Keresési kifejezés

A Schaeffler erős negyedik negyedévvel zárta a 2020-as üzleti évet

Pressrelease Stage Image
Klaus Rosenfeld

2021.03.04 | Herzogenaurach / Budapest

  • a Schaeffler-csoport az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel 10,4 százalékos visszaesése ellenére jól vészelte át a válságot
  • a három üzletág és a négy régió diverzifikációja befolyásolja az üzemi eredményt (6,4 százalékos rendkívüli hatások előtti EBIT árrés; előző év: 8,1 százalék)
  • az M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow 539 millió eurós értéke jobb, mint az előző évben (előző év: 473 millió euró)
  • az osztalékra vonatkozó javaslat 25 cent elsőbbségi részvényenként
  • az előrejelzés óvatos piaci becsléseken alapszik

A globálisan tevékenykedő autóipari és ipari beszállító Schaeffler vállalat nyilvánosságra hozta a 2020-as üzleti évre vonatkozó eredményeit. A koronavírus-járvány jelentős árbevétel visszaesést eredményezett. A Schaeffler-csoport árbevétele 12,6 milliárd euró volt (előző év: közel 14,4 milliárd euró). Árfolyamhatásoktól megtisztítva az árbevétel 10,4 százalékkal csökkent. A negatív folyamat valamennyi üzletágat érintette. Ugyanakkor az év második felében, különösen a negyedik negyedévben, jelentős javulás volt érzékelhető az első félévhez képest, ehhez pedig valamennyi üzletág hozzájárult. A négy régió közül a kínai gazdaság tért magához a leggyorsabban, és így árfolyamhatásoktól megtisztítva 8,7 százalékos árbevétel-növekedéssel zárta az évet. Az amerikai, az európai, valamint az ázsiai/csendes-óceáni régiókban az árbevétel visszaesést mutatott.

946 millió euró rendkívüli hatások terhelték meg a pénzügyi eredményt, a tőkemódszer szerint értékelt tulajdonrészek és adózás előtti eredményt (EBIT-et) (előző év: 372 millió euró). A már 2019-ben elindított transzformációs és hatékonysági programok, így a RACE (Autóipari Technológiák üzletág), a GRIP (Autóipari Kereskedelem üzletág) és a FIT (Ipari üzletág) kibővítését, valamint az Autóipari Technológiák üzletághoz rendelt üzleti vagy cégértéknek az értékvesztését jelentette, és mínusz 143 millió euró EBIT-et (előző év: 790 millió euró) eredményezett.

A rendkívüli hatások előtti EBIT árrés az árbevétel visszaesése ellenére 6,4 százalék volt (előző év: 8,1 százalék). Itt megmutatkozott, hogy az üzletági programok keretében meghozott intézkedések, valamint a költségkiigazítások már éreztetik hatásukat. Az 1,2 százalékos EBIT árrést mutató gyenge első félév után ez a mutató 10,5 százalékra javult a második félévben, és ezzel meghaladta az előző évi szintet is (8,4 százalék).

Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható konszernszintű eredmény a beszámolási időszakban mínusz 424 millió euró volt az előző évi 428 millió euró után. Az elsőbbségi részvényenkénti eredmény 0,63 euró volt (előző év: 0,65 euró). Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható rendkívüli hatások előtti konszernszintű eredmény 325 millió euró volt (előző év: 686 millió euró). Ennek alapján az Schaeffler AG Igazgatótanácsa elsőbbségi részvényenkénti 25 centes osztalék kifizetését fogja javasolni a közgyűlésnek. (előző év: 45 cent). Ez közel 50 százalékos kifizetési kvótának felel meg (előző év: közel 43 százalék) a részvényeseknek beszámítható rendkívüli hatások előtti konszernszintű eredményre vonatkoztatva.

Autóipari Technológiák üzletág: jelentős mértékű rendelésállomány az e-mobilitás területén

Az Autóipari Technológiák üzletág árbevétele 7.821 millió eurót ért el (előző év: 9.044 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel 11,6 százalékkal esett vissza az előző évhez képest. Az egyébként is visszaesést mutató piaci környezetben a beszámolási időszakban komoly mértékben megterhelte a koronavírus-járvány az árbevétel alakulását. Az autógyártás világszerte közel 16 százalékkal esett vissza. Ez alól a negatív trend alól a Schaeffler sem tudta kivonni magát. Mindazonáltal az árbevétel a második félévben pozitívan alakult, és 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. Összességében az Autóipari Technológiák üzletág több mint 4 százalékpontos értékkel jobban teljesített, mint a világszintű autógyártás. Az üzletág a beszámolási időszakban 10,2 milliárd euró bejövő megrendelésállományt ért el. Ebből 2,7 milliárd euró az e-mobilitás területet érintette, ami lényegesen meghaladja az 1,5 és 2 milliárd euró között kitűzött célértéket.

A világszintű autógyártás jelentős mértékű visszaesése a négyből három régióban árbevétel-csökkenést eredményezett a beszámolási időszakban. Különösen erősen érintette a visszaesés Európát, ahol az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel 19,7 százalékkal csökkent. Az amerikai régió árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétele mínusz 13,7 százalékot mutatott. A nagy kínai régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 5,8 százalékkal nőtt. Az ázsiai/csendes-óceáni régióban az árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel 13,2 százalékkal esett vissza.

Az üzletág rendkívüli tételek előtti EBIT-je 44 százalékkal 278 millió euróra esett vissza (előző év: 496 millió euró). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés 3,6 százalékra csökkent (előző év: 5,5 százalék). A rendkívüli tételek előtt az EBIT árrés a második félévben 10,00 százalékkal jelentősen javulni tudott mind az első félévhez (mínusz 5,5 százalék), mind pedig az előző év azonos időszakához képest (6,1 százalék).

Autóipari Kereskedelem: erős árrés az árbevétel visszaesése ellenére

Az Autóipari Kereskedelem üzletágnak is árbevétel-csökkenést kellett elkönyvelnie a 2020-as üzleti évben. Mennyiségi csökkenés miatt az értékesítés árbevétele 1.641 millió euróra csökkent (előző év: 1.848 millió euró). Ez árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 7,0 százalékos visszaesésnek felel meg. Az árbevétel alakulása valamennyi régióban csökkenést mutatott, ugyanakkor a második félévben mindenhol javulás volt megfigyelhető.

Az európai régióban az értékesítés árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztított bázison mínusz 7,8 százalék volt. Az amerikai régió árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 4,3 százalékos árbevétel-visszaesést könyvelt el. A nagy kínai régióban 12,3 százalék, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban ez a csökkenés 27,0 százalék volt. A nagy kínai régióban az értékesítés árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztított bázison mérsékelten, 1,9 százalékkal csökkent. Az ázsiai/csendes-óceáni régióban az értékesítés árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztított bázison mínusz 12,3 százalék volt.

Az üzletág rendkívüli tételek előtti EBIT-je 259 millió euró volt (előző év: 305 millió euró). Ez 15,1 százalékos csökkenésnek felel meg. Az árbevétel jelentős mértékű visszaesése ellenére a rendkívüli tételek előtti EBIT árrés a második félévben a költségkiigazításoknak köszönhetően javult az első félévhez képest, és ismét elérte az előző év azonos időszakának 17,4 százalékos szintjét. A beszámolási időszakra vonatkoztatva a rendkívüli tételek előtti EBIT árrés 15,8 százalék volt (előző év: 16,5 százalék).

Ipari üzletág: erős árbevétel-növekedés a szélerőmű szektorklaszterben

Az Ipari üzletág 3.138 millió euró árbevételt ért el (előző év: 3.535 millió euró), ami árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 9,2 százalékos visszaesésnek felel meg. Ugyanakkor a különböző klaszterek eltérően alakultak. Így különösen a szélerőmű szektorklaszter érezhető árbevétel-növekedést tudott elérni, melyhez elsősorban a nagy kínai régió járult hozzá. Ez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy kompenzálni lehessen a kereslet jelentős mértékű visszaesését szerte a világon.

Az európai régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 18,4 százalékkal csökkent, ami a legtöbb szektorklaszterben bekövetkezett keresletcsökkenésre vezethető vissza, különösen érvényes ez az ipari automatizálás klaszter legtöbb szektorára. A kereskedelemben a szerviz területen a kereslet visszaesése, és a raktárkészletek ennek megfelelő csökkentése volt megfigyelhető. Az amerikai régiónak jelentős, árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 13,5 százalékos árbevétel visszaesést kellett elkönyvelnie. Itt elsősorban az ipari disztribúció, valamint a nyersanyagok és a repülőipari szektorklasztereknél volt jelentős a csökkenés. A nagy kínai régióban a 2020-as üzleti évben árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az árbevétel 18,1 százalékkal nőtt. Ez mindenekelőtt az üzleti folyamatoknak a szélerőmű és az erőátviteli szektorklaszterekben történő kedvező alakulására vezethető vissza. Az ázsiai/csendes-óceáni régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison mínusz 13,6 százalék volt, és ezzel elmarad az előző évi értéktől. A visszaesésben jelentős szerepet játszott az ipari disztribúció és a kétkerekű járművek szektorklasztere. Ugyanakkor ezen a két területen jelentősen javult az árbevétel a második félévben.

Az Ipari üzletág rendkívüli tételek előtti EBIT-je 26,3 százalékkal 266 millió euróra csökkent (előző év: 361 millió euró). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés 1,7 százalékkal 8,5 százalékra esett vissza (előző év: 10,2 százalék).

A szabad cash flow meghaladta az előző évi szintet

A Schaeffler-csoport M&A (mergers & acquisitons / cégek egyesülése & cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow-ja 539 millió euró volt (előző év: 473 millió euró). Ezzel ez az érték a 2020. november 9-én kiigazított, 500 és 600 millió euró közötti előrejelzés keretei között van. A tárgyi eszközökre és immateriális javakra fordított beruházások összege (Capex) a beszámolási időszakban az előző évi szint alá, 632 millió euróra csökkent (1.045 millió euró). Ez 5,0 százalékos beruházási kvótának felel meg (előző év: 7,2 százalék). Az újrabefektetési ráta 0,67 volt (előző év: 1,01).

2020. december 31-i dátummal a nettó pénzügyi adósság mértéke 2.312 millió euró volt. (2019. december 31.: 2.526 millió euró). Emellett gearing-ratio, vagyis a nettó pénzügyi adósság saját tőkéhez viszonyított aránya 125,8 százalékra emelkedett (2019. december 31.: 86,6 százalék). A Schaeffler-csoport, melynek mérlegfőösszege 2020. december 31-én közel 13,2 milliárd euróra nőtt (előző év: közel 12,9 milliárd euró), ugyanezen a határnapon 83.297 munkavállalót foglalkoztatott (előző év: 87.748), ami közel 5,1 százalékos csökkenésnek felel meg.

A 2021-es évre vonatkozó előrejelzés óvatos piaci becslésen alapul

A Schaeffler-csoport a 2021-es üzleti évre jelentős, több mint 7 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedéssel számol. Az alsó határérték a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek világszintű gyártásának növekedését illetően konzervatív piaci becslésen alapul. A vállalat ugyanakkor a 2021-es üzleti évre vonatkozóan azzal számol, hogy 6 és 8 százalék közötti rendkívüli tételek előtti EBIT árrést tud elérni. Ezenkívül a 2021-es évre a Schaeffler-csoport mintegy 100 millió euró mértékű M&A tevékenységekből adódó be- és kifizetések előtti szabad cash flow-t vár. A vállalat ezen előrejelzések során az előző évhez viszonyítva a működő tőke mennyiségtől függő emelkedését, a beruházási volumen normalizálódását, valamint a szerkezeti átalakítások tekintetében magasabb ráfordításokat vett figyelembe.

A konszern várakozásai szerint az Autóipari Technológiák üzletág 2 és 5 százalékpont közötti értékkel erősebben fog növekedni, mint a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek gyártása világszinten. Ez alapján a vállalat az Autóipari Technológiák üzletág vonatkozásában árfolyamhatásoktól megtisztított bázison jelentős mértékű árbevétel-növekedéssel, valamint az előző évhez képest kissé javuló, 4,5 százalék feletti rendkívüli tételek előtti EBIT árréssel számol.

Az Autóipari Kereskedelem üzletág vonatkozásában a konszern a 2021-es üzleti évben 5 és 7 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedéssel és az előző évhez képest enyhén visszaeső, 11,5 százalék feletti rendkívüli tételek előtti EBIT árréssel számol. A vállalat ezen előrejelzések során magasabb gyártási költségeket, a Halle-i (Saale) összeszerelő- és csomagoló központ üzembe helyezésével összefüggésben átmenetileg magasabb logisztikai költségeket, a digitalizáció költségeit, valamint a negatív árfolyamhatásokat vette figyelembe.

Többek között az Oxford Economics-nak a globális ipari termelés növekedésével kapcsolatos becsléseit tekintve a vállalat az Ipari üzletág vonatkozásában a 2021-es üzleti évben 4 és 6 százalék közötti árfolyamhatásoktól megtisztított árbevétel-növekedést, valamint 8,5 százalék feletti egyszámjegyű rendkívüli tételek előtti EBIT árrést kíván elérni.

Dr. Klaus Patzak, a Schaeffler AG pénzügyi vezérigazgatója elmondta: „Bizakodva tekintünk a következő üzleti évre, és piacainkon viszonylag erőteljes növekedéssel számolunk. Ugyanakkor a járvány idején a gazdasági környezet továbbra is nagy kihívást jelent. Azzal számolunk, hogy a válság előtti szintet csak 2022 után fogjuk elérni. Előrejelzéseink is ezt tükrözik.”

A 2025-ös ütemterv elindult, megkezdődtek az intézkedések

A Schaeffler-csoport 2020. november 18-án a 2020. évi tőkepiaci nap keretében mutatta be a 2025-ös ütemtervét (Roadmap 2025), mely az aktualizált vállalati stratégiát, annak végrehajtására vonatkozó programot, valamint a 2025-ig tervezett középtávú célokat tartalmazza. A 2025-ös ütemterv jövőorientált program. Középpontjában a vállalat saját erősségei állnak, a cél az optimalizálás és a fejlődés, tekintettel az új technológiákra és üzleti modellekre, valamint a költségekre és a hatékonyságra. Az új vállalati szlogen, a „We pioneer motion” egyúttal kifejezi a konszern – mint globális jelenléttel rendelkező diverzifikált autóipari és ipari beszállító – elkötelezettségét a mozgás és fejlődés formálása mellett. A célok eléréséhez a Schaeffler-csoporton belül a szinergiák még hatékonyabb felhasználására van szükség a jövőben. A vállalat sikere továbbra is a már bevált négy egyedi vállalati értéken alapul, melyek az innováció, a csúcsminőség, a széleskörű rendszerismeret és a gyártási kiválóság.

„A 2020-as évet olyan nagyfokú bizonytalanság jellemezte, mely hatása a mai napig is tart. Ismételten megmutatkozik, hogy globálisan tevékenykedő autóipari és ipari beszállítóként történő piaci fellépésünk a nehéz időszakokban is bizonyította létjogosultságát, és ez segített minket abban is, hogy viszonylag jól vészeljük át a válságot” - mondta Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke. „A válság évét arra használtuk, hogy a 2025-ös ütemterv keretében megerősítsük a stratégiánkat, hozzáigazítsuk az aktuális kihívásokhoz, valamint a kínálkozó lehetőségekhez. Most már csupán arról van szó, hogy következetesen végre kell hajtani a 2025-ös ütemtervet.”

Az üzleti jelentés itt található: www.schaeffler-annual-report.com

A digitális sajtómappa pedig elérhető ide kattintva: www.schaeffler.com/apc

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Közzétevő: Schaeffler Magyarország
Ország: Magyarország

Kapcsolódó médiatartalom

Schaeffler sajtófotók és képek felhasználása

A Schaeffler sajtóképei csak sajtómegjelenési célokra használhatók fel. Eltérő rendelkezés hiányában az összes szerzői jog és a használati jog a Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Németország), illetve leányvállalatainak tulajdonában van. A Schaeffler sajtóképeinek sokszorosítása és közzététele csak akkor engedélyezett, ha a forrásban a következő megjelölés szerepel: "Kép: Schaeffler". Így a képek ingyenesen felhasználhatók. Tilos a képek további felhasználása reklám vagy egyéb kereskedelmi célokra, különös tekintettel harmadik feleknek kereskedelmi célokra történő átadására. A képek csak a Schaeffler jóváhagyásával szerkeszthetők.

Kérjük, küldjön számunkra egy példányt, ha a Schaeffler sajtóképeit nyomtatott médiumban jelentetik meg (illetőleg elektronikus másolatot elektronikus felületen való közzététel esetén). Ha a Schaeffler sajtóképeit filmben használják fel, kérjük, értesítsenek minket, tájékoztassanak a film címéről.

A Schaeffler sajtófotóinak használatára és felhasználására Németország törvényei vonatkoznak, az érvényes jogszabályokkal összhangban. Az illetékes joghatóság helye Nürnberg, Németország.

Postázási cím:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Németország

presse@schaeffler.com

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad