Általános feltételek a Schaeffler-weboldal használatához

1. Érvényességi terület

1.1.
A Schaeffler Technologies AG & Co. KG és/vagy a Schaeffler Technologies AG & Co. KG többségi tulajdonában lévő társaságok által működtetett, jelen internetes honlap (Schaeffler oldalak) használata kizárólag a jelen feltételek szerint történhet, amennyiben az egyes országok Schaeffler társaságainak saját feltételei nem tartalmaznak eltérő szabályokat. A használat megkezdésével a felhasználó elfogadja a jelen használati feltételek mindenkori szövegezésének érvényességét.

1.2.
A jelen Általános Használati Feltételeket az egyes esetekben további feltételek, pl. termékek és/vagy szolgáltatások vételére vagy értékesítésére vonatkozó feltételek egészíthetik ki, módosíthatják vagy helyettesíthetik.

1.3.
Amennyiben a Schaeffler honlap használata ipari vagy önálló szakmai tevékenység folytatása során vagy állami testület számára történik, akkor nem alkalmazható a Német Szövetség Köztársaság Polgári Törvénykönyve 312 e § 1. bek. 1. mondatának 1-3. pontja.

2. A Schaeffler honlap tartalma

Schaeffler kötelezettségvállalás és a teljesség igénye nélkül lehívás vagy letöltés céljából bocsát rendelkezésre a Schaeffler honlapon bizonyos információkat és szoftvereket (esetleg dokumentációkkal együtt) . Schaeffler jogosult a Schaeffler honlap működtetését bármikor teljesen vagy részben, előzetes tájékoztatás nélkül szüneteltetni, vagy annak tartalmát módosítani. Schaeffler az internet és a számítógépes rendszerek jellege miatt nem vállal szavatosságot a Schaeffler honlap folyamatos rendelkezésre állásáért.

3. Használati jogok

3.1.
A Schaeffler honlapon rendelkezésre bocsátott információk, szoftverek és dokumentáció használatára a jelen feltételek vagy az információk, szoftverek vagy dokumentációk frissítése során Schaefflerrel már korábban megállapodott és vonatkozó felhasználási feltételek vonatkoznak. A külön megállapodott felhasználási feltételek előnyt élveznek a jelen feltételekkel szemben.

3.2.
Schaeffler a felhasználónak nem kizárólagos és nem átruházható jogot engedélyez, hogy a megállapodásnak megfelelően vagy – amennyiben nem született megállapodás – a Schaeffler által a rendelkezésre bocsátással és átengedéssel követett célnak megfelelően a Schaeffler honlapon átengedett információkat, szoftvereket és dokumentációkat teljes terjedelmükben használja.

3.3.
A szoftver átengedése ingyenesen csak géppel olvasható formában történik. A forráskód kiadására vonatkozólag igény nem támasztható. Kivételt képeznek azon nyílt forráskódú szoftverek forráskódjai, amelyeknek a jelen feltételekkel szemben előnyt élvező felhasználási rendelkezései előírják a forráskód átadását. Ebben az esetben Schaeffler költségtérítés ellenében rendelkezésre bocsátja a forráskódot.

3.4.
A felhasználó számára tilos bármilyen információt, szoftvert, dokumentációt bármilyen időpontban harmadik személy számára értékesíteni, bérbe adni vagy egyéb módon átengedni. Amennyiben kötelező, jogi előírások nem tartalmaznak más rendelkezést, akkor a felhasználó sem a szoftvert, sem annak dokumentációját nem módosíthatja, nem fejtheti vissza vagy nem fordíthatja vissza, sem részeket nem törölhet belőle. A felhasználó biztonsági másolatot készíthet a szoftverről, ha ez a másolat a jelen felhasználási feltételek alapján történő, jövőbeni használat biztosításához szükséges.

3.5.
Az információkat, a szoftvereket és a dokumentációkat a szerzői jogról szóló törvények és a nemzetközi szerzői jogi szerződések, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és megállapodások védik. A felhasználó betartja ezeket a jogi előírásokat, mindenekelőtt nem távolítja el az alfanumerikus azonosítókat, védjegyeket és szerzői jogi megjegyzéseket sem az információkról, sem a szoftverről, sem a dokumentációkról, sem az ezekről készített másolatokról.

3.6.
Ez egyebekben nem érinti a szerzői jogról szóló törvény 69a § ff. paragrafust.

4. Szellemi tulajdon

4.1.
A jelen felhasználási feltételek 4. pontjában rögzített különleges rendelkezésektől függetlenül tilos Schaeffler előzetes, írásos engedélye nélkül információt, márkanevet és egyéb tartalmakat Schaeffler honlapjáról módosítani, másolni, sokszorosítani, értékesíteni, bérbe adni, használni, kiegészíteni vagy másként hasznosítani.

4.2.
Az itt kifejezetten engedélyezett felhasználási vagy egyéb jogokon kívül Schaeffler nem engedélyez semmilyen egyéb jogot, főként a cégnévre és egyéb, olyan ipari oltalmi jogra vonatkozólag, mint a szabadalom, használati minta vagy védjegy; és Schaefflert nem terheli megfelelő kötelezettség arra vonatkozólag, hogy ilyen jellegű jogot engedélyezzen.

5. Regisztrálás és használat védett oldalak esetén

5.1.
A Schaeffler honlap néhány oldalát jelszó védi. Ezekhez az oldalakhoz az üzleti forgalom biztonsága érdekében csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá. Nem támasztható igény a Schaeffler által történő regisztrálásra. Schaeffler fenntartja a jogot mindenekelőtt, hogy az eddig szabadon hozzáférhető internetes oldalakra vonatkozólag is regisztrációs kötelezettséget írjon elő. Schaeffler mindenkor jogosult a hozzáférési jogosultságot indoklás nélkül visszavonni a hozzáférési adatok zárolásával, főként akkor, ha a felhasználó

 • hamis adatokat adott meg a regisztráláskor,
 • a felhasználási feltételeket vagy gondossági kötelességét a hozzáférési adatok kezelése során megsértette,
 • megsértette az alkalmazandó jogszabályokat a Schaeffler honlaphoz történő hozzáféréskor vagy annak használatakor,
 • megsértette az alkalmazandó jogszabályokat a Schaeffler honlaphoz történő hozzáféréskor vagy annak használatakor,
 • hosszabb ideig nem használta a Schaeffler honlapot.

5.2.
Ha szükséges a regisztráció, akkor a felhasználó köteles valóságnak megfelelő adatokat megadni, és haladéktalanul köteles közölni a változásokat.A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy beérkezzenek hozzá azok az e-mailek, amelyeket az általa megadott e-mail címre küldenek.

5.3.
A felhasználó a regisztráció után megkapja felhasználói nevét és jelszavát (felhasználói adatok). Az első hozzáférés során a felhasználó a Schaeffler által küldött jelszót köteles megváltoztatni egy csak számára ismert jelszóra. A felhasználói adatok lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy betekintsen adataiba, azokat módosítsa, ill. szükség esetén visszavonja vagy bővítse az adatai feldolgozásához kapott hozzájárulását.

5.4.
A felhasználó biztosítja, hogy a felhasználói adatokhoz harmadik személy ne férhessen hozzá, és felel a felhasználói adatokkal történt rendelésekért és egyéb tevékenységekért. Minden egyes használat befejezése után el kell hagynia a jelszóval védett területet. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy harmadik személy visszaél a felhasználói adatokkal, akkor köteles Schaefflert erről haladéktalanul írásban, szükség esetén már előzetesen e-mailben értesíteni. A közlés beérkezése után Schaeffler zárolja az érintett felhasználói adatok által a jelszóval védett területhez történő hozzáférést. A zárolás megszüntetése csak a felhasználó Schaefflernél benyújtott külön kérelmére vagy újbóli regisztráció esetén lehetséges.

5.5.
A felhasználó bármikor kérheti írásban regisztrációja törlését, amennyiben a fennálló szerződéses viszonyok teljesítése nem áll ellentétben a törléssel. Schaeffler ebben az esetben törli a felhasználó összes felhasználói adatát, és valamennyi egyéb, mentett személyi adatát, amint ezekre már nincs szükség.

6. Hivatkozások és linkek

A Schaeffler honlap harmadik személy honlapjára mutató hivatkozásokat és linkeket (hiperlinkeket) tartalmazhat. Schaeffler nem vállal felelősséget ezen honlapok tartalmáért és nem tulajdonítja sajátjának ezeket a honlapokat és azok tartalmát, mivel Schaeffler nem ellenőrzi a hivatkozott információkat és nem felel az ott rendelkezésre bocsátott tartalmakért és információkért. A hivatkozott honlapok használata a felhasználó saját kockázatára történik.

7. Jogi hiány és kellékhiány miatti felelősségkizárás, vírusok

7.1.
Amennyiben információk, szoftverek vagy dokumentációk térítésmentes átengedésére kerül sor, akkor kizárásra kerül az információk, a szoftverek és a dokumentációk jogi és kellékhiánya miatti felelősség, főként azok helyességét, hibamentességét, harmadik személy oltalmi és szerzői jogaitól való mentességét, az előzőek teljességét és/vagy felhasználhatóságát illetően (kivéve szándékosság vagy rosszhiszeműség esetét).

7.2.
A Schaeffler honlapon olvasható információk specifikációkat vagy termékek olyan technikai lehetőségeinek általános leírásait tartalmazhatják, amelyek az egyes esetben nem mindig adottak (pl. termékmódosítás miatt). A termékek kívánt jellemzőiről ezért az egyes esetekben a vásárláskor kell megállapodni.

7.3.
A Schaeffler kellék- és jogi hiány miatti felelőssége számára a jelen feltételek 7.1. és 7.2. pontjainak rendelkezései irányadók. Egyebekben kizárásra kerül a Schaeffler bármilyen felelőssége, amennyiben nem felel kötelezően pl. a termékfelelősségi törvény szerint, szándékosság, súlyos hanyagság, halálokozás, testi vagy egészségkárosodás, minőségi garancia, valamilyen hiányosság rosszhiszemű elhallgatása vagy lényeges szerződéses kötelezettség megsértése miatt. A jelentős szerződéses kötelezettségek megsértése miatti kártérítés azonban a tipikus szerződéses, előrelátható károkra korlátozódik, amennyiben nem áll fenn szándékosság vagy súlyos hanyagság.

7.4.
Schaeffler igyekszik megőrizni honlapjának vírusmentességét, azonban nem garantálhatja a vírusmentességet. Információk, szoftverek és dokumentációk letöltése előtt a felhasználó köteles saját védelme érdekében, valamint a Schaeffler honlapján található vírusok ártalmatlanítása érdekében megfelelő biztonsági intézkedésekről és vírusellenőrzésről gondoskodni.

7.5.
A bizonyítási teher módosítása nem kapcsolódik a fenti szabályozásokhoz.

8. A használattal kapcsolatos kötelezettségek

8.1.
A Schaeffler honlapjának használatakor a felhasználó

 • nem okozhat kárt személyeknek, mindenekelőtt kiskorúaknak, és nem sértheti meg azok személyiségi jogait,
 • nem sértheti meg felhasználói viselkedésével a jó erkölcs szabályait,
 • nem sértheti meg az ipari oltalmi és szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonjogokat,
 • nem küldhet olyan vírust, ún. trójai vírusokat vagy egyéb programokat, amelyek károsíthatják a szoftvert,
 • nem adhat meg, menthet vagy küldhet olyan hivatkozásokat vagy tartalmakat, amelyekkel kapcsolatban nem rendelkezik jogosultsággal, különösen akkor, ha ezek a hivatkozások vagy tartalmak titoktartási kötelezettségeket sértenek meg vagy jogellenesek; vagy
 • nem terjeszthet reklámot vagy kéretlen e-maileket (úgynevezett spamet), nem valós, vírusokra, hibás funkcióra és hasonlóra vonatkozó figyelmeztetéseket, vagy nyereményjátékra, piramisjátékra, ügyfélajánló akcióra, lánclevéljátékra és hasonló akciókra történő felhívást.

8.2.
Schaeffler mindenkor jogosult honlapja hozzáférést zárolni mindenekelőtt akkor, ha a felhasználó megsérti a jelen feltételekből eredő kötelességeit.

9. Kivitelre vonatkozó rendelkezések

9.1.
Bizonyos információk, szoftverek és dokumentációk kivitelére – pl. azok jellege vagy felhasználási célja vagy végső felhasználása miatt – engedélyezési kötelezettség vonatkozik. A felhasználó szigorúan betartja az információkra, szoftverekre és dokumentációkra mindenekelőtt az EU-ban, ill. az EU tagállamaiban vonatkozó kiviteli előírásokat, valamint az USA-ban érvényes előírásokat. Amennyiben szükséges, Schaeffler megjelöli a német vagy EU kiviteli lista, valamint az USA Commerce Control Listje szerint engedélyköteles információkat, szoftvereket és dokumentációkat.

9.2.
A felhasználó főként azt vizsgálja meg és biztosítja, hogy

 • az átengedett információk, szoftverek és dokumentációk ne szolgáljanak fegyverkezéssel kapcsolatos, atomtechnikai vagy fegyvertechnikai alkalmazásra,
 • a US Denied Persons Listen (DPL) feltüntetett vállalatok és személyek számára ne szállítson USA-ból származó árut, szoftvert és technológiát,
 • a US Warning Listen, US Entity Listen vagy US Specially Designated Nationals Listen megnevezett vállalok és személyek számára ne szállítson engedély nélkül USA-ból származó termékeket,
 • a Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists listákon vagy az EU terroristalistáján megnevezett vállalok és személyek számára ne szállítson,
 • ne szállítson katonai címzettek számára,
 • betartsa az illetékes, német hatóságok előzetes figyelmeztetéseit.

A Schaeffler honlapon található információkhoz, szoftverekhez és dokumentációkhoz történő hozzáférés csak akkor lehetséges, ha azok a fent nevezett ellenőrzésnek és biztosításnak megfelelnek; Schaeffler egyébként nem köteles a teljesítésre.

9.3
Schaeffler kérés esetén megnevezi a felhasználó számára a további tájékoztatásokal összefüggésben illetékes, kapcsolattartó szerveit.

10. Személyi adatok védelme

Schaeffler betartja a honlapján megtekinthető, alkalmazandó, adatvédelmi rendelkezéseket a felhasználó személyi adatainak gyűjtése, felhasználása és feldolgozása esetén.

11. Mellékmegállapodás, bírói illetékesség helye, alkalmazandó jog

11.1.
A jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatban mellékmegállapodás csak írásos formában történhet, beleértve a jelen záradék módosítását is.

11.2.
A bírói illetékesség helye a Németország, Nürnberg, amennyiben a felhasználó a Kereskedelmi Törvénykönyv értelmében vett kereskedő.

11.3.
A Schaeffler honlapjának egyes oldalait a Schaeffler KG és/vagy annak leányvállalatai működtetik, és ők vállalnak felelősséget értük. Ezek az oldalak figyelembe veszik annak az országnak az előírásait, amelyikben a felelős társaság székhelyes található. Schaeffler nem vállal felelősséget azért a körülményért, hogy a Schaeffler honlapon található információk, szoftverek és dokumentációk az érintett országon kívüli helyekről is lehívhatók vagy letölthetők. Ha a felhasználó az érintett országon kívüli helyről lép be a Schaeffler honlapjára, akkor kizárólag ő felel a mindenkori ország jogszabályai szerinti előírások betartásáért. Tilos az információkhoz, szoftverekhez és és/vagy dokumentációkhoz olyan országból történő hozzáférés, amelyben jogellenes a hozzáférés. Ebben az esetben és ha a felhasználó üzleti kapcsolatba kíván lépni Schaefflerrel, akkor a felhasználónak kapcsolatba kell lépnie a mindenkori ország Schaeffler képviselőjével.

11.4
A német jog alkalmazandó az ENSZ vételi egyezményének kizárása mellett.

 

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogadom