Keresési kifejezés

A Schaeffler megkezdi a részvénykibocsátást

2015.10.05 | Herzogenaurach

  • 75 millió darab részvény kibocsátása
  • részvényenkénti 12,00 és 14,00 euró közötti ártartomány
  • a részvényjegyzés tervezett időpontja 2015. október 9.
  • komoly érdeklődés intézményi befektetők részéről

A globális járműipari és ipari beszállító Schaeffler a mai napon megkezdi a részvényei kibocsátását. A kínálat a bel- és külföldi intézményi befektetőkhöz igazodik. Elsőként a Schaeffler AG tőkeemeléséből adódóan 66 millió részvény, valamint a Schaeffler Verwaltungs GmbH állományából 9 millió részvény szerepel a kínálatban. Az ártartomány 12,00 és 14,00 euró között került megállapításra.

Az ártartomány középértékéből kiindulva a részvénykibocsátásból mintegy 975 millió euró számított bruttó árbevétel adódik. A Schaeffler AG teljes törzstőkéjéhez viszonyítva a részvénytulajdon mintegy 11 százalékos megoszlása adódik. A Schaeffler AG tulajdonosai fenntartják maguknak a jogot arra, hogy további, akár 24,4 millió részvényt bocsássanak ki a Schaeffler Verwaltungs GmbH állományából a tőzsdei bevezetés keretében.

A piacon szokásos értékesítési tilalmi időszak lejárta után a Schaeffler Verwaltungs GmbH állományából a még fennmaradó elsőbbségi részvényeket fel lehet használni egy későbbi kibocsátásra. Ily módon lehet majd a kitűzött célt, vagyis a teljes törzstőke 25 százalékos szórt részvénytulajdonlását elérni.

A részvénykibocsátásból származó bevételeket az adósság csökkentésére fordítjuk. A tranzakció célja, hogy ily módon hosszú távon megerősítsük a Schaeffler AG tőkeerejét és ezáltal megteremtsük a Schaeffler-csoport évek óta tartó sikeres és jövedelmező folyamatos növekedésének feltételeit. 2018-ig további 1 milliárd euró összegű adósságot kell a működési (operatív) cash flow-ból törleszteni.

A Schaeffler részvényeivel előreláthatóan 2015. október 9-től indul a kereskedés a Frankfurti Értékpapír Tőzsde szabályozott piacán (Prime Standard) SHA tőzsdei szimbólum alatt, SHA015 német értékpapírszámon (WKN) valamint DE000SHA0159 nemzetközi értékpapírszámon (ISIN).

„Az elmúlt tíz napban folytatott befektetői tárgyalások megerősítették, hogy az intézményi befektetők komolyan érdeklődnek a Schaeffler AG részvényei iránt. Tekintettel az aktuális piaci ingadozásra tulajdonosainkkal közösen úgy döntöttünk, hogy a részvénykibocsátást fokozatosan hajtjuk végre.” – jelentette ki Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG igazgatótanácsának elnöke. „Tranzakciónk szerkezete biztosítja az ehhez szükséges rugalmasságot. Bízunk benne, hogy a tranzakció sikeres lesz.”

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések

Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetőek olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Záradék:

Ezt a közleményt az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Japánban nem lehet nyilvánosságra hozni, terjeszteni vagy megküldeni. Ezen közlemény nem jelent sem a Schaeffler AG (a „társaság”) értékpapírjainak (a „részvények”) vételére vonatkozó ajánlatot sem pedig az értékpapírok vételére vonatkozó ajánlattételre történő felhívást az Amerikai Egyesült Államokban, Németországban vagy valamely másik joghatóságnál. A társaság részvényeit az Amerikai Egyesült Államokban csak előzetes regisztráció után vagy előzetes regisztráció nélkül a regisztrációs kötelezettség alóli kivétel szabályai szerint lehet értékesíteni vagy vételre felajánlani a mindenkor érvényben lévő 1933. évi U.S. Securities Act (a „Securities Act”) előírásai szerint. A társaság részvényei nincsenek és nem is lesznek regisztrálva a Securities Act alapján.
Az Egyesült Királyságban ezt a dokumentumot csak azok kapják meg és csak azoknak a személyeknek szól, akik (i) profi befektetők és akik a mindenkor érvényes Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 19(5). cikkelyének hatálya alá tartoznak (a „Rendelet”) vagy (ii) olyan személyek, akik a Rendelet 49(2) cikkely a)-d) pontjainak hatálya alá tartoznak („high net worth companies” (magas tőkefedezettel rendelkező vállalatok), „unincorporated associations” (jogi személyiséggel nem rendelkező egyesületek) stb.) (melyek esetében ezeket a személyesen együttesen „releváns személyeknek” nevezik). Ez a dokumentum csak releváns személyeknek szól és ezen dokumentum alapján olyan személyek nem kereskedhetnek, ill. nem lehet rájuk bízni, akik nem releváns személyek. Minden olyan beruházás vagy minden olyan beruházási tevékenység, amelyre ez a dokumentum vonatkozik, csak releváns személyek számára elérhető és csak releváns személyekkel vállalható.
A Schaeffler AG-nak és egyik részvényesének sem áll szándékában a Schaeffler AG részvényeinek nyilvános értékesítésre történő felajánlása. A szándék kizárólag az, hogy a részvények minősített befektetőknél és EGT-tagországonként kevesebb, mint 150 nem minősített befektetőnél kerüljön kibocsátásra a Német Szövetségi Köztársaságban és bizonyos más joghatóságoknál, valamint a szándék továbbá szabályozott piacon történő kereskedésre szóló engedély megadása a Frankfurti Értékpapír Tőzsdén a szabályozott piac részterületének egyidejű engedélyezésével további ebből adódó engedélyezési kötelezettségekkel (Prime Standard) a Frankfurti Értékpapír Tőzsdén és a Luxemburgi Tőzsde szabályozott piacán. Ezen engedély kiadása egy Németországban és Luxemburgban nyilvánosságra kerülő befektetői tájékoztató (prospektus) alapján történik. A prospektus az interneten ingyenes hozzáférhető lesz a www.schaeffler.com/ir linken.
Minden olyan EGT-tagországban, a Német Szövetségi Köztársaság és Luxemburg kivételével, mely végrehajtotta a 2003/71/EK irányelvet (valamennyi módosítással és az adott tagországban alkalmazandó végrehajtási intézkedésekkel együtt, a „prospektus-irányelv”) ez a közlemény kizárólag az adott tagországban a prospektus-irányelv értelmében minősített befektetőknek szól illetőleg rájuk vonatkozik.

Közzétevő: Schaeffler AG
Ország: Magyarország

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad