Keresési kifejezés

Schaeffler 14 százalékkal növeli a konszernszintű eredményt 2017-ben

Pressrelease Stage Image

2018.03.07 | Herzogenaurach/Szombathely

  • a 2017. évi árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel 5,9 százalékkal nő
  • 2017. évi kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti üzemi (üzleti) eredményhányad a rendkívüli tételek előtt 11,3 százalék (előző év: 12,7 százalék)
  • a konszernszintű eredmény közel 14 százalékkal 980 millió euróra emelkedik
  • közel 1,3 milliárd euró értékben történtek beruházások, 3.500 új munkahelyet teremtettünk
  • nettó pénzügyi adósság tovább csökken, a mérleg minősége tovább javul
  • az „Agenda 4 plus One” kiválóság program megfelelő irányba halad, jövőben három üzletág
  • 2018. évi előrejelzés a kiszámíthatatlanságok ellenére pozitív

A globálisan tevékenykedő autóipari és ipari beszállító Schaeffler a 2017-es üzleti évben 14,0 milliárd euróra növelte az árbevételét (előző év: 13,3 milliárd euró). Ez árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 5,9 százalékos növekedésnek felel meg. A rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti üzemi (üzleti) eredményhányad 11,3 százalék volt 2017-ben (előző év: 12,7 százalék). A visszaesés elsősorban az „Agenda 4 plus One” kiválóság program ráfordításaira vezethető vissza. Ugyanakkor közel 14 százalékkal 980 millió euróra emelkedett a részvényeseknek beszámítható konszernszintű eredmény (előző év: 859 millió euró) és ezzel a Schaeffler-csoport elérte történetének legmagasabb eredményét.

A 2017-es üzleti évben a Schaeffler-csoport 127 millió euróval 1.273 millió euróra növelte a beruházási kiadásait (előző év: 1.146 millió euró). Egyidejűleg közel 3.500 új munkahelyet teremtett. A munkavállalói létszám 2017 végéig több mint 90.000 főre emelkedett (előző év: közel 86.700). 2017-re vonatkozó szabad cash flow a beruházások magas szintje miatt 488 millió euró volt (előző év: 735 millió euró). Egyidejűleg sikerült tovább csökkenteni a nettó pénzügyi adósságot. Az „Agenda 4 plus One” kiválóság programmal a Schaeffler-csoport következetesen alkalmazkodik a jövő kihívásaihoz. A jelenleg kiszámíthatatlan folyamatok ellenére a 2018-as évre vonatkozó előrejelzés alapvetően pozitív marad.

Az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel 5,9 százalékkal nő
Az árbevétel 2017. évi pozitív irányú alakulásához a vállalat mindkét üzletága és mind a négy régiója hozzájárult. Míg az autóipari üzletág árbevétele 10,9 milliárd euróra növekedett (előző év: közel 10,3 milliárd euró), ami 5,9 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított növekedésnek felel meg, addig az ipari üzletágnak sikerült az egész évet tekintve közel 3,1 milliárd eurót elérnie (előző év: 3,0 milliárd euró). Ez 5,7 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított növekedésnek felel meg.

Az autóipari üzletág egy erős második félévnek köszönhetően ismét erősebben növekedett, mint a piac, vagyis mint a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek világszintű gyártása. A 2017. évi közel 2,1 százalékos piaci növekedés mellett az egész évre 3,8 százalékos teljesítménynövekedés adódik. Mind az autóipari OEM-ek (árfolyamhatásoktól megtisztítva 6,5 százalékkal), mind pedig az autóipari aftermarket (árfolyamhatásoktól megtisztítva 3,2 százalékkal) egyaránt mozgatórugói voltak az autóipari üzletág egész éves erős növekedésének. Az ipari üzletág visszatért a növekedési pályára. Különösen a „power transmission” (többek között elektromos motorok, hidraulika és hajtóművek), az „offroad” (mezőgazdasági és építőipari gépek) és a „raw materials” (nyersanyagbányászat- és feldolgozás) szektorok ipari alkalmazásai százalékosan kétszámjegyű növekedéssel járultak ehhez hozzá.

A Schaeffler-csoport valamennyi régiója hozzájárult az árbevétel 2017. évi pozitív növekedéshez. A legnagyobb árfolyamhatásoktól megtisztított növekedést 24,1 százalékkal ismét a Nagy Kínai Régió tudta elérni. Az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió árfolyamhatásoktól megtisztítva 5,6 százalékkal, míg az Amerikai Régió árfolyamhatásoktól megtisztítva 4,6 százalékkal nőtt. Európa árfolyamhatásoktól megtisztítva 1,4 százalékkal tudott növekedni.

2017. évi kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti üzemi (üzleti) eredményhányad a rendkívüli tételek előtt 11,3 százalék (előző év: 12,7 százalék)
A kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti üzemi (üzleti) eredmény a rendkívüli tételek előtt 1.584 millió euró volt (előző év: 1.700 millió euró). Ez alapján az üzemi (üzleti) eredményhányad a rendkívüli tételek előtt 11,3 százalék volt (előző év: 12,7 százalék). Az 56 millió euró összegű rendkívüli tételek mindenekelőtt a szerkezeti átalakítások ráfordításait tartalmazzák. Az üzemi (üzleti) eredményhányad visszaesése lényegében az „Agenda 4 plus One” kiválóság program plusz ráfordításaira vezethető vissza. Ezek a kiadások 2017-ben közel 160 millió eurót tettek ki, ami az árbevétel mintegy 1,1 százalékának felel meg. A 20 kezdeményezést tartalmazó program célja, hogy a Schaeffler-csoportot fenntartható módon a jövő kihívásaira alakítsa.

A konszernszintű eredmény közel 14 százalékkal 980 millió euróra nő
Az operatív terület megterhelései ellenére a jobb pénzügyi eredmény miatt nőtt a részvényeseknek beszámítható konszernszintű eredmény közel 14 százalékkal 980 millió euróra (előző év: 859 millió euró). Ez az eddigi legnagyobb konszernszintű eredmény, amit a Schaeffler-csoport valaha is kigazdálkodott. Az üzleti folyamatok pozitív alakulását feltételezve az Igazgató Tanács javasolja a közgyűlésnek az elsőbbségi részvények utáni osztalék 5 centtel, 55 centre történő megemelését. Ez a részvényeseknek beszámítható rendkívüli hatások előtti konszernszintű eredményre vonatkoztatva közel 35 százalékos kifizetési kvótának felel meg (előző év: közel 34 százalék).

Közel 1,3 milliárd euró értékben történtek beruházások, 3.500 új munkahelyet teremtettünk
A 2017-es üzleti évben a Schaeffler-csoport 127 millió euróval 1.273 millió euróra növelte a beruházási kiadásait (előző év: 1.146 millió euró). A beruházási kvóta (Capex-kvóta), vagyis a beruházásra fordított kifizetések a konszernszintű árbevétel százalékában eszerint 9,1 százalék volt (előző év: 8,6 százalék).

Egyidejűleg a Schaeffler-csoport az elmúlt üzleti évben 3.489 új munkahelyet teremtett. 2017. december 31-én a munkavállalói létszám világszinten 90.151 fő volt és ezzel 4 százalékkal meghaladja az előző évi értéket. Németországban a munkavállalói létszám közel 500-al mintegy 31.700 főre növekedett.

Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgató Tanácsának Elnöke ezzel kapcsolatban elmondta: „2017-ben a Schaeffler-csoport többet ruházott be, mint korábban bármikor. Ezek a beruházások, többek között az „Agenda 4 plus One” kiválóság programunk keretében a további nyereséges növekedést és a vállalat értékének növekedését biztosítják. Ez jelenti egyúttal annak az alapját is, hogy a rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményt vissza lehessen hozni a 12 és 13 százalék közötti sokévi átlagra valamint, hogy el tudjuk érni a 2020-ra kitűzött pénzügyi célokat.”

A nettó pénzügyi adósság tovább csökken, a mérleg minősége tovább javul
2017 folyamán közel 266 millió euróval sikerült csökkenteni a nettó pénzügyi adósságot. Mértéke 2017. december 31-én 2.370 millió euró volt (előző év: 2.636 millió euró). A rendkívüli hatások előtti eladósodottság foka, vagyis a nettó eladósodottság aránya az EBITDA-hoz/ kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményhez viszonyítva ezzel 1,1x-ről 1,0x-re javult 2017-ben.

A szabad cash flow a 2017-es üzleti évben 488 millió euró volt (előző év: 735 millió euró). Ez a szám magába foglalja a közel 27 millió euró mértékű M&A (mergers & acquisitons (cégek egyesülése & cégfelvásárlás) tevékenységekből adódó nettó kifizetéséket. Ennek a terhelésnek a figyelembe vétele nélkül a szabad cash flow valamivel a 2017-es üzleti évre tervezett 500 millió eurós érték felett volt.

„2017-ben sikerült tovább csökkentenünk a nettó pénzügyi adósságot és ezzel sikerült plusz pénzügyi cselekvési teret teremteni a Schaeffler-csoport számára. Ez az egyik előfeltétele annak, hogy a jövőben kifelé is tudjunk növekedni”, mondta el Dietmar Heinrich, a Schaeffler AG Pénzügyekért felelős Igazgató Tanácsi tagja.

Az „Agenda 4 plus One” kiválóság program megfelelő irányba halad, jövőben három üzletág
A Schaeffler 2016-ban dolgozta ki és indította el az „Agenda 4 plus One” kiválóság programot. A program célja, hogy a Schaeffler-csoportot sikeresen átalakítsa a jövő kihívásaira és ily módon megteremtse a további fenntartható nyereséges növekedés feltételeit. 2017-ben a program kibővítésre került 20 kezdeményezésre, valamint meggyorsításra került a program megvalósítása.

Ezenkívül 2018. január 1-től a Schaeffler új vállalati struktúrát fogadott el. Az autóipari aftermarket lesz az autóipari OEM és az ipar mellett a harmadik üzletág. Az új területet az Igazgató Tanácsban Michael Söding irányítja. A három üzletág irányítása a jövőben a bühli, a langeni és a schweinfurti telephelyekről történik. Ennek során Bühl lesz az autóipari OEM üzletág központja. Az új autóipari aftermarket üzletág langeni központtal fog működni. Az ipari üzletág központa továbbra is Schweinfurt. A Schaeffler-csoport konszernközpontja Herzogenaurach. Ezzel az új decentralizált struktúrával a Schaffler-csoport még alkalmasabbá válik a jövő kihívásaira és még inkább piacorientált lesz, az új struktúrák pedig egyszerűsített és gyorsabb döntéseket tesznek lehetővé.

A vállalat emellett következetesen folytatja tovább a „One Schaeffler” kezdeményezést: a „Holnap mobilitása” elnevezésű közös stratégiával, egységes díjazási rendszerrel, négy közös értékkel és egy közös Schaeffler vállalati márkanévvel. (Lásd ehhez a másik sajtóközleményt „Schaeffler a jövőre vonatkozó programra helyezi a hangsúlyt”.)

A 2018. évi előrejelzés a kiszámíthatatlanságok ellenére pozitív
A Schaeffler-csoport a 2018-as üzleti évre a kiszámíthatatlan folyamatok ellenére 5 és 6 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedéssel számol. Egyúttal a vállalat a 2018-as üzleti évben abból indul ki, hogy 10,5 és 11,5 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányadot tud elérni. Ezenkívül a 2018-as évre a Schaeffler-csoport közel 450 millió euró mértékű M&A tevékenységekből adódó be- és kifizetésék előtti szabad cash flow-t vár.

A konszern azzal számol, hogy az autóipari OEM üzletág 2018-ban is erősebben fog növekedni, mint a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek világszintű gyártása, mellyel kapcsolatban mintegy 2 százalékos növekedést feltételeznek. Ennek alapján a Schaeffler-csoport a 2018-as üzleti évben 6 és 7 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedéssel számol az autóipari OEM üzletág vonatkozásában (2017: 6,5 százalék). Ezt az elvárást támasztják alá a 2017-es beszámolási időszakban megszerzett 11,5 milliárd eurós megrendelések, az úgynevezett lifetime-sale-ek. Az autóipari OEM üzletág vonatkozásában továbbá 9,5 és 10,5 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányad az elvárás a 2018-as évre (2017: 10,8 százalék).

Az aftermarket-üzlet – feltételezve a világszintű járműállomány stabil növekedését közel változatlan átlagéletkor mellett – szintén tovább fog növekedni. Saját piaci megfigyelésekből kiindulva a konszern 2018-ra az autóipari aftermarket üzletág tekintetében 3 és 4 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedéssel (2017: 3,2 százalék) valamint 16,5 és 17,5 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányaddal (előző év: 19,0 százalék) számol.

Az ipari üzletágban a bejövő megrendelések pozitív alakulása az egyes szektorok konjunkturális keretfeltételeivel együtt továbbra is növekvő árbevételre utal 2018-ban. Ennek alapján a vállalat abból indul ki, hogy az ipari üzletág a 2018-as üzleti évben 3 és 4 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedést (2017: 5,7 százalék) valamint 9 és 10 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányadot (előző év: 8,0 százalék) fog elérni 2018-ban.

Klaus Rosenfeld, az Igazgató Tanács Elnöke zárásként elmondta: „2018-ra azt irányoztuk elő, hogy tovább gyorsítjuk a 20 kezdeményezést magába foglaló „Agenda 4 plus One” kiválóság programunkat. A programmal felkészültünk a jövő kihívásainak aktív alakítására. Vevőink és üzleti partnereink érdekében értékeket akarunk teremteni és növelni kívánjuk a versenyképességünket. Ehhez rugalmasabbá, gyorsabbá és bátrabbakká akarunk és kell is válnunk.”

Üzleti jelentésünket itt találja:
http://www.schaeffler-annual-report.com

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetőek olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Közzétevő: Schaeffler AG
Ország: Magyarország

Kapcsolódó médiatartalom
Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad