Keresési kifejezés

Magánszféra Szabályzat

Nagy örömünkre szolgál, hogy Ön érdeklődik a Schaeffler Csoport (Schaeffler AG és leányvállalatai) és termékei iránt. Ugyanakkor rendkívül fontos a számunkra, hogy miközben Ön az online felületünket használja, biztosítsuk az Ön magánszférájának a védelmét. Amennyiben személyes adatot kezelünk, betartjuk az irányadó adatvédelmi jogszabályok előírásait.

I. Az adatkezelésre vonatkozó általános információ

1. A személyes adatok kezelésének köre és célja

Főszabályként csak abban az esetben gyűjtjük és használjuk az Ön személyes adatait, amennyiben azokra szükségünk van ahhoz, hogy egy működőképes honlapunk legyen megfelelő tartalommal és szolgáltatásokkal. Kivételt abban az esetben teszünk, amennyiben az adatgyűjtést a jogszabály megengedi.

2. Az adatkezelés jogi alapja

Az Ön személyes adatai kezelésének jogi alapja az Európai Parlament és Tanács Rendelete (GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet), valamint az idevonatkozó magyar jogszabályok.

Amennyiben Ön konkrétan meghatározott célból hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, akkor a személyes adatainak kezelésére a GDPR 6. cikkének (1)(a) bekezdését kell alkalmazni. Ön ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a visszavonás mindig a jövőre vonatkozik. A múltban már megtörtént adatfeldolgozást a hozzájárulás visszavonása nem érinti.

Amikor egy olyan szerződés teljesítése érdekében kerül sor személyes adatainak kezelésre, amelyben Ön is szerződő fél, vagy annak érdekében, hogy Ön kérése szerint szerződést tudjon kötni, a GDPR 6. cikkének (1)(b) bekezdését kell alkalmazni. Ilyen esetben az adatkezelés célját az adott szerződéses dokumentumok és a szerződés tárgya határozza meg.

Amennyiben személyes adatok kezelését valamely jogszabály betartása teszi szükségessé, akkor a GDPR 6. cikkének (1)(c) bekezdését kell alkalmazni.

Amennyiben az adatkezelésre a Schaeffler Csoport vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából van szükség (pl. követelések megalapozása, vagy elhárítása; IT biztonság; bűncselekmény megelőzése, üzleti tevékenység folytatása, termékek és szolgáltatások tovább fejlesztése) és az Ön, mint adat alany érdekei, alapvető jogai és szabadsága nem haladják meg az előbb említett jogos érdekeket, a GDPR 6. cikkének (1)(f) bekezdését kell alkalmazni.

3. Adat törlés és visszatartás

Az Ön személyes adatait addig kezeljük és őrizzük meg, amíg erre nekünk az adott cél szempontjából szükségünk van. Ezen túlmenően a tárolás valamely ránk vonatkozó Úniós vagy tagállami jogszabályi előírás betartása érdekében is történhet. Amennyiben az adatra már nincsen szükségünk, vagy az előbb említett jogszabályban meghatározott időtartam letelt, az Ön adatait töröljük.

4. A személyes adatokhoz való hozzáférés a Schaeffler Csoporton belül illetve harmadik személy által

A Schaeffler Csoporton belül azok a tagvállalatok férnek hozzá az Ön adataihoz, akiknek erre szükségük van, de csak a "legkisebb jogosultság" (a lehető legkevesebb felhasználói jog mellett) és a "szükséges mérték" (csak a valóban szükséges adatok ismeretével) elvek alkalmazásával.

Csak akkor továbbíthatunk adatokat a Schaeffler Csoporton kívüli harmadik személyek részére, ha erre szükség van, ezt jogszabály előírja, ha Ön ehhez hozzájárulását adta, vagy bármilyen megbízott adatkezelő elfogadta, hogy betartja a GDPR előírásait és az idevonatkozó magyar jogszabályok rendelkezéseit.

Ilyen feltételek betartása mellett a személyes adatokhoz az illetékes belső osztályok és a külsős szolgáltatók férhetnek hozzá szükség esetén.

5. A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása

Az adatok EU/EEA-n kívülre (ún. harmaik országok) történő továbbítására csak akkor kerül sor, ha ezt jogszabály előírja vagy egyébként szükséges, Ön hozzájárulását adta, vagy ha az egy adatkezelő által kezelt adatok részét képezi. Amennyiben a Schaeffler Csoport harmadik országban illetőséggel bíró szolgáltatót alkalmaz, akkor az ilyen szolgáltatónak az írásban kapott utasításokon szerződésében kívül el kell fogadnia az EU sztenderd szerződéses klauzuláit is, amelyek az adatvédelemre vonatkoznak.

6. IT biztonság és weboldal linkek

A Schaeffler Csoport műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy az Ön adatait megóvja a véletlen vagy szándékos törléstől, manipulációtól, elvesztéstől vagy jogosulatlan hozzáféréstől. Ezek a védő intézkedések folyamatos fejlesztés alatt állnak összhangban az adott új műszaki lehetőségekkel.

Weboldalaink tartalmazhatnak olyan linkeket, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen weboldalakra ez a Szabályzat nem vonatkozik.

7. Kötelező személyes adat szolgáltatása

Amikor Ön valamely Schaeffler Csoport taggal szerződést kíván kötni, köteles mindazokat a személyes adatait megadni a részünkre, ami a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez és megszűntetéséhez és az ezekből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve amely személyes adatokra a Schaeffler Csoport tagnak van szüksége jogszabály alapján. Az ilyen adatok nélkül Ön nem tud a Schaeffler Csoport taggal szerződést kötni.

Amennyiben olyan kínálatot és szolgáltatásokat teszünk elérhetővé a weboldalunkon, amit Ön szabadon használhat, abban az esetben nem köteles adatokat megadni a részünkre, ugyanakkor lehetséges, hogy a személyes adatai megadása nélkül mégsem használhatja a mi kínálatainkat és szolgáltatásainkat.

8. Profil készítés és automata döntéshozatal

A GDPR 22. cikke értelmében vett teljesen automatizált döntéshozatalt nem alkalmazunk. A Schaeffler Csoport nem készít profilokat. Ha mégis ezt tennénk, akkor erről külön értesítjük Önt, ha ez jogszabályi kötelezettség és - ha szükséges - kikérjük az Ön előzetes hozzájárulását.

9. Személyes adatok forrása

Csak azokat az adatokat használjuk, amiket Öntől kapunk.

II. Adatkezelés a weboldal szolgáltatása és a log fileok létrehozása céljából

Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, akkor a mi web szervereink rutinszerűen megszerzik az Ön Internet szolgáltatójának a nevét, az Ön IP címét, annak a weboldalnak a nevét, ahonnan Ön hozzánk látogatott, azoknak a weboldalaknak a nevét, ahová Ön a mi weboldalunkon ellátogat, a látogatásának dátumát és a látogatásának a tartamát. Ezeket az adatokat a rendszereink log file-jaiban tároljuk. Az IP cím használatát azonban a műszakilag szükséges szintre korlátozzuk és lerövidítjük és ezért csak névtelenül használjuk, azaz nem lehetséges az IP címet egy adott felhasználóhoz kötni. Ezeket az adatokat az Ön személyes adataival nem egyesítjük.

Ezen adatok ideiglenes tárolására a GDPR 6. cikkének (1)(f) bekezdése vonatkozik.

A rövidített IP cím ideiglenes tárolása a rendszereinkben műszakilag szükséges ahhoz, hogy a weboldalunkat meg tudjuk jeleníteni az Ön eszközén. A log file-okban történő tárolás a weboldalunk működésének biztosításához szükséges. Ebben a vonatkozásban az adatokat marketing célból nem elemezzük. Mindezek alapján jogos érdekünkben áll az adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1)(f) bekezdése alapján.

Az adatok begyűjtése a weboldal szolgáltatásaihoz és az adatok log file-okban történő tárolása alapvetően szükséges a weboldal működése szempontjából. Ezért Önnek ez ellen, mint felhsználónak, nem lehet ellenvetése.

III. Adatkezelés a weboldalon kínált szolgáltatások szempontjából

A weboldalunkon többféle szolgáltatást kínálunk, amelyek használatához Öntől személyes adatokat kérünk. Ebben a vonatkozásban, Ön mindig eldöntheti, hogy megadja-e nekünk személyes adatait.

1. Kiadványok rendelése

A weboldalunkon Ön tud kiadványokat rendelni. Ahhoz, hogy rendelhessen, ki kell töltenie a megszólítást, az utónevet, a családi nevet, a cégnevet, az utca nevet, az irányítószámot, a várost, a szövetségi államot, az e-mail címet és a telefonszámot a megadott formátumban. Ezeket a személyes adatokat eltároljuk és továbbítjuk is a PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm, Németország ("PVS") részére, hogy ott is tárolják. Amikor Ön a megrendelését megküldi, annak dátumát és idejét szintén eltároljuk. Ezeknek az adatoknak a kezeléséhez Öntől a megrendelési folyamat alatt kérünk hozzájárulást.

A megrendelt kiadványokat a PVS nyomtatja ki és küldi meg közvetlenül az Ön részére postai úton. Mi és a PVS az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelés céljára használjuk fel.

A fenti adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) bekezdése.

A megrendelést követő hat hónap elteltével az Ön személyes és egyéb adatait töröljük. A PVS az Ön adatainak törlését a megrendelési és szállítási folyamat lezárulta és a jogszabály által előírt megőrzési határidő lejártakor törli.

Önnek jogában áll bármikor visszavonni a megrendeléskor az adatkezeléshez adott hozzájárulását úgy, hogy azt e-mailben elküldi nekünk a dataprivacy@schaeffler.com címre. Ebben az esetben minden, a kapcsolat alatt elmentett személyes adat a jövőre vonatkozóan törlésre kerül. Az ilyen visszavonás azt is eredményezheti, hogy az Ön által megrendelt kiadványt Ön már nem kapja meg.

A megrendelési folyamat alatt sütiket helyezünk el az Ön eszközén, hogy azok tárolják az Ön bevásárló kocsi adatait. További információért a sütikkel kapcsolatosan, olvassa el Süti Szabályzatunkat.

2. A kapcsolat és megkeresés funkció használata

A weboldalunkon kapcsolat és megkeresés funkciókat talál, amelyek segítségével elektronikus úton létesíthet velünk kapcsolatot.

Ahhoz, hogy ezeket a funkciókat használhassa, meg kell adnia a kötelező információkat a megadott formátumban, amelyeket csillaggal jelölünk (ilyen pl. az Ön e-mail címe). Minden más információ opcionális. A megadott személyes adatokat annak az osztályunknak továbbítjuk cégen belül, aki ezek kezelésére hivatott, valamint tároljuk is őket a rendszereinkben. Amikor Ön elküldi az üzenetét nekünk, annak dátumát és idejét eltároljuk. Az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez a megkeresési folyamat során szerezzük be Öntől.

Az Ön által a megadott formátumba betöltött adatokat kizárólag a megkeresési folyamat céljaira használjuk fel.

A fenti adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) bekezdése.

Az adatokat a kommunikációs folyamat végeztével töröljük.

Önnek jogában áll bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását úgy, hogy azt e-mailben elküldi nekünk a dataprivacy@schaeffler.com címre. Ebben az esetben minden, a kapcsolat alatt elmentett személyes adat a jövőre vonatkozóan törlésre kerül. Az ilyen visszavonás azt is eredményezheti, hogy az Ön által feltett kérdésre nem tudjuk megadni a választ.

3. A Schaeffler info szolgáltatás kínálata

A weboldalunkon lehetőség van regisztrálni a Schaeffler info szolgáltatás ingyenes igénybevételéhez.

Amikor Ön regisztrál, hogy igénybe vegye a Schaeffler info szolgáltatást és megadja nekünk a hozzájárulását, Ön reklám és egyéb információt (pl. hírlevél, meghívó kiállításokra, vásárokra, termék információk, szolgáltatások, akciók, közvélemény kutatások, társasági hírek) fog kapni tőlünk a Schaeffler Csoporttal kapcsolatosan, például e-mailben, telefonon, sms-ben és/vagy instant üzenetben, mint példul a WhatsApp, és ezeket az Ön által a regisztráció során megadott címekre küldjük. Az info szolgáltatás használatához Önnek meg kell adnia az e-mail címét, és minden, a beviteli felületen kötelezőként megjelölt információt, mint példáu: név, cégnév és telefonszám. Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy reklám és egyéb információt tudjunk Önnek küldeni. Ebből a célból esetleg harmadik személyeket is bevonunk a folyamatba (szolgáltatók), akikkel adatkezelési szerződésünk van, és ebben az esetben az adatokat az ő részükre is továbbítjuk. Miután Ön a regisztrációs formátumot elküldte nekünk, egy e-mailt fog tőlünk kapni az Ön által megadott e-mail címre. A regisztráció akkor fejeződik be sikeresen, amikor Ön ráklikkel a kapott e-mailben megadott linkre.

A fenti adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) bekezdése.

Az adatokat azt követően azonnal töröljük, hogy szükségtelenné váltak ahhoz, amire eredetileg begyűjtöttük őket. Azaz az adatokat addig tároljuk, amíg a regisztráció él. Önnek jogában áll bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását úgy, hogy azt e-mailben elküldi nekünk a unsubscribe@schaeffler.com címre, vagy ráklikkel a kapott üzenetben megadott leiratkozás ("unsubscribe") linkre. Ebben az esetben minden, a kapcsolat alatt elmentett személyes adat a jövőre vonatkozóan törlésre kerül és a regisztráció is megszűnik. Az ilyen visszavonás a visszavonás előtti adatkezelést nem teszi jogszerűtlenné.

4. Személyes profil készítése testre szabott reklám és egyéb információ céljára

Az a célunk, hogy minél testre szabottabb kínálattal keressük meg Önt. Ennek érdekében fel kívánjuk használni az Ön felhasználói viselkedésére vonatkozó információkat, amiket Ön ad és automatikusan generál a részünkre, amikor meglátogatja weboldalunkat. Mindezt azért, hogy a leg testre szabottabb hirdetéseket tudjuk küldeni Önnek, amelyek az Ön érdeklődésére számot tartanak. Ebból a célból külön hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az Ön személyes profilját megalkothassuk.

A felhasználó profiljában mindazokat az adatokat tároljuk, amiket Ön adott meg részünkre, amikor a "Schaeffler Info Service"-re regisztrált, az Ön weboldalon végzett mozgásának adatait, valamint a közöttünk történt információs és hirdetési kommunikáció adatait. A weboldalon végzett mozgásra vonatkozó információ az Ön felhasználói viselkedésére mutat, pl. milyen cikkeket, flekkeket és tartalmat nézett meg ezen a weboldalon vagy a hírlevelünkben, mikor, ideértve az Ön által kapott e-mailek, hírlevelek kézhezvételének és elolvasásának idejét is.

Ezt a felhasználói profilt kizárólag abból a célból elemezzük, hogy testre szabott információt és reklámot küldjünk Önnek, feltéve, hogy Ön megadta nekünk ahhoz is a hozzájárulását a "Schaeffler Info Service" regisztráció során, hogy az adatait információs és reklám célból is felhasználhassuk. Ebből a célból esetleg harmadik személyeket is bevonunk a folyamatba (szolgáltatók), akikkel adatkezelési szerződésünk van, és ebben az esetben az adatokat az ő részükre is továbbítjuk.

A fenti adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) bekezdése.

Az adatokat azt követően azonnal töröljük, hogy szükségtelenné váltak ahhoz, amire eredetileg begyűjtöttük őket. Azaz az adatokat addig tároljuk, amíg az Ön adatkövetéshez adott hozzájárulása aktív. Önnek jogában áll bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását úgy, hogy azt e-mailben elküldi nekünk a unsubscribe@schaeffler.com címre, vagy ráklikkel a kapott üzenetben megadott leiratkozás ("unsubscribe") linkre. Ebben az esetben minden, a kapcsolat alatt elmentett személyes adat a jövőre vonatkozóan törlésre kerül és az adatkövetés megszűnik. Az ilyen visszavonás a visszavonás előtti adatkezelést nem teszi jogszerűtlenné.

IV. A sütik használata

Sütiket használunk ahhoz, hogy a weboldalunk használata a lehető legoptimálisabb legyen. A sütik olyan szöveg file-ok, amiket az Internet böngésző tárol, vagy lement a felhasználó eszközére. Amennyiben egy látogató meglátogatja a weboldalunkat, a sütit a felhasználó operációs rendszerében tároljuk. Az ilyen süti egy olyan jellegzetes szálat tartalmaz, ami lehetővé teszi a böngésző beazonosítását, amikor legközelebb megint meglátogatják a weboldalt az eszközről.

A következőkben a weboldalunk által használt sütikről és a velük kapcsolatban történő személyes adatok kezeléséről adunk általános tájékoztatást. További információkat a célzott süti használatról a Schaeffler Süti Szabályzatában talál ezen a weboldalon.

A sütiket azért használjuk, hogy a weboldalunk minél felhasználó barátabb legyen. A weboldalunk néhány eleme azt kéri az őt megnyitó böngészőtől, hogy minden oldal után azonosítsa magát.

Ezen túlmenően a weboldalunkon olyan sütiket is használunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználó böngésző szokásainak elemzését.

Amikor a felhasználó a weboldalunkra látogat, információt kap a sütik használatáról és utalást talál a magánszféra szabályzatra.

A műszakilag szükséges sütik használatának az a célja, hogy a weboldalunk használatát egyszerűbbé tegye a felhasználók számára. Weboldalunk néhány tulajdonsága sütik nélkül nem is elérhető. Fontos, hogy a böngészőt a weboldal minden oldal után felismerje. A műszakilag szükséges sütik beiktatásával gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk felhasználói profilok készítésére. Erről további információ a Schaeffler Süti Szabályzatban található.

Elemző sütiket azért használunk, hogy a weboldalunk minőségét és tartalmának színvonalát javítsuk. Az elemző sütik megmutatják a számunkra, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, így állandóan optimalizálni tudjuk a kínálatunkat. Erről további információ a Schaeffler Süti Szabályzatban található.

A sütik használata közben történő adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikkének (1)(a) bekezdése.

A sütiket a felhasználó eszközén tároljuk és onnan transzferáljuk a weboldalunkra. Ezért Önnek, mint felhasználónak teljes kontrollja van a süti használat felett. Ön ki tudja kapcsolni vagy korlátozni a sütik átküldését az Internet böngészője beállításainak megfelelő módosításával. A lementett sütiket bármikor törölheti. Ezt automatizáltan is megteheti. Amennyiben Ön a sütiket a mi weboldalunk vonatkozásában letiltja, akkor valószínűleg nem tudja majd a weboldalunk valamennyi tulajdonságát használni.

V. Az Ön jogai mint adat alany

Amennyiben az Ön személyes adatait kezeljük, azt a GDPR rendelkezései szerint tesszük és Önt a következő jogok illetik meg:

1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikke)

Ön kérheti tőlünk, hogy erősítsük meg, vajon az Ön személyes adatait mi kezeljük, vagy más. Amennyiben mi kezeljük, Ön kérheti tőlünk, hogy biztosítsunk hozzáférést Önnek ezekhez az adatokhoz (GDPR 15. cikk (1) bekezdés). Arról is értesítjük Önt, hogy milyen megfelelő védelmi intézkedéseket tettünk a GDPR 46. cikke szerint az adatok átadása tekintetében, ha az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk.

2. Kijavításhoz való jog (GDPR 16. cikke)

Önnek joga van kérni az általunk kezelt személyes adatainak kijavítását és/vagy kiegészítését, ha az adatok pontatlanok vagy hiányosak. Nekünk kötelezettségünk ezt a kérést haladéktalanul teljesíteni.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke)

Feltéve, hogy a jogszabályi feltételek fennállnak (lásd GDPR 18. cikk (1) bekezdését), Önnek joga van korlátozni személyes adatainak kezelését. A korlátozás következményeiről bővebben lásd a GDPR 18. cikkének (2) és (3) bekezdését.

4. Törléshez való jog (GDPR 17. cikke)

Önnek joga van kérni tőlünk személyes adatainak haladéktalan törlését és nekünk kötelességünk ennek haladéktalanul eleget tenni, amennyiben a GDPR 17. cikke (1) bekezdésében foglalt okok bármelyike fennáll. A GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetekben nem illeti meg Önt a törléshez való jog.

5. Értesítéshez való jog

Amennyiben Ön élt a kijavításhoz, törléshez, korlátozáshoz való jogával, mi kötelesek vagyunk minden olyan személyt értesíteni erről, akinek a részére az Ön személyes adatait átadtuk, kivéve ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne a részünkről. Az ilyen ki nem értesített személyekről kötelesek vagyunk Önt, kérése esetén, tájékoztatni.

6. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke)

Önnek joga van az Ön által részünkre megadott személyes adatait struktúrált, általánosan használt és gép által beolvasható formában megkapni tőlünk. A részletekért tanulmányozza a GDPR 20. cikkét.

7. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1)(e) vagy (f) bekezdése szerinti kezelése ellen hivatkozással az Ön sajátos helyzetére. További részleteket erről a GDPR 21. cikkében talál.

Ezen túlmenően Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni a GDPR 77. cikke szerint.

VI. Az ellenőr neve és elérhetőségei

Schaeffler Savaria Kft.
Zanati út 31.
9700 Szombathely
Magyarország

VII. Az adatvédelmi felelős neve és elérhetőségei

Schaeffler AG
Data protection officer
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

Állapot: Változat 2.0, 30.05.2018

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad