Keresési kifejezés

A Schaeffler jól teljesített a 3. negyedévben

Pressrelease Stage Image

2020.11.10 | Budapest

  • az árbevétel a harmadik negyedévben kissé elmaradt az előző év azonos negyedévétől (mínusz 2,6 százalék)
  • a rendkívüli hatások előtti EBIT árrés 9,4 százalékkal javult az első félévhez képest (1,2 százalék) és meghaladja az előző év azonos negyedévének értékét (9,1 százalék)
  • a harmadik negyedév javulásához mindenekelőtt a két autóipari üzletág járult hozzá, az Ipari üzletág árbevétele kis mértékben javult az első félévhez képest
  • a M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow értéke a harmadik negyedévben 333 millió euróval kissé elmaradt az előző év azonos negyedévétől (363 millió euró)
  • friss előrejelzések a 2020-as üzleti évre, a negyedik negyedévre vonatkozóan továbbra is jelentős a bizonytalanság

A globális autóipari és ipari beszállító Schaeffler bemutatta a 2020 első 9 hónapjára vonatkozó időközi beszámolóját. Ebben az időszakban a Schaeffler-csoport 8.971 millió euró árbevételt ért el (előző év: 10.839 millió euró). Az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel ebben az időszakban elsősorban a koronavírus-járvánnyal összefüggő keresletcsökkenés miatt esett vissza jelentősen (15,4 százalékkal), a harmadik negyedévben javult a kereslet a két autóipari üzletág élénkülése miatt, így a visszaesés mértéke az előző év harmadik negyedévéhez viszonyítva már csak 2,6 százalék volt. Az árbevétel visszaesésében mindhárom üzletágban megfigyelhető árbevétel-csökkenés játszott szerepet. A járvány különböző mértékben érintette a négy régiót. A nagy kínai régió a második negyedévben a régióban bekövetkezett fellendülésnek köszönhetően 8,1 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést tudott felmutatni a beszámolási időszakban, a harmadik negyedévben az emelkedés az előző év azonos negyedévéhez képest 16,5 százalék. A többi három régió az első 9 hónapban árfolyamhatásoktól megtisztított bázison jelentős visszaesést könyvelt el. Ez a visszaesés az európai régióban 22,6 százalék, az amerikai régióban 18,4 százalék, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban 19,3 százalék volt.

A Schaeffler-csoport az első kilenc hónapban 385 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et (kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt) ért el, amely lényegesen elmarad az előző évi értéktől (előző év: 883 millió euró). Ez 4,3 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 8,1 százalék).

A beszámolási időszakban 798 millió euró rendkívüli hatások terhelték meg az EBIT-et (előző év: 88 millió euró). Ebbe beletartozik az autóipari technológiai üzletághoz rendelt üzleti vagy cégértéknek az első negyedévben könyvelt 249 millió eurós értékvesztése is. A rendkívüli hatások tartalmaznak még 549 millió eurós ráfordításokat, melyek a RACE (Autóipari Technológiák üzletág), a GRIP (Autóipari Kereskedelem üzletág) és a FIT (Ipari üzletág) programok kibővítésével, különösen a munkahelyek szeptemberben kommunikált leépítésével kapcsolatosan merültek fel, melyet a felesleges strukturális kapacitások igényekhez történő kiigazítása indokol. Ezekkel a rendkívüli hatásokkal az EBIT mínusz 413 millió euró volt (előző év: plusz 795 millió euró).

Autóipari Technológiák: az erős harmadik negyedév kiegyenlített eredményt mutat

Az Autóipari Technológiák üzletág értékesítésének árbevétele a 2020 első 9 hónapjában 5.429 millió eurót ért el (előző év: 6.772 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel elsősorban a mennyiségcsökkenés miatt esett vissza az előző évhez képest (18,2 százalékkal). A világszintű autógyártás koronavírus-járvány miatti első félévben bekövetkezett visszaesése után a harmadik negyedév a kereslet jelentős fellendülését mutatta, különösen a nagy kínai és az amerikai régiókban. A beszámolási időszakban a globális autógyártás 23 százalékkal esett vissza. Ezek alapján az Autóipari Technológiák üzletága közel 5 százalékpontos értékkel jobban teljesített, mint a világszintű autógyártás. A 2020 első 9 hónapjában bekövetkezett jelentős árbevétel-csökkenés a nagy kínai régió kivételével valamennyi régiót érintette. Az európai régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 27,7 százalékkal csökkent. Az amerikai régió árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétele mínusz 20,7 százalékot mutatott. Az ázsiai/csendes-óceáni régióban az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel 20,1 százalékkal esett vissza. A nagy kínai régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 4,1 százalékkal tudott emelkedni.

Az első félévi enyhe, árfolyamhatásoktól megtisztított bázison kalkulált 2,2 százalékos árbevétel visszaesése után a harmadik negyedévben az árbevétel itt a kereslet jelentős élénkülése miatt árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 14,2 százalékkal nőtt.

A négy vállalati terület mindegyike árbevétel-csökkenést könyvelt el. Ezeken a területeken belül a következő termékcsoportok tudták növelni az értékesítési árbevételüket: a nedves duplakuplung, mindenekelőtt a nagy kínai régió megnövekedett kereslete miatt, valamint az elektromos hajtás Európában (mindkettő e-mobilitás terület).

Az első kilenc hónapban az üzletág kiegyenlített 0 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et könyvelt el (előző év: 379 millió euró). Ezzel a rendkívüli tételek előtti EBIT árrés ugyanebben az időszakban 0 százalék volt, és így lényegesen elmaradt az előző évi 5,6 százalékos értéktől.

Autóipari Kereskedelem: az árbevétel 9,7 százalékkal esett vissza, EBIT árrés 15,7 százalék

Az Autóipari Kereskedelem üzletág 2020 első 9 hónapjában 1.203 millió euró árbevétellel (előző év: 1.386 millió euró) árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 9,7 százalékos visszaesést könyvelt el. Miután az első félévben az árbevétel elsősorban a koronavírus-járvány következtében árfolyamhatásoktól megtisztított bázison még 14,8 százalékos visszaesést mutatott, addig a harmadik negyedévben az árbevétel csak kissé maradt el az előző évi szinttől (árfolyamhatásoktól megtisztított bázison mínusz 0,2 százalék).

Az európai régióban az árbevétel-csökkenés árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 9,7 százalék volt, az amerikai régióban 9,1 százalék, a nagy kínai régióban 8,0 százalék, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban ez a csökkenés 17,8 százalék volt. Az európai, az amerikai és az ázsiai/csendes-óceáni régiókban élénkülés volt megfigyelhető a harmadik negyedévben, mely elsősorban a független kereskedelemre vezethető vissza. A nagy kínai régióban a harmadik negyedévben is folytatódott a második negyedév elején elindult fellendülés. Az árbevétel fentiekben részletezett alakulása alapján az üzletág rendkívüli tételek előtti EBIT-je 189 millió euró volt (előző év: 228 millió euró). Ez 15,7 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 16,4 százalék).

Ipari üzletág: az árbevétel 11,3 százalékkal esett vissza, tartós növekedés a nagy kínai régióban a szélerőmű üzleti területen

Az Ipari üzletág 2020 első kilenc hónapjában 2.338 millió euró értékesítési árbevételt ért el (előző év: 2.681 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel csökkenése 11,3 százalék volt, melynek oka elsősorban a koronavírus-járvány miatti mennyiségi csökkenés volt. A harmadik negyedévben a kereslet az első félévhez képest valamivel erősebb volt. A beszámolási időszakban a válság következményeként az európai, az amerikai és az ázsiai/csendes-óceáni régiók mutattak jelentős visszaesést az üzletmenet alakulásában. Ezzel szemben a nagy kínai régió kétszámjegyű növekedési rátát tudott felmutatni, ahol különösen a szélerőmű és erőátviteli területek értek el jelentős növekedést.

Az árbevétel-növekedés árfolyamhatásoktól megtisztított bázison a nagy kínai régióban 20,2 százalék volt, miközben az európai régió 21,5 százalékos, az amerikai régió pedig 15,5 százalékos, az ázsiai/csendes-óceáni régió pedig 17,5 százalékos, visszaesést mutatott az árbevételt illetően.

Az első kilenc hónapban az Ipari üzletág 195 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et ért el (előző év: 277 millió euró), ami 8,4 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 10,3 százalék).

A szabad cash flow meghaladta az előző évi szintet

Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható konszernszintű eredmény 2020 első 9 hónapjában az előző év azonos időszakához képest 139 millió euróra esett vissza (előző év: 547 millió euró). A konszernszintű eredmény mínusz 525 millió euró volt (előző év: 485 millió euró). Az elsőbbségi részvényenkénti eredmény ezzel mínusz 0,78 euró volt (előző év: 0,73 euró).

Az M&A (mergers (cégek egyesülése) & acquisitons (cégfelvásárlás)) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow-ja az első kilenc hónapban 185 millió euró volt, és ezzel meghaladta az előző év azonos időszakának értékét (133 millió euró). A beszámolási időszakban a tárgyi eszközökre és immateriális javakra fordított beruházások összege (Capex) 481 millió eurós értékkel lényegesen elmaradt az előző évi szinttől (823 millió euró). Ez 5,4 százalékos árbevételhez viszonyított beruházási kvótának felel meg (előző év: 7,6 százalék).

Dr. Klaus Patzak, a Schaeffler AG pénzügyi vezérigazgatója elmondta: „a Schaeffler-csoport a harmadik negyedévben 333 millió euróval erős szabad cash flow-t ért el. A beszámolási időszakra vonatkoztatva a 185 millió eurós érték meghaladja az előző évi szintet. Az üzletmenet élénkülése mellett pozitív hatást mutatnak a szabad cash flow javítására irányuló tavalyi évben elindított intézkedések is, különösen a beruházásokra történő fókuszálás, valamint a működő tőke optimalizálása.”

2020. szeptember 30-i dátummal a nettó pénzügyi adósság mértéke 2.688 millió euróra nőtt. (2019. december 31.: 2.526 millió euró). A gearing-ratio, vagyis a nettó pénzügyi adósság saját tőkéhez viszonyított aránya jelentős mértékben emelkedett, 169,9 százalékra (2019. december 31.: 86,6 százalék). Az eladósodottság rendkívüli hatások előtti mértéke 2020. szeptember végén 1,6x (2019. december vége: 1,2x). A Schaeffler-csoport 2020. szeptember 30-án 2.771 millió euró mértékű rendelkezésre álló pénzeszközzel rendelkezik (azonnal rendelkezésre álló pénzeszközök és hitelkeretek formájában), ami az elmúlt tizenkét hónap árbevételének közel 22 százalékának felel meg.

A konszern 2020. szeptember 30-án 83.711 munkavállalót foglalkoztatott (2019. december 31.: 87.748), ami 4,6 százalékos, 4.037 munkahelyet érintő csökkenésnek felel meg a beszámolási időszakban.

Transzformáció felgyorsítása, friss előrejelzés a 2020-as üzleti évre vonatkozóan

A három üzletágban 2019 tavaszán elindított programok - a RACE (Autóipari Technológiák), a GRIP (Autóipari Kereskedelem) és a FIT (Ipar) - már mutatják a tervezett hatásukat. Az elindított strukturális átalakítást célzó és hatékonyságjavító intézkedések pozitív hatással voltak az árbevételre. A beszámolási időszakban olyan intézkedések is folytatódtak vagy kerültek bevezetésre, melyekkel a koronavírus-járványra történő reagálásként ki lehetett egyenlíteni a pénzügyi hatásokat. Ilyenek voltak például a kurzarbeit (rövidített munkaidő állami támogatással) bevezetése és kiterjesztése, a túlórák lecsúsztatása, a munkaerő-felvételi stop és időszakos gyárbezárások. Már az első negyedévben kiterjesztésre került az önkéntes program, mely a leépítésre kerülő munkahelyek számát 1.300-ról 1.900-ra emelte.

A Schaeffler-csoport szeptemberben átfogó intézkedéscsomagot jelentett be, amelyben meghatározásra kerültek a strukturális változtatások Európában, melyek elsősorban Németországot érintik, és amelynek keretében 4.400 munkahely kerül megszüntetésre. A felesleges strukturális kapacitások csökkentése és a telephelyek megerősítése mellett az intézkedéscsomag célja a versenyképesség növelése és a helyi kompetenciák bővítése.

A Schaeffler AG Igazgatótanácsa 2020. november 9-én az üzletmenet negyedik negyedévi alakulására vonatkozó jelenlegi információk alapján elfogadott egy új előrejelzést a 2020-as üzleti évre vonatkozóan. 2020. március 24-én az Igazgatótanács felfüggesztette a 2020. március 10-én nyilvánosságra hozott előrejelzését és a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos bizonytalanság miatt valamennyi mutatószám tekintetében az előző évi értékeknél alacsonyabb számokat feltételezett.

Az új előrejelzés azon a feltételezésen alapul, hogy a Schaeffler-csoport számára lényeges piacok élénkülése 2020 negyedik negyedévében is folytatódik, és a koronavírus járvány következtében nem lesznek ismét jelentős negatív hatások az üzleti folyamatok alakulására. Az üzleti környezetet azonban továbbra is a volatilitás és a bizonytalanság határozza meg. A Schaeffler-csoport a teljes 2020-as üzleti évre árfolyamhatásoktól megtisztított bázison -13 és -11,5 százalék között árbevétel növekedéssel számol. Egyúttal a teljes 2020-as üzleti évre abból indul ki a vállalat, hogy 4,5 és 5,5 százalék közötti rendkívüli hatások előtti EBIT árrést fog tudni elérni. A Schaeffler-csoport továbbá a teljes 2020-as üzleti évet tekintve 500 és 600 millió euró közötti M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow-t vár.

A három üzletágra lebontva az alábbi sarokszámok érvényesek:

Table Division

Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „A harmadik negyedév jelentős élénkülést mutat az első félévhez képest, ami különösen az eredményhányad javulásában és az erős szabad cash flow-ban mutatkozik meg. A két autóipari üzletág tudott profitálni a kereslet élénküléséből, és így hozzá tudnak járulni a Schaeffler-csoport eredményének stabilizálásához. Ugyanakkor a koronavírus-járvány további alakulásával kapcsolatban fennálló nagyfokú bizonytalanság miatt és tekintettel a néhány piacon ismételten bevezetett korlátozó intézkedésekre korai lenne még azt feltételezni, hogy a válság elmúlt. Ezért kijelenthető, hogy továbbra is ébernek kell maradnunk, és következetesen folytatni kell a Schaeffler-csoport jövőbeni kihívásokra való alkalmassá tételét és a versenyképességének erősítése érdekében meghozott intézkedéseket.”

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Közzétevő: Schaeffler Hungary
Ország: Magyarország

Kapcsolódó médiatartalom
Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad