SZOLGÁLTATÁS
 

Faktat ja luvut ensimmäisen neljänneksen 2016

 
KAPCSOLAT

Andrea Pöröntő
Marketing/kommunikációs specialista

LuK Savaria Kft.
Zanati út 31.
9700 SzombathelyT

Tel.  +36  94 58 8328
Andrea Pöröntő

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A 2016. március 31-i teljes időközi jelentés letölthető az alábbi honlapról: www.schaeffler.com/ir

2016-05-12 | Debrecen

2016. I. negyedév

A Schaeffler jól kezdte az évet


  • Az árbevétel 3,3 milliárd euróval kissé meghaladja az előző évi adatot – 2,4%-os árfolyamhatásoktól megtisztított növekedés
  • Az autóipari üzletág ismét gyorsabban nő, mint a piac – nehéz piaci környezet az ipari üzletág esetében
  • Az eredményminőség továbbra is magas színvonalon - árbevétel arányos üzemi eredmény a rendkívüli tételek előtt 12,6%-os értéken
  • Konszernszintű eredmény 52%-kal 253 millió euróra nő
  • 2016-ra készített terv megerősítésre került

Az autóipari és ipari beszállító Schaeffler csoport jól kezdte a 2016-os üzleti évet. 2016 első három hónapjában az árbevétel 3,3 milliárd euróval kissé meghaladta az előző év szintjét. A növekedés mértéke 2,4 százalék volt árfolyamhatások nélkül.

Az autóipari üzletág az előző évhez képest 2,4 százalékos árbevétel növekedést könyvelt el (árfolyamhatásoktól megtisztítva +0,5 százalék) és ezzel ismét meghaladta a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek világszintű gyártási darabszámainak növekedését (+0,9 százalék). Regionális szempontból mindenekelőtt a kínai és az ázsiai/csendes-óceáni térségben jelentkező erős kereslet járult hozzá az árbevétel növekedéséhez. Ezen kívül az aftermarket piac is nagyon sikeresen alakult. Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „A nagy kihívásokat jelentő környezet ellenére jól kezdtük az új évet. Autóipari üzletágunkban az árfolyamhatásoktól megtisztított értéket tekintve továbbra is a piacnál lényegesen gyorsabban növekszünk.”

Az ipari üzletágban az árbevételek 6,9 százalékkal csökkentek (árfolyamhatásoktól megtisztítva -5,5 százalék). Míg az egyes szektorok, így például a szélenergia és a kétkerekű járművek lényeges növekedési mutatókat könyveltek el, addig az alacsony nyersanyag- és olajárak és ezzel összefüggő bizonytalanságok a konjunktúra tekintetében, mindenekelőtt az alapanyag és a kereskedői ágazatokban negatívan hatottak az árbevétel alakulására. Klaus Rosenfeld rávilágított: „Az ipar területén a gazdasági környezet nehéz marad. A CORE program keretében továbbra is teljes erőbedobással azon dolgozunk, hogy javítsuk ipari üzletágunk hatékonyságát és versenyképességét.”

A Schaeffler csoport négy régiójában eltérően alakultak az árbevételek. Az Európai Régióban az árbevételek kis mértékben, 0,5 százalékkal csökkentek (árfolyamhatásoktól megtisztítva +0,2 százalék). Az Amerikai Régió 5,6 százalékos árbevétel visszaesést mutatott (árfolyamhatásoktól megtisztítva -0,1 százalék). Itt a gyenge ipari ágazat mellett Brazília bizonytalan gazdasági helyzete tükröződik vissza. A jó autóipari üzletágnak köszönhetően a Nagy Kínai és az Ázsiai/Csendes-óceáni Régiókban a negatív devizaátváltási hatások ellenére is lényegesen, 5,5 százalékkal (árfolyamhatásoktól megtisztítva +8,0 százalékkal), ill. 9,9 százalékkal (árfolyamhatásoktól megtisztítva +13,4 százalékkal) emelkedtek az árbevételek.

A kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredmény (üzemi) eredmény) 3,0 százalékkal 421 millió euróra esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Az árbevétel arányos üzemi eredmény 12,6 százalékkal továbbra is magas színvonalon mozog. A konszernszintű eredmény mintegy 52 százalékkal 253 millió euróra (előző év: 167 millió euró) tudott növekedni. Dr. Ulrich Hauck, pénzügyi igazgató rámutatott: „A konszernszintű eredmény javulása mindenekelőtt a pénzügyi műveletek lényegesen jobb eredményére vezethető vissza.” A pénzügyi műveletek eredménye 2016. I. negyedévben mínusz 65 millió euró (előző év: mínusz 176 millió euró). Az előző évben a pénzügyi műveletek eredményét a kölcsönök előtörlesztésével kapcsolatban felmerült egyszeri ráfordítások befolyásolták.

2016 első három hónapjában a Schaeffler csoport a működési (operatív) tevékenységből 206 millió euró cash flow-t ért el (előző év: 184 millió euró), ami az előző év hasonló negyedévéhez viszonyítva 12 százalékos javulásnak felel meg.
A beruházásokra fordított kifizetések 318 millió eurót tettek ki (előző év: 244 millió euró). A beruházási kvóta (beruházásra fordított kifizetések a konszernszintű árbevétel százalékában) ily módon 9,5 százalékot (előző év: 7,3 százalék) mutatott. Összességében így mínusz 112 millió eurós szabad cash flow adódott (előző év: mínusz 60 millió euró).

A nettó pénzügyi adósság mértéke 2016. március 31-én 4,9 milliárd euró volt (2015. december 31.: 4,9 milliárd euró). A Standard & Poor´s hitelminősítő 2016. április 28-án a Schaeffler AG vállalati minősítését BB- besorolásról BB-re minősített fel. A felminősítés oka a Schaeffler AG eladósodottsága mértékének csökkenése, mely a 2015. októberi tőzsdei bevezetéséből származó bevételeknek, valamint további elsőbbségi részvények 2016. áprilisi sikeres kibocsátásának tudható be.

A vállalat megerősítette a teljes 2016-os évre vonatkozó előrejelzését . A Schaeffler csoport a teljes évre 3 és 5% közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel növekedéssel, 12-13 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított egyszeri hatások előtti árbevétel arányos üzemi eredménnyel és mintegy 600 millió eurós szabad cash flow-val számol.


Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések

Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetőek olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogadom