Keresési kifejezés

A Schaeffler-csoport erős első félév után pozitív irányba módosította a 2021. évre vonatkozó előrejelzését

Pressrelease Stage Image

2021.08.04 | Herzogenaurach / Budapest

  • 2021 első félévében az árbevétel jelentősen, árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 27,4 százalékkal nőtt, valamennyi üzletág növekedett minden régióban
  • Mindhárom üzletág hozzájárult a 722 millió eurós erős üzemi eredményhez (rendkívüli tételek előtti EBIT-hez) (előző év: 54 millió euró) és a 10,3 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT-árréshez
  • Az M&A-tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow 243 millió euróval lényegesen jobb az előző év azonos időszakához képest (mínusz 148 millió euró)
  • 2021 erős első féléve után a vállalat óvatosan felfelé módosította a 2021 második félévére vonatkozó előrejelzését

A globális autóipari és ipari beszállító Schaeffler vállalat bemutatta a 2021-es év első félévére vonatkozó időközi beszámolóját. Az első hat hónapban a Schaeffler-csoport árbevétele 7.014 millió euró volt (előző év: 5.572 millió euró).

Az első félévben az előző év azonos időszakához képest mutatott 27,4 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított jelentős mértékű növekedés mindenekelőtt arra vezethető vissza, hogy a kereslet valamennyi üzletágban és minden régióban nőtt. 2021 első félévében az értékesítés árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 50,6 százalékkal 3.454 millió euróra nőtt (előző év: 2.291 millió euró). Ezek a növekedési ráták az összehasonlítás alapjául vett időszak alacsony számainak következményei is, hiszen a koronavírus-járvány hatásai 2020 első félévében jelentős árbevétel-visszaesésben csapódtak le. Az első félévben az árbevétel javulása az Autóipari Technológiák üzletágban volt a legjelentősebb, ahol árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 34,9 százalékos növekedést könyvelt el a vállalat. Mind a négy régió kétszámjegyű növekedési rátákat ért el. A gazdasági helyzet javulása az európai régióban a második negyedévben 67,5 százalékos, míg az amerikai régióban 90,3 százalékos árbevétel- növekedést eredményezett. 2020 második negyedévében az üzletmenetet mindkét régióban hátrányosan érintette a koronavírus-járvány. A nagy kínai régióban a 10,7 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított növekedés mérsékeltnek mondható, melynek egyik oka az összehasonlítás alapjául szolgáló előző év második negyedévének magasabb száma. Az ázsiai/csendes-óceáni régió árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 58,7 százalékos növekedést mutatott.

A Schaeffler-csoport az első hat hónapban 722 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et (kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt) ért el (előző év: 54 millió euró). Ez 10,3 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 1,0 százalék). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés jelentős javulása a beszámolási időszakban elsősorban a méretgazdaságosságra vezethető vissza. Továbbá éreztetik hatásukat azok a költségcsökkentést szolgáló intézkedések, melyek az elmúlt évben kiterjesztésre kerültek. A nyersanyagok áremelkedésének ellentétes hatásai az első félévben még mérsékeltek voltak.

A 22 millió euró mértékű rendkívüli tételek pozitívan befolyásolták az EBIT-et a beszámolási időszakban. Ezek lényegében azoknak a céltartalékoknak a részbeni feloldásából adódnak, melyeket a 2025-ös ütemterv (Roadmap 2025) divizionális részprogramjai keretében végrehajtott szerkezetátalakítási intézkedésekre lettek képezve. A munkahelyek leépítésre és a költségek tartós csökkentésére vonatkozó célok változatlanok maradnak. A 2020. szeptemberben bejelentett szerkezetátalakítási intézkedések végrehajtása terv szerint zajlik. A munkavállalói képviseletekkel folytatott tárgyalások időközben egy kivétellel valamennyi érintett németországi telephelyen lezárultak.

Autóipari Technológiák – erős növekedés az e-mobilitás területen
Az Autóipari Technológiák üzletág értékesítésének árbevétele az első félévben 4.365 millió euró volt (előző év: 3.264 millió euró). A 34,9 százalékos növekedés árfolyamhatásoktól megtisztított bázison arra vezethető vissza, hogy valamennyi vállalati terület és régió jelentős növekedést mutatott. A világszintű járműgyártás újbóli fellendülését mindenekelőtt a második negyedévben a félvezetőknél az egész világon tapasztalható szállítási problémák hátráltatták, valamint szintén negatív hatással voltak a piac alakulására a koronavírus-járvány miatt ismételten bevezetett megszorítások. Az Autóipari Technológiák üzletág 5,7 százalékpontos értékkel jobban teljesített, mint a világszintű autógyártás, melyhez valamennyi régió hozzájárult. Az első hat hónapban a bejövő rendelésállomány is stabilan alakult a javuló környezetnek köszönhetően, és 5,4 milliárd eurós értéket mutatott. Ebből 2,1 milliárd euró értékű megrendelés az e-mobilitás vállalati területét érintette. Ezzel elérték a teljes 2021-es évre kitűzött célt. 2022-től évi 2-3 milliárd eurós bejövő megrendelést tervezett a vállalat az e-mobilitás vállalati területen.

Az árbevétel növekedése valamennyi régióban meghaladta a járműgyártás növekedését. Az európai régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 38,3 százalékkal nőtt. Az amerikai régió árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 40,9 százalékos árbevétel-növekedést könyvelhetett el. A nagy kínai régióban az árbevétel növekedése árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 30,6 százalékos volt, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban az első félévben árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 32,9 százalékkal nőtt az árbevétel. Az e-mobilitás terület árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 41,2 százalékkal a legnagyobb növekedési rátát érte el, és különösen az európai és a nagy kínai régiókban növelte jelentősen az értékesítési árbevételét.

Az első hat hónapban az üzletág 379 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et ért el (előző év: mínusz 191 millió euró). Ezzel a rendkívüli tételek előtti EBIT árrés ugyanebben az időszakban 8,7 százalék volt, és így lényegesen meghaladta az előző évi mínusz 5,9 százalékos értéket, ami nagymértékben a méretgazdaságosságra vezethető vissza.

Autóipari Kereskedelem - pozitív folyamatok az árbevétel alakulását illetően
Az Autóipari Kereskedelem üzletág az első félévben 911 millió euró értékesítési árbevételt ért el (előző év: 748 millió euró), ami árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 24,2 százalékos növekedésnek felel meg.

Ez a kedvező folyamat főként az európai régióban bekövetkezett mennyiségi növekedésre vezethető vissza, ahol az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 20,0 százalékkal nőtt, továbbá az amerikai régió játszott ebben jelentős szerepet, ahol árfolyamhatásoktól megtisztított 38,8 százalékos árbevétel-növekedést könyvelhetett el az üzletág. Mindkét régióban a koronavírus-járvány miatt az összehasonlítás alapjául szolgáló előző év adatai alacsonyak voltak. A nagy kínai régióban árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 44,6 százalék volt az árbevétel emelkedése, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban 46,3 százalék.

A független kereskedelem üzleti terület jelentősen növekedett a közép- és kelet-európai, a nyugat-európai, a dél-amerikai valamint az USA és kanadai alrégiókban és erősen tudott növekedni a nagy kínai régióban is. Továbbá az utóbbi régióban a beszámolási időszakban pozitívan hatott az árbevétel alakulására az e-kereskedelem kibővítése. Az ázsiai/csendes-óceáni régióban a növekedés főként a független kereskedelem és az eredeti-alkatrész-szolgáltatás Indiában bekövetkezett fellendülésére, valamint arra vezethető vissza, hogy az összehasonlítás alapjául szolgáló adatok, főként 2020 második negyedévében alacsonyak voltak.

Ezek alapján az üzletág rendkívüli tételek előtti EBIT-je 135 millió euró volt (előző év: 105 millió euró). Ez 14,8 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 14,0 százalék).

Ipar – a rendkívüli tételek előtti EBIT árrés elérte a 12 százalékot
Az Ipari üzletág az első félévben 1.738 millió euró árbevételt ért el (előző év: 1.560 millió euró), ami árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 13,3 százalékos árbevétel-növekedésnek felel meg.

Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az európai régió árbevétele 3,5 százalékkal, míg az amerikai régió árbevétele 14,1 százalékkal nőtt. Az árbevétel a legjelentősebb mértékben a nagy kínai régióban nőtt, 26,8 százalékkal. Az ázsiai/csendes-óceáni régióban az árbevételek árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 24,2 százalékkal nőttek.

Az amerikai régióban az árbevétel növekedése elsősorban az ipari disztribúció növekedésére vezethető vissza, miközben az űrhajózási szektorklaszter árbevétele jelentősen visszaesett. A nagy kínai régióban az utolsó negyedévek erős növekedése tovább folytatódott az erőátviteli szektorklaszterben. A szélerő szektorklasztert szintén erős növekedés jellemezte, azonban a növekedés dinamikája csökkent. Az ipari automatizálás szektorklaszter jelentős mértékben növelte a régió árbevételét. Az ázsiai/csendes-óceáni régióban a növekedést lényegében az indiai mennyiségnövekedés eredményezte, és elsősorban a kétkerekűek, a szélerőmű és az offroad szektorklaszterekre, valamint az ipari disztribúcióra vezethető vissza.

Az év első hat hónapjában az Ipari üzletág 208 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et ért el (előző év: 141 millió euró). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés jelentős, 12,0 százalékra történő javulása (előző év: 9,0 százalék) elsősorban a méretgazdaságosságra volt visszavezethető.

Erős szabad cash flow – jelentősen meghaladja az előző év azonos időszakának értékét
Az operatív teljesítmény pozitív alakulása miatt az M&A (mergers & acquisitons, cégek egyesülése & cégfelvásárlás) tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow az első félévben 243 millió euróra nőtt, és ezzel jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét (mínusz 148 millió euró). Ellenkező hatást gyakoroltak a szerkezetátalakítással kapcsolatos kifizetések, valamint a működő tőke emelése a növekvő üzleti tevékenységek következtében.

Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható konszernszintű eredmény az első félévben jelentős mértékben 463 millió euróra emelkedett (előző év: mínusz 361 millió euró). A rendkívüli tételek előtti konszernszintű eredmény 437 millió euró volt (előző év: mínusz 84 millió euró). A szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvényenkénti eredmény 0,70 euró volt (előző év: mínusz 0,53 euró).

Az állóeszközökbe és immateriális javakba történő beruházásokra teljesített kifizetések (Capex) 268 millió euróra csökkentek (előző év: 300 millió euró), ami 3,8 százalékos árbevételhez viszonyított beruházási kvótának felel meg (előző év: 5,4 százalék). 2021. június 30-i dátummal a nettó pénzügyi adósság mértéke enyhén 2.228 millió euróra csökkent. (2020. december 31.: 2.312 millió euró).

A konszern 2021. június 30-án 83.945 munkavállalót foglalkoztatott (2020. december 31.: 83.297).

A 2021-ra vonatkozó előrejelzés - a teljes évre vonatkozó várakozás ismét pozitív irányban módosult
A Schaeffler AG Igazgatótanácsa 2021. július 26-án úgy döntött, hogy ismét pozitív irányba módosítja a 2021-es üzleti évre vonatkozó előrejelzését, és így árfolyamhatásoktól megtisztított bázison több mint 11 százalékos árbevétel- növekedéssel számol (eddig: több mint 10 százalékkal). Az erős első félév után erre a lépésre annak ellenére került sor, hogy az év második felére vonatkozóan továbbra is fennállnak jelenleg nehezen megbecsülhető bizonytalanságok. Egyúttal abból indul ki a vállalat, hogy a 2021-es üzleti évben 8 és 9,5 százalék közötti rendkívüli tételek előtti EBIT árrést tud elérni (eddig 7 és 9 százalék között). Az M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow tekintetében is pozitív irányba módosult az előrejelzés, a vállalat várakozása több mint 400 millió euró (eddig több mint 300 millió euró).

A három üzletág tekintetében a vállalat az idei üzleti évben az alábbiakkal számol:

link for picture

1) árfolyamhatásoktól megtisztítva; 2) rendkívüli tételek előtt

„Miután sikerült a második negyedévet a várakozásoknál jobb eredménnyel zárni, a teljes 2021-es évre vonatkozó előrejelzésünket ismét felfelé módosítottuk. Bízunk abban, hogy sikerül elérnünk a 2021-re kitűzött céljainkat, azonban továbbra is óvatosak maradunk. A 2025-ös stratégiánk végrehajtási programja jó ütemben halad. A bevezetett szerkezetátalakítási intézkedések végrehajtása terv szerint halad. Tekintettel a második félév kiszámíthatatlanságára az év további részében is a tőke- és költségfegyelem áll a középpontban” - mondta Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke.

Itt érhető el Klaus Rosenfeld sajtófotója:
www.schaeffler.com/en/executive-board

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Közzétevő: Schaeffler Magyarország
Ország: Magyarország

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad