Keresési kifejezés

A Schaeffler első alkalommal tesz jelentést mindhárom üzletágról, és megerősíti a 2018-as évre vonatkozó előrejelzését

Pressrelease Stage Image

2018.05.08 | Herzogenaurach/Szombathely

  • Terveknek megfelelő kezdés a 2018-as évben, 3,9 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedés
  • Az Autóipari OEM a piacnál négy százalékkal erősebb növekedése, az Autóipari Aftermarket árbevételének átmeneti visszaesése, az Ipari üzletág jelentős növekedése
  • A rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményhányad 11 százalékkal a célul kitűzött értéktartomány közepén, beruházások több mint 300 millió euró nagyságrendben
  • Az átalakítás felgyorsítása, a gyárak közötti szoros együttműködés új irány a és hatékonyabb kialakítása
  • Az előrejelzés megerősítése: a növekedés üteme nő a második félévben

A globálisan tevékenykedő autóipari és ipari beszállító Schaeffler nyilvánosságra hozta 2018 első negyedéves eredményeit. A tavalyi évben kezdeményezett szervezeti átalakításnak megfelelően első alkalommal készült jelentés mindhárom üzletág eredményeiről– Autóipari OEM (64,2 százalékos részesedés az árbevételből), Autóipari Aftermarket (12,5 százalékos részesedés az árbevételből) és az Ipar (23,3 százalékos részesedés az árbevételből).

Terveknek megfelelő kezdés a 2018-as évben

2018 első negyedévében a Schaeffler-csoport közel 3,6 milliárd eurós árbevételt ért el. Az árfolyamhatásoktól megtisztítva az árbevétel 3,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az Autóipari Aftermarket üzletág kivételével, melynek árbevétele egy rendkívüli hatás miatt 2018 első negyedévében enyhén visszaesett, valamennyi üzletág és régió hozzájárult az árbevétel növekedéséhez. Ki kell emelni az Ipari üzletág jelentős mértékű növekedését, melynek árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétele 10,4 százalékkal nőtt. Régiós szinten - 18,1 százalékkal (árfolyamhatásoktól megtisztítva) ismét a Nagy Kínai Régió teljesítette a legnagyobb mértékű növekedést. Ezek alapján a Schaeffler-csoport az első három hónapban 391 millió eurós kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredményt = EBIT) ért el (előző év: 435 millió euró). Ez 11 százalékos üzemi (üzleti) eredményhányadnak felel meg (előző év: 12,2 százalék). A rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredmény visszaesése a kutatásra és fejlesztésre fordított növekvő kiadásokra valamint a Schaeffler-csoport átalakításával kapcsolatos plusz költségekre vezethető vissza. Az első negyedévben nem merültek fel rendkívüli hatások. Enyhén megnövekedett beruházások mellett sikerült javítani a szabad cash flow-t az előző negyedévhez képest, melyidőszakosan mínusz 71 millió euró értéket mutatott (előző év: mínusz 130 millió euró). Ennek alapján a konszernszintű eredmény 240 millió euró volt (előző év: 279 millió euró). Ez 0,36 eurós részvényenkénti eredménynek felel meg 2018. I. negyedévében (előző év: 0,42 euró).

Az Autóipari OEM erősebben növekszik, mint a piac

Az Autóipari OEM üzletág árbevétele a tárgyidőszakban árfolyamhatásoktól megtisztítva 3,2 százalékkal közel 2,3 milliárd euróra nőtt. A világ járműgyártásával összehasonlítva, mely ugyanebben az időszakban 0,7 százalékkal visszaesett, az Autóipari OEM üzletág lényegesen gyorsabban nőtt, mint a piac, és közel 4 százalékos, kiemelkedő teljesítményt ért el. Az Autóipari OEM üzletág mind a négy vállalati területe hozzájárult a növekedéshez. Ide tartozik az első alkalommal vizsgált „e-mobilitás” vállalati terület, melynek árbevétele az első negyedévben árfolyamhatásoktól megtisztítva 6,6 százalékkal nőtt. Különösen erős, 12,4 százalék volt az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedés a Nagy Kínai Régióban, melyet az Amerikai Régió követ 3,7 százalékkal. Ezzel szemben az Ázsiai/Csendes-óceáni és az Európai Régiókban csak enyhén pozitív növekedést lehetett kimutatni, mindkét régióban közel 0,5 százalékkal. Ennek alapján az Autóipari OEM üzletág 217 millió euró rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményt ért el (előző év: 275 millió euró). A rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményhányad az első három hónapban 9,5 százalék volt (előző év: 11,9 százalék). Ennek többek között a termelés felfuttatások második félévben felmerült kezdeti költségei valamint az „Agenda 4 plus One“ program részét képező „E-mobilitás” elnevezésű kezdeményezés gyorsított megvalósításának növekvő fejlesztési ráfordításai és előkészítő munkái voltak az okai. A második félévben megvalósuló új termelésindítások növekvő számát alapul véve az Autóipari OEM üzletág a 2018-as üzleti évre továbbra is 6-7 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedéssel valamint 9,5 és 10,5 százalék közötti rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményhányaddal számol.

Autóipari Aftermarket árbevételének átmeneti visszaesése

Az Autóipari Aftermarket üzletág az első negyedévben 446 millió euró árbevétellel (előző év: 484 millió euró) átmenetileg árfolyamhatásoktól megtisztítva 4,4 százalékos enyhe visszaesést mutatott. Az enyhe visszaesés elsősorban az Európai és az Amerikai Régiók visszaeső árbevételeinek eredménye. Az első negyedévi százalékos árbevétel csökkenés lényeges része a 2017. első negyedévben az amerikai vevőkkel kötött egyszeri plusz üzlet pozitív rendkívüli hatásaira vezethető vissza, melyet 2018 első negyedévében nem sikerült megismételni. Előrelépéseket a Nagy Kínai Régió lehetőségeinek feltárásával lehetett elérni. Itt az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel emelkedés 40,9 százalékos volt az első negyedévben az OEM-vevők igényei növekedésének köszönhetően. Az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió is erős, 16,1 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedést ért el, ami mindenekelőtt a délkelet-ázsiai alrégióban működő Független Aftermarket (Independent Aftermarket = IAM) területen megfigyelhető növekedések eredménye. Ezek alapján a rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredmény 80 millió euró volt (előző év: 93 millió euró). Ez 17,9 százalékos rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményhányadnak felel meg (előző év: 19,2 százalék), mely ennek köszönhetően valamivel az egész évre prognosztizált érték fölött van. Az előző évhez képest kimutatható visszaesés lényegében a 2017 első negyedévben megkötött fentiekben leírt rendkívüli ügyletekre vezethető vissza. Az egész évet tekintve a konszern az Autóipari Aftermarket üzletágat illetően 2018-ban 3 és 4 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedéssel valamint 16,5 és 17,5 százalék közötti rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményhányaddal számol.

Az Ipari üzletág jelentős növekedése

Az Ipari üzletág 826 millió euróra (előző év: 782 millió euró) tudta növelni árbevételét az első negyedévben. Ez 10,8 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedésnek felel meg. Az Ipari üzletág ezzel piactól függően a vártnál lényegesen gyorsabban nőtt. Ebben döntő szerepet játszott az Ipari Disztribúció (Industrial Distribution) terület, melynek árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztítva 12,4 százalékkal növekedett. Ezenkívül a vasúti, a nyersanyag, a mezőgazdasági és építőipari gépek (offroad), az erőátviteli és az ipari automatizálási szektorok járultak hozzá a növekedéshez. A legjelentősebb árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedést közel 40 százalékkal a Nagy Kínai Régió mutatta, melyet az Európai Régió követ 8,2 százalékkal, majd az Amerikai Régió következik 5,4 százalékkal, valamint az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 3,2 százalékkal. A rendkívüli hatások előtt az üzemi (üzleti) eredményhányad 94 millió eurós üzemi (üzleti) eredménnyel (előző év: 67 millió euró) 11,4 százalékra javult (előző év: 8,6 százalék). Ehhez a javuláshoz elsősorban a lényegesen megnövekedett kereslet valamint az „Agenda 4 plus One“ program „CORE” kezdeményezése keretében korrigált költségszerkezet járult hozzá. Az Ipari üzletág tekintetében is megerősíti a Schaeffler-csoport a 2018-ra vonatkozó éves célt és ennek megfelelően 3 és 4 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedést valamint 9 és 10 százalék közötti rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményhányadot kíván elérni.

Beruházások több mint 300 millió euró nagyságrendben

2018 első negyedévben a Schaeffler-csoport mínusz 71 millió euró szabad cash flow-t ért el (előző év: mínusz 130 millió euró). Ez az érték magába foglalja az első negyedévben teljesített 2 millió euró összegű kifizetéseket (előző év: 19 millió euró) az M&A (mergers /cégek egyesülése & acquisitons/cégfelvásárlás) tevékenységekkel összefüggésben. A kismértékben növekvő forgóeszközök mellett a beruházásokra fordított kiadások összege 306 millió euró volt (előző év: 299 millió euró). Ez 8,6 százalékos beruházási kvótának felel meg (előző év: 9,1 százalék). Egyidejűleg tovább javult a Schaeffler-csoport finanszírozási helyzete. Kismértékben emelkedő nettó pénzügyi adósság mellett javult az eladósodottság foka, vagyis a nettó pénzügyi adósság saját tőkéhez viszonyított aránya, közel 89 százalékra (2017 vége: 93 százalék).
A munkavállalói létszám 2017. december végéhez képest 1,4 százalékkal, azaz 1.263 fővel 91.414 főre nőtt 2018. március végére.

Az átalakítás felgyorsítása

Amint az a Schaeffler AG április 20-i közgyűlésén bemutatásra került, az „Agenda 4 plus One“ program 20 kezdeményezése következetesen és nagy lendülettel halad előre. Ennek során szinte valamennyi kezdeményezésnél sikerült elérni további előrelépéseket. A program megvalósításának állapota 2018. március végén 40 százalékon állt. Ezzel kapcsolatban 2018. április 16-án kiegészítő megállapodás született az IG Metall Szakszervezettel, és meghatározásra kerültek a tartalmi súlypontok és egy közös fellépés a program végrehajtását illetően.

Ennek alapján úgy döntött az Igazgató Tanács – ahogy az a május 7-i sajtóközleménnyel már ismertetésre került -, hogy az „Agenda 4 plus One“ program kiegészítésében tovább optimalizálja a Schaeffler-csoport vezetői struktúráját és átalakítja a gyárak közötti együttműködést. Megállapodás született arról is, hogy a jelenleg belső beszállítóként működő „Bearing Components & Technologies“ (BCT) terület megszüntetésre kerül és a gyárakat a „One-Schaeffler”-szemlélet értelmében jobban bevonja az üzleti folyamatokba. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg az üzleti folyamatokhoz közvetlenül még nem hozzárendelt 26 gyár a jövőben integrálásra kerül az egyes üzletágakba. Az átszervezés célja, hogy erősödjön a vevőközpontúság, nagyobb legyen - az üzletág eredményre vonatkozó felelősségvállalás, és növekedjen a hatékonyság. A terv megvalósítása során közel 950 álláshely fog megszűnni, ebből közel 450 Németországban. A leépítésre az erre vonatkozó üzemi megállapodásnak megfelelően kerül sor. Munkáltató részéről történő felmondások vagy telephelybezárások nincsenek tervezve. A tervet – ahogy azt az IG Metall-al megkötött megállapodásban is megfogalmazták – egy újonnan létrehozott Irányítói Bizottság kivitelezi majd. Hamarosan megkezdődnek a tanácskozások az illetékes munkavállalói és üzemi tanácsi szervezetekkel. A tervezett intézkedések teljes körű végrehajtása esetén közel 60 millió eurós nagyságrendű eredményjavulást célzó potenciál adódik, melyet 2021-ig kell teljes körűen realizálni. Egyúttal közel 50 millió euró egyszeri szerkezetátalakítási költségek kerültek betervezésre 2018-ra. Ezek a számok nincsenek hatással a Schaeffler-csoport 2018-ra vonatkozó előrejelzésére. A bejelentett intézkedések egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Schaeffler-csoport 2020-ra tervezett pénzügyi elvárásai fenntartható módon elérésre kerüljenek.

Előrejelzés megerősítve

A 2018-as üzleti évre vonatkozóan a Schaeffler-csoport tartja magát az előrejelzéséhez, mely szerint 5 és 6 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedéssel, 10,5 és 11,5 százalék közötti rendkívüli hatások előtti üzemi (üzleti) eredményhányaddal valamint a M&A (mergers/cégek egyesülése & acquisitons/cégfelvásárlás) tevékenységek előtti közel 450 millió euró szabad cash flow-val számol. Az Autóipari OEM üzletág nagyszámú új gyártásindítására tekintettel a Schaeffler-csoport számításai szerint az üzletág növekedése a második félévben tovább fog gyorsulni.

Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgató Tanácsának Elnöke elégedett az első negyedév üzletmenetével és elmondta: „A nagy igényeket támasztó piaci feltételek és versenyképes környezet ellenére a terveknek megfelelően kezdtük a 2018-as üzleti évet. Az ‚Agenda 4 plus One‘ programunk intézkedései kezdik éreztetni a hatásukat. A gyáraink közötti együttműködés új irányával az átalakulásunkat segítjük. Az Autóipari OEM üzletág növekedési üteme tovább fog gyorsulni a második félévben. Mindezek alapján bízunk abban, hogy elérjük a 2018-as üzleti évre kitűzött céljainkat.”


Jogi nyilatkozat (Disclaimer)

Jelen közlemény nem jelent sem ajánlatot sem pedig ajánlattételi felhívást értékpapírok vásárlására az Amerikai Egyesült Államokban, Németországban vagy egyéb más országban.

Sem jelen közlemény sem pedig annak tartalma nem szolgálhat ajánlat alapjául valamely országban. A Schaeffler AG értékpapírjai nem voltak, és nincsenek bejegyezve az Egyesült Államok 1993. évi Értékpapírokról szóló Törvényének (United States Securities Act) utolsó módosított változata (továbbiakban: 'Securities Act') szerint. A Schaeffler AG értékpapírjait az Amerikai Egyesült Államokban nem lehet sem eladni, sem pedig vételre felajánlani addig, amíg nem történik meg a bejegyzés vagy nem áll fenn a 'Securities Act' szerinti bejegyzési kötelezettség alóli kivétel.

Közzétevő: Schaeffler AG
Ország: Magyarország

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad