Keresési kifejezés

A Schaeffler-csoport teljesítette a 2018-ra kitűzött célokat

Pressrelease Stage Image

2019.03.06 | Szombathely

  • Az árbevétel 2018-ban – kihívásokkal teli környezetben –árfolyamhatásoktól megtisztítva 3,9 százalékkal nőtt, a rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányad 9,7 százalékra csökkent (előző év: 11,3 százalék)
  • A két autóipari üzletág eredményének visszaesésével szemben az ipari üzletág eredményének erősen növekszik (plusz 47 százalék)
  • A M&A (mergers (cégek egyesülése) & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtt a szabad cash flow 384 millió eurós értéke felülmúlja a várakozásokat
  • Az elsőbbségi részvényenkénti osztalékra vonatkozó javaslat az 55 centes értékkel az előző évi szinten van
  • Óvatos előrejelzés 2019-re

A globálisan tevékenykedő autóipari és ipari beszállító, a Schaeffler-csoport nyilvánosságra hozta a 2018-as üzleti évre vonatkozó eredményeit. A beszámolási időszakban a Schaeffler-csoport árbevétele közel 14,2 milliárd euró volt (előző év: közel 14,0 milliárd euró). Árfolyamhatásoktól megtisztítva az árbevétel ebben az időszakban 3,9 százalékkal nőtt. A konszern mindhárom üzletága és a mind a négy régió hozzájárult az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedéshez. Ennek során ismét a Nagy Kínai Régió mutatta a legerősebb növekedést, ugyanakkor az előző évekhez képest ez a növekedés lényegesen gyengébb dinamikájú. A Schaeffler-csoport 2018-ban 1.381 millió euró rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredmény) ért el, és ezzel alatta maradt az előző évi értéknek (előző év: 1.584 millió euró). Ez 9,7 százalékos rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadnak (üzemi (üzleti) eredményhányadnak) felel meg (előző év: 11,3 százalék).

Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható konszernszintű eredmény a beszámolási időszakban 881 millió euró volt, és így elmaradt az előző évi szinttől (előző év: 980 millió euró). Az elsőbbségi részvényenkénti eredmény 1,33 euró volt (előző év: 1,48 euró). Ennek alapján az Schaeffler AG Igazgatótanácsa az előző évhez hasonlóan javasolni fogja a közgyűlésnek az elsőbbségi részvényenkénti 55 centes osztalék kifizetését. Ez közel 40 százalékos kifizetési kvótának felel meg (előző év: közel 35 százalék) a részvényeseknek beszámítható rendkívüli hatások előtti konszernszintű eredményre vonatkoztatva.

A 2018. évi üzletmenettel kapcsolatosan Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „A Schaeffler-csoport számára a kedvező első félév után az év második felében lényegesen romlottak a piaci feltételek a globális autóipari ágazatban. Ez megterhelte az eredményünket. Biztató, hogy az ipari üzletág a 2018-as év során nagyon jól teljesített, és részben kompenzálni tudta a két másik üzletág gyengébb teljesítményét. Ez azt bizonyítja, hogy globálisan tevékenykedő autóipari és ipari beszállítóként értékünk felbecsülhetetlen.”

Klaus Rosenfeld azonban nem volt elégedett az autóipari OEM üzletág eredményével. „Az autóipari OEM üzletág eredményének visszaesését mindenekelőtt a nehéz piaci- és versenykörnyezet, valamint az egyre nagyobb változtatásra irányuló nyomás okozta. Emellett azonban számos, vállalaton belüli tényező is szerepet játszik, amelyekkel foglalkoznunk kell. Ezért indítottuk el a RACE-programot, mely a hatékonyságnövelését és a portfólió optimalizálását szolgálja. Ha javítani akarjuk a termelékenységünket és a versenyképességünket, akkor nagyobb összpontosításra és nagyobb gyorsaságra van szükségünk.”

A második félévben visszaeső eredményt mutatott az autóipari OEM

Az autóipari OEM üzletág a tárgyévben közel 8.997 euró árbevételt ért el (előző év: közel 8.991 millió euró). Az árfolyamhatásoktól megtisztítva az árbevétel 2,1 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az árbevétel első félévi pozitív alakulása után az autóipari OEM üzletág az autóipari ágazatban megfigyelhető folyamatos kihívásokkal küzdő környezetben az előző évhez képest gyengébb árbevétel-növekedést ért el. Ugyanakkor a növekedés a tárgyévben 3,2 százalékponttal meghaladja a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek világszintű termelésének átlagos növekedését, mely a beszámolási időszakban 1,1 százalékkal esett vissza. A 2018-as beszámolási időszakban megszerzett megrendelések, az úgynevezett lifetime-sales 12,8 milliárd eurót tettek ki. Ez egy 1,4-es book-to-bill-ratio-nak, vagyis a bejövő megrendeléseknek a letelt üzleti év árbevételéhez viszonyított arányának felel meg (előző év: 1,3).

A kisebb mértékű árbevétel-növekedés elsősorban az Európai Régió és a Nagy Kínai Régió gyengébb második félévi keresletére vezethető vissza. Európában ebben mindenekelőtt a termelésben a kipufogógáz kibocsátásra vonatkozó új WLTP-szabványra való átállás miatti késedelmek játszottak szerepet, míg Kínában a fogyasztók visszafogottabb keresletét, valamint az USA-val fennálló kereskedelmi vitát kell megemlíteni. Az autóipari OEM üzletág mind a négy vállalati területe hozzájárult az árbevétel-növekedéséhez, ugyanakkor az e-mobilitás vállalati területe növelte legerősebben az árbevételét, az árfolyamhatásoktól megtisztítva összesen 18,1 százalékkal. Árfolyamhatásoktól megtisztítva az autóipari OEM üzletág a legerőteljesebb árbevétel-növekedést az Amerikai Régióban mutatta 5,6 százalékos értékkel, ezt követi az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 2,3 százalékkal, a Nagy Kínai Régió 1,2 százalékkal és az Európai Régió 0,9 százalékkal.

A tárgyévben az ágazat 693 millió euró rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredmény) ért el (előző év: 973 millió euró). Ezzel a rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) ugyanebben az időszakban 7,7 százalék, és így lényegesen alacsonyabb az előző évi 10,8 százalékos értéknél. A visszaesésben mindenekelőtt a második félévi gyengülő piaci dinamika, valamint ezzel összefüggésben a kiépített gyártói kapacitások alacsony kihasználtsága játszott szerepet. Ezenkívül a tárgyévben a termelésben nem sikerült elegendő hatékonyságnövekedést elérni a negatív eladási árak és egyéb vegyes hatások kompenzálására. A 2018. október 30-án közzétett, a teljes 2018-as évre vonatkozó kiigazított előrejelzést, miszerint 3,5 és 4,5 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést, valamint 8 és 8,5 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadot (üzemi (üzleti) eredményhányad) kellene elérni, nem sikerült teljesíteni.

Az autóipari aftermarket az előrejelzés keretein belül

Az összességében szolid első félévet követően az autóipari aftermarket üzletág 2018. harmadik negyedévben az előző évhez képest átmeneti visszaesést mutatott az árbevételt illetően. Az árbevétel visszaesésében elsősorban az az erős növekedés játszott szerepet, melyet az előző év harmadik negyedévében az Európai Régió és az Amerikai Régió produkált. Az előző évhez képest az üzletág árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 2,2 százalékkal növelte az árbevételét, és 1.859 millió euró árbevételt ért el (előző év: 1.880 millió euró). A legerősebb árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést a tárgyévben a Nagy Kínai Régió érte el 36,5 százalékkal, ezt követi az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 12,5 százalékkal, majd az Európai Régió 2,5 százalékkal. Az Amerikai Régióban az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel alakulása mínusz 5,2 százalékos, tehát visszaesést mutatott. Ennek oka az egyik vevő egyszeri plusz igénye volt az előző évi időszakban az Original Equipment Service (OES) területen.

A tárgyévben az autóipari aftermarket üzletág rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredménye (üzemi (üzleti) eredménye) 316 millió euró volt (előző év: 358 millió euró). Ezzel a rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) ugyanebben az időszakban 17,0 százalék (előző év: 19,0 százalék). Az előző évhez képest kimutatható csökkenés többek között az eladási árak negatív hatásaira, valamint a növekvő logisztikai költségekre vezethető vissza. A 2018. október 30-án közzétett, a 2018-as üzleti évre vonatkozó kiigazított előrejelzést, miszerint az autóipari aftermarket üzletágnak 1,5 és 2,5 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést, valamint 17 és 17,5 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadot (üzemi (üzleti) eredményhányad) kellene elérni, sikerült teljesíteni.

Az ipari üzletág 3 százalékponttal javította az üzemi (üzleti) eredményhányadot

A tárgyévben az ipari üzletág növelte a rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredményt) közel 3.385 millió euróra (előző év: közel 3.150 millió euró). Az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedés a beszámolási időszakban ezzel 10,1 százalék a 2017-es üzleti év 5,7 százaléka után. A pozitív piaci környezetnek köszönhetően a nyersanyagok), a vasút, az erőátvitel és a mezőgazdasági és építőipari gépek szektorai kétszámjegyű árbevétel-növekedést értek el. A legerősebb árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést a Nagy Kínai Régió érte el 25,4 százalékkal, ezt követi az Amerikai Régió 9,7 százalékkal, az Európai Régió 7,3 százalékkal, majd az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 5,6 százalékkal.

A 2018-as üzleti évben az ipari üzletág 372 millió euró rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredményt) ért el (előző év: 253 millió euró), ami 11,0 százalékos rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadnak (üzemi (üzleti) eredményhányadnak) felel meg (előző év: 8,0 százalék). Az eredményhányad javulása a pozitív volumenhatásokra, a CORE-program költségcsökkentő intézkedéseire, valamint az árhatásokra és egyéb vegyes hatásokra vezethető vissza. A 2018. október 30-án közzétett, a teljes 2018-as üzleti évre vonatkozó 8 és 9 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedési előrejelzést lényegesen túlléptük. Azt a cél, miszerint 2020-ig 11 és 13 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadot (üzemi (üzleti) eredményhányad) kellene elérni, az eredeti tervhez képest két évvel korábban sikerült elérni.

A szabad cash flow meghaladja a várakozásokat

A Schaeffler-csoport M&A (mergers (cégek egyesülése & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow-ja 384 millió euróval pozitív volt (előző év: 515 millió euró). Ezzel sikerült lényegesen túlszárnyalni a 2018. október 30-án közzétett közel 300 millió eurós előrejelzést a M&A (mergers (cégek egyesülése & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtt a szabad cash flow-ra vonatkozóan. A tárgyi eszközökre és immateriális javakra fordított beruházások összege (Capex) a beszámolási időszakban 1.232 millió euróval valamivel az előző évi szint (1.273 millió euró) alatt volt. Ez 8,7 százalékos beruházási kvótának felel meg (előző év: 9,1 százalék).

2018. december 31-én a nettó pénzügyi adósság mértéke 2.547 millió euró volt (2017. december 31.: 2.370 millió euró). Ennek során 83,2 százalékra csökkent a gearing-ratio, vagyis a nettó pénzügyi adósság saját tőkéhez viszonyított aránya (2017. december 31.: 91,8 százalék). A Schaeffler-csoport, melynek mérleg szerinti főösszege 2018. december 31-én közel 12,4 milliárd euró volt (előző év: közel 11,5 milliárd euró), ugyanezen a határnapon 92.478 főt foglalkoztatott (előző év: 90.151), ami közel 2,3 százalékos emelkedésnek felel meg.

Dietmar Heinrich, a Schaeffler AG pénzügyi vezérigazgatója elmondta: „A 384 millió eurós szabad cash flow és a tovább javított, ismét 25 százalékos saját tőke aránya a Schaeffler-csoport szolid mérlegminőségéről tanúskodik. Ennek további erősítése érdekében a jövőben még nagyobb figyelmet fogunk fordítani a költséghatékonyságra és a hatékony tőkeallokációra.”

Óvatos előrejelzés 2019-re

A Schaeffler-csoport a 2019-es üzleti évre 1 és 3 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedéssel számol. Egyúttal a vállalat a 2019-es üzleti évben abból indul ki, hogy 8 és 9 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányadot tud elérni. Ezenkívül a 2019-es évre a Schaeffler-csoport közel 400 millió euró mértékű M&A (mergers (cégek egyesülése & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységekből adódó be- és kifizetések előtti szabad cash flow-t vár.

A vállalatcsoport azzal számol, hogy az autóipari OEM üzletág 2019-ben is erősebb növekedést fog elérni, mint a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek világszintű gyártása, mellyel kapcsolatban mintegy 1 százalékos növekedést feltételeznek a szakemberek. Ennek alapján a Schaeffler-csoport a 2019-es üzleti évben 1 és 3 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedéssel számol az autóipari OEM üzletág vonatkozásában (2018-as kiigazított összehasonlító érték: 2,1 százalék). Az autóipari OEM üzletág vonatkozásában továbbá 6 és 7 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányad az elvárás a 2019-es évre (2018-as kiigazított összehasonlító érték: 7,5 százalék).

Az aftermarket üzletág – a világszintű járműállomány 2018-hoz képest csekély mértékű növekedése alapján közel változatlan átlagéletkor mellett – szintén enyhén növekedni fog. Saját piaci megfigyelésekből kiindulva a vállalatcsoport 2019-re az autóipari aftermarket üzletág tekintetében 1 és 3 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedéssel (2018-as kiigazított összehasonlító érték: 2,2 százalék), valamint 15 és 16 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányaddal (2018-as kiigazított összehasonlító érték: 18,2 százalék) számol.

Az ipari üzletágban a konjunkturális keretfeltételek a világszintű ipari termelés lassuló növekedésére utalnak. Ennek alapján a Schaeffler-csoport abból indul ki, hogy az ipari üzletág a 2019-es üzleti évben 1 és 3 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést (2018-as kiigazított összehasonlító érték: 10,1 százalék) tud elérni. Ezenkívül az ipari üzletágnak ugyanebben az időszakban 10 és 11 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányadot (2018-as kiigazított összehasonlító érték: 10,9 százalék) kellene elérnie.

A 2020-as pénzügyi elvárásokat, melyek 2016-ban kerültek megfogalmazásra, a tartósan nehéz piaci környezetben nem lehet tovább fenntartani.

„Az idei évre vonatkozóan azt feltételezzük, hogy a nemzetközi autóipari ágazat továbbra is nagy igényeket fog támasztani és újabb kihívásokat fog jelenteni. Egyidejűleg azzal kell számolnunk, hogy a globális gazdaság tovább lassul. A Schaeffler-csoport tekintetében megfogalmazott óvatos kitekintés erre a meglátásra reflektál” - mondta Klaus Rosenfeld. „Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy továbbra is nyereségesen tudunk növekedni. Stratégiánk megfelelő. Átalakulásunk következetesen tovább folytatódik; amennyiben szükséges, további intézkedésekkel és nagyobb sebességgel - ahogy azt a RACE-program is mutatja.”

Éves üzleti jelentésünket itt találja: www.schaeffler-annual-report.com

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Közzétevő: Schaeffler AG
Ország: Magyarország

Kapcsolódó médiatartalom
Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad