Keresési kifejezés

A Schaeffler közzéteszi a 2019. első félévére vonatkozó beszámolóját

Pressrelease Stage Image

2019.08.06 | Szombathely

  • az első félévi 7,2 milliárd eurós árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel a tartósan nehéz piaci környezetben enyhe visszaesést mutat (mínusz 0,8 százalék)
  • a 7,7 százalékos rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányad az előző évi szint (11,0 százalék) alatt van, az eredmény minősége azonban a félévben negyedévente javult
  • az ipari üzletág erős gazdálkodásával szemben a két autóipari üzletág árbevétele és eredménye visszaesést mutat
  • az M&A (mergers (cégek egyesülése) & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow mínusz 229 millió eurós értéke az előző évi szint alatt van (mínusz 75 millió euró), pozitív érték a második negyedévben (6 millió euró)
  • az éves előrejelzés 2019. július 29-én módosításra került

Miután a globálisan tevékenykedő autóipari és ipari beszállító Schaeffler vállalat 2019. július 29-én nyilvánosságra hozta a második negyedévre vonatkozó előzetes számokat, a mai napon közzétette a 2019. első félévre vonatkozó időközi beszámolóját. Az első hat hónapot követően a Schaeffler-csoport árbevétele 7.226 millió euró volt (előző év: 7.193 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztítva az árbevétel ebben az időszakban enyhén, 0,8 százalékkal visszaesett, a második negyedévben a csökkenés mértéke 2 százalék volt. Ennek fő oka a két autóipari üzletág csökkenő árbevétele volt, melyet az ipari üzletág árbevétel-növekedése nem tudott teljes mértékben kiegyenlíteni. A négy régió közül az Amerikai Régió és az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 8,5 százalékkal, illetve 1,6 százalékkal járult hozzá az árfolyamhatásoktól megtisztított bázison alapuló árbevétel-növekedéséhez, míg a Nagy Kínai Régióban és az Európai Régióban az árbevétel mínusz 5 százalékos, illetve mínusz 3,3 százalékos visszaesést mutatott.

A Schaeffler-csoport az első hat hónapban 483 millió eurós pénzügyi eredményt, (equity módszerrel értékelt részesedések, valamint nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredmény)) ért el (előző év: 773 millió euró), melyet 73 millió eurónak megfelelő rendkívüli tétel terheltek a beszámolási időszakban. A rendkívüli tételek lényegében az autóipari OEM üzletág „RACE” elnevezésű hatékonyságnövelő programjával összefüggésben felmerült szerkezetátalakítási ráfordításokból adódtak. Ily módon a rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredmény értéke 556 millió euró volt (előző év: 794 millió euró). Ez 7,7 százalékos rendkívüli tételek előtti eredményhányadnak (üzemi (üzleti) eredményhányadnak) felel meg (előző év: 11,0 százalék). Az előző évhez képest bekövetkezett romlás elsősorban a bruttó árrés csökkenéséből adódott. Ezenkívül a növekvő értékesítési és adminisztrációs költségek terhelték még meg az árrést. Az első negyedévről a második negyedévre 7,5 százalékról 7,9 százalékra javult a rendkívüli tételek előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad).

Autóipari OEM: Nehéz piaci környezet Európában és a Nagy Kínai Régióban, jó rendelésállomány és nagy megrendelés az e-motor gyártás területén
Az autóipari OEM üzletág értékesítésének nettó árbevétele az első félévben közel 4.514 millió eurót ért el (előző év: 4.587 millió euró). Az árfolyamhatásoktól megtisztított bázison alapuló árbevétel 2,9 százalékkal esett vissza az előző évhez képest. Így az üzletág a 3,8 százalékpontos értékkel jobban teljesített, mint a világszintű autógyártás, mely ugyanebben az időszakban 6,7 százalékkal esett vissza. A bejövő megrendelések száma nagyon kedvezően alakult az első hat hónapban, elérte a 7,7 milliárd eurót. Az úgynevezett „book-to-bill-ratio”, mely a bejövő megrendeléseknek az éves árbevételéhez viszonyított arányát mutatja, az első félévben 1,8x értékkel valamelyest az előző év felett alakult (előző év: 1,7x). Ezen túlmenően az e-mobilitás vállalati divíziónak a második negyedévben sikerült elnyernie az egyik globális prémiumgyártó 1,1 milliárd euró összegű megrendelését elektromotorhoz gyártott alkatrészek szállítására. A négy régió közül 8,6 százalékkal az Amerikai Régió mutatta a legerőteljesebb, árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést az autóipari OEM üzletágon belül, mely mindenekelőtt egyes nagy vevők igényeinek termékfelfutások miatti növekedésére volt visszavezethető. Az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 1,6 százalékos árbevétel-növekedést ért el. Lényegesen visszaesett az árbevétel-növekedése azonban a Nagy Kínai és az Európai Régiókban, mínusz 12,6 százalékkal, illetve mínusz 5,0 százalékkal. A Nagy Kínai és az Európai Régiókban bekövetkezett csökkenések oka az autógyártás erőteljes visszaesése volt. Az autóipari OEM üzletág négy vállalati divíziója közül az e-mobilitás divízió mutatta a legerőteljesebb növekedést (35,8 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedési értékkel), ezt követi az alvázrendszerek vállalati divízió 1,9 százalékkal. Az e-mobilitás területének növekedése elsősorban a fokozatmentes (CVT) váltókhoz gyártott primer komponensekre és az aktuátorok területén zajló termékfelfutásokra volt visszavezethető. A váltórendszerek és a motorrendszerek területein a növekedés mínusz 8,2 százalékos, illetve mínusz 3,9 százalékos visszaesést mutatott. Ki kell emelni azt a 47 százalékos erőteljes árbevétel-növekedést, melyet elszigetelten nézve a motorrendszerek divíziója ért el a termomenedzsment-modullal.

Az első hat hónapban az üzletág 216 millió euró rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredmény) ért el (előző év: 421 millió euró). Ezzel a rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) ugyanebben az időszakban 4,8 százalék volt, és így lényegesen elmaradt az előző évi 9,3 százalékos értéktől. A visszaesésben mindenekelőtt a mennyiség csökkenése miatti bruttó árrés csökkenése, árhatások és egyéb vegyes hatások, valamint a magas fix költségek és az értékesítési, illetve adminisztrációs költségek növekedése játszott szerepet.

A 2019. július 29-én közzétett, kiigazított éves előrejelzés alapján a teljes 2019-es évre mínusz 1 és plusz 1 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedés (korábban 1 és 3 százalék között), valamint 5 és 6 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) (korábban 6 és 7 százalék között) várható.

Autóipari kereskedelem: nehéz piaci körülmények Európában, pozitív növekedési impulzus az Amerikai Régióban
Az autóipari kereskedelem üzletága az első félévben nagy kihívást jelentő környezetben 905 millió euró árbevétellel (előző év: 926 millió euró) árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 2,4 százalékos árbevétel-csökkenést könyvelt el, ami az Európai Régióban bekövetkezett jelentős árbevétel visszaesésre vezethető vissza. Európában az árbevétel csökkenése árfolyamhatásoktól megtisztított bázison mínusz 0,6 százalék volt, melyben többek között a vevői oldalon lévő készletek leépítése játszott szerepet mind az ún. Independent Aftermarket (IAM) területen mind pedig az OES (Original Equipment Service) területen. Ezt nem volt képes kompenzálni az Amerikai Régió erős, 13,0 százalékos árbevétel-növekedése. (Ez a növekedés mindenekelőtt a keresletnövekedésre és az új vevőkkel megkötött üzletre volt visszavezethető az IAM területen.) A Nagy Kínai és az Ázsiai/Csendes-óceáni Régiók nem játszottak jelentős szerepet az autóipari kereskedelem üzletágának árbevételének alakulásában.

Ezek alapján az autóipari kereskedelem üzletága rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredménye (üzemi (üzleti) eredménye) 136 millió euró volt (előző év: 177 millió euró). Ez 15,1 százalékos rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadnak (üzemi (üzleti) eredményhányad) felel meg (előző év: 19,3 százalék). Az előző évhez képest kimutatható visszaesés elsősorban a bruttó árrés csökkenésére, valamint a magasabb adminisztrációs költségekre vezethető vissza. A bruttó árrés csökkenésének oka, hogy emelkedő előállítási költségek mellett csökkent a forgalom.

A konszern az autóipari kereskedelem üzletágát illetően a 2019. július 29-én kiigazított előrejelzés alapján a teljes 2019-es évre vonatkozóan a mínusz 2 és 0 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedéssel (korábban 1 és 3 százalék között) számol. Az eddigiekhez hasonlóan 15 és 16 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat- és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányad (üzemi (üzleti) eredményhányad) várható.

Ipari üzletág: továbbra is erős növekedés, az árbevételre vonatkozó előrejelzés megemelése
Az ipari üzletág 2019 első hat hónapjában a világszintű ipari termelés gyengülő dinamikája ellenére közel 1.806 millió euróra (előző év: 1.679 millió euró) növelte az értékesítési nettó árbevételét. Az árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel növekedése 5,9 százalék volt. Ez mindenekelőtt a szélenergia, a nyersanyagok, a vasúti, valamint az ipari szektoroknak volt köszönhető. A Schaeffler-csoport mind a négy régiója hozzájárult az árbevétel-növekedéséhez. A legerősebb növekedést ismét a Nagy Kínai Régió érte el 18,9 százalékkal, ezt követi az Amerikai Régió 5,9 százalékkal, az Ázsiai/Csendes-óceáni Régió 2,9 százalékkal, valamint az Európai Régió 2,6 százalékkal.

Az első félévben az ipari üzletág 203 millió euró rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (üzemi (üzleti) eredményt) ért el (előző év: 190 millió euró), ami 11,2 százalékos rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadnak (üzemi (üzleti) eredményhányadnak) felel meg (előző év: 11,3 százalék).

A teljes 2019-es üzleti év tekintetében az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedésre vonatkozó előrejelzés jelenleg 2 és 4 százalék között van (korábban: 1 és 3 százalék között). Az elvárás, miszerint 10 és 11 százalék közötti rendkívüli tételek előtti kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményhányadot (üzemi (üzleti) eredményhányad) kellene elérni, változatlanul érvényes.

A szabad cash flow a második negyedévben pozitív – a 2019-re vonatkozó éves előrejelzés módosításra került
Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható konszernszintű eredmény 2019 első félévében az előző év azonos időszakához képest lényegesen csökkent, 273 millió euró volt (előző év: 506 millió euró). Az elsőbbségi részvényenkénti eredmény 0,42 euró volt (előző év: 0,77 euró). A Schaeffler-csoport M&A (mergers (cégek egyesülése & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow-ja mínusz 229 millió euróval az első hat hónap után elmaradt az előző évi értéktől (előző év: mínusz 75 millió euró). A második negyedévben az érték 6 millió euróval pozitív volt. A tárgyi eszközökre és immateriális javakra fordított beruházások összege (Capex) az első félévben 594 millió euróval nagyjából az előző évi szinten volt (595 millió euró). Ez 8,2 százalékos beruházási kvótának felel meg (előző év: 8,3 százalék). A második negyedévben a Capex-kvóta 6,1 százalékra esett vissza, szemben az első negyedévi 10,3 százalékkal.

„A második félévben még nagyobb figyelmet fogunk fordítani a költség- és tőkefegyelemre, valamint cash flow generálására. A növekedési területekre és a jövő szempontjából lényeges területekre eszközölt tartósan magas beruházások mellett egyre inkább sikerül tőkebefektetéseinket hatékonyabban irányítani, ahogy azt a beruházási kvótának a második negyedévben az első negyedévhez képest bekövetkezett visszaesése mutatja. Ez fontos ahhoz, hogy elérjük azt az éves célt, hogy a szabad cash flow mértéke az M&A (mergers (cégek egyesülése & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtt 350 és 400 millió euró között legyen”, mondta el Dietmar Heinrich, a Schaeffler AG pénzügyi vezérigazgatója, az Igazgatótanács tagja.

2019. június 30-i dátummal a nettó pénzügyi adósság mértéke 3.167 millió euróra emelkedett, melynek következtében 116 százalékra nőtt a gearing-ratio, vagyis a nettó pénzügyi adósság saját tőkéhez viszonyított aránya (2018. december 31.: közel 83 százalék). A mérleg szerinti főösszeg 2019. június 30-án 12.953 millió euró volt (előző év: 12.362 millió euró). Ugyanezen a határnapon a konszern 90.492 főt foglalkoztatott (előző év: 92.198), ami 2,1 százalékos csökkenésnek felel meg.

A Schaeffler-csoport a 2019-es évre a 2019. július 29-én kiigazított előrejelzés alapján mínusz 1 és plusz 1 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedéssel (korábban: 1 és 3 százalék között), 7 és 8 százalék közötti rendkívüli tételek előtti üzemi (üzleti) eredményhányaddal (korábban: 8 és 9 százalék között), valamint 350 és 400 millió euró közötti M&A (mergers (cégek egyesülése & acquisitons (cégfelvásárlás) tevékenységekből adódó be- és kifizetések előtti szabad cash flow-val (korábban: közel 400 millió euró) számol.

„Egy nehéz első félév után, amely kismértékben elmaradt a várakozásainktól, azzal számolunk, hogy a piaci környezet az év második felében is komoly kihívást fog jelenteni. Ez elsősorban a globális autóipari ágazatra vonatkozik, melynek tartós gyengülését csak részben lehet az erős ipari üzletágunkkal kiegyenlíteni. Ezt a folyamatot vettük figyelembe a 2019-es évre vonatkozó előrejelzésünk kiigazításakor. A legfontosabb célunk, az új előrejelzés biztos elérése”, mondta el Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke. „Ugyanakkor továbbra is központi feladatunk megoldást találni a Schaeffler-csoport szerkezeti kihívásaira. Ehhez mindhárom üzletágban programokat indítottunk el a költség- és tőkehatékonyság javítása érdekében. Ezekről a programokról részletesen be fogunk számolni 2019. szeptember 11-én, a tőkepiaci elemzőknek tartandó rendezvényünkön.”


Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler, vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Közzétevő: Schaeffler-csoport Magyarország
Ország: Magyarország

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad