Keresési kifejezés

A Schaeffler-csoport jó negyedévvel kezdte a 2023-as üzleti évet

Pressrelease Stage Image

2023.05.09 | Herzogenaurach / Budapest

  • A Schaeffler-csoport az első negyedévben jelentősen, árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 10,4 százalékkal 4,2 milliárd euróra növelte árbevételét
  • 8,1 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrés (előző év: 6,9 százalék)
  • Az Autóipari Technológiák üzletág lényegesen jobb EBIT árrést ért el, kiemelkedő I. negyedév az Autóipari Kereskedelem területén, az Ipari üzletág valamennyi piaci klaszterben nőtt
  • Az M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow időszakosan mínusz 73 millió euró volt
  • Erős mérleg – a Moody’s javította a vállalat besorolását

A világszinten tevékenykedő autóipari és ipari beszállító Schaeffler-csoport nyilvánosságra hozta a 2023-as év első három hónapjának eredményét. A beszámolási időszakban az árbevétel 4.152 millió euró volt (előző év: 3.758 millió euró). Ez az értékesítés árbevételének árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított 10,4 százalékos növekedésének felel meg, amelyhez valamennyi üzletág és régió hozzájárult. Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison az Autóipari Technológiák üzletág 6,0 százalékkal, az Autóipari Kereskedelem 25,7 százalékkal, míg az Ipari üzletág 13,4 százalékkal növelte az árbevételét.

Az értékesítés árbevétele elsősorban az európai régióban nőtt, 17,3 százalékkal. Az amerikai régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 5,4 százalékkal nőtt. A nagy kínai régió árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 1,0 százalékos árbevétel-növekedést ért el, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban 12,9 százalékkal nőtt az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számítva.

A Schaeffler-csoport az év első három hónapjában 336 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et ért el (előző év: 258 millió euró), amely 8,1 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 6,9 százalék). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés emelkedése mindenekelőtt az értékesített termékek összetételével és mennyiségével összefüggő hatásokra vezethető vissza. A beszámolási időszakban az eredményt 92 millió euró összegű rendkívüli hatások terhelték (előző év: 11 millió euró). Az EBIT értéke 244 millió euró volt (előző év: 247 millió euró).

Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke a 2023-as üzleti év első negyedévével kapcsolatban a következőket mondta: „A Schaeffler a 2023-as üzleti év első három hónapjában több mint 10 százalékkal nőtt, mely elsősorban az Autóipari Kereskedelem és az Ipari üzletágak árbevétel-növekedésének köszönhető. Pozitívumként említeném még, hogy a rendkívüli tételek előtti EBIT árrés 8,1 százalékra javult, melyhez mindenekelőtt az Autóipari Technológiák és az Autóipari Kereskedelem üzletágak járultak hozzá.”

A Schaeffler-csoport mutatószámai

Figures Group

Autóipari Technológiák: a megtisztított EBIT árrés 4,3 százalékra nőtt

Az Autóipari Technológiák üzletág az első három hónapban 2.440 millió eurós értékesítési árbevételt ért el (előző év: 2.292 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számítva az árbevétel 6,0 százalékkal nőtt, melynek oka elsősorban a magasabb piaci kereslet miatt bekövetkezett mennyiségi növekedés. Az üzletág árbevétele az első negyedévben kissé erősebben nőtt, mint a világszintű autógyártás. Az üzletág teljesítménye a világszintű személygépkocsi- és könnyű haszongépjármű-gyártáshoz képest 0,3 százalékpont volt[1].

A futómű-rendszerek és az e-mobilitás vállalati területek a beszámolási időszakban árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 21,3 százalékkal és 9,5 százalékkal növelték az árbevételt. A motor- és váltórendszerek vállalati terület árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számítva 5,8 százalékkal nőtt. A csapágyak vállalati terület árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 2,6 százalékkal meghaladta az előző évi értéket.

Az Autóipari Technológiák üzletág az első három hónapban 105 millió euró rendkívüli tételek előtti EBIT-et ért el (előző év: 81 millió euró). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés a beszámolási időszakban 4,3 százalék volt (előző év: 3,5 százalék). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés emelkedése az árral és a mennyiséggel összefüggő hatásokra vezethető vissza.

Autóipari Kereskedelem: kiemelkedő I. negyedév

Az Autóipari Kereskedelem üzletág a beszámolási időszakban 582 millió euró árbevételt könyvelt el (előző év: 464 millió euró), ami árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számítva 25,7 százalékos növekedésnek felel meg a viszonylag alacsony előző évi bázishoz képest. Az értékesítés árbevételének árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított emelkedése lényegében a jelentős mértékű mennyiségi növekedésre vezethető vissza. Az eladási árak hatásai ugyancsak pozitív hatással voltak az árbevétel alakulására.

Az árbevétel alakulásához jelentős mértékben járult hozzá az európai régió, ahol árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 30,3 százalékkal nőtt az árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított árbevétel az előző év azonos időszakához képest. Az amerikai, a nagy kínai, valamint az ázsiai/csendes-óceáni régiókban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 15,9 százalékkal, 17,2 százalékkal, valamint 20,1 százalékkal nőtt.

Ennek alapján az Autóipari Kereskedelem üzletág rendkívüli tételek előtti EBIT-je 103 millió euró volt (előző év: 64 millió euró). Ez 17,7 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 13,8 százalék). Ezt az első negyedévben elkönyvelt emelkedést mindenekelőtt a megemelkedett bruttó árrés eredményezte, melynek oka az előnyös termékösszetétel, valamint az eladási árak kiigazításai voltak.

Ipar: növekedés minden piaci klaszterben

Az Ipari üzletág az év első három hónapjában 1.130 millió euró árbevételt ért el (előző év: 1.002 millió euró). Ez árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számítva 13,4 százalékos növekedésnek felel meg. Az értékesítés árbevételének árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított növekedése lényegében mennyiségi növekedésre, valamint árral összefüggő hatásokra vezethető vissza. Az emelkedésben az ipari automatizálás piaci klaszter játszott jelentős szerepet, ahol a leányvállalatok, elsősorban az Ewellix-csoport felvásárlásából adódó strukturális hatás éreztette hatását valamennyi régióban.

Összességében valamennyi régió hozzájárult az árbevétel növekedéséhez, különösen a nagy kínai régió az árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított 19,1 százalékos emelkedéssel, valamint az európai régió 12,2 százalékos növekedéssel. Az amerikai régióban a növekedés árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 14,4 százalék volt, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 5,9 százalékkal nőtt.

Az első három hónapban az Ipari üzletág rendkívüli tételek előtti 128 millió euró EBIT-et ért el (előző év: 113 millió euró). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés 2023. első negyedévében 11,3 százalékos értékkel az előző év (11,3 százalék) szintjén volt. A mennyiséggel és az árakkal összefüggő hatások miatt a bruttó árrés pozitívan alakult. Az Ewellix-csoport felvásárlása az év elején lezárult.

A Schaeffler-csoport üzletágainak mutatószámai

Figures Divisions

Erős mérleg – a Moody’s javította a vállalat besorolását

Claus Bauer, a Schaeffler AG Pénzügyi vezérigazgatója elmondta: „Valamennyi üzletág fontos részt vállalt a Schaeffler-csoport jó eredményének elérésében. A szabad cash flow többek között az egyszeri kifizetések miatt lett negatív. Örömünkre szolgál, hogy március végén a Moody’s javította a vállalat hitelbesorolását, ami igazolja a Schaeffler-csoport kiváló likviditását és erős mérlegét. A mostani üzleti évben is tovább fogunk dolgozni a pénzügyi teljesítményünk javításán.”

2023 első negyedévében a M&A tevékenységeknél (mergers & acquisitons, cégek egyesülése & cégfelvásárlás) felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow időszakosan mínusz 73 millió euró volt (előző év: 14 millió euró). A csökkenés mindenekelőtt az előző évhez képest magasabb, 114 millió euró összegű működő tőke igényre, valamint többek között a szerkezetátalakításokra és az inflációs prémiumra történt kifizetésekre vezethető vissza. Emellett a Schaeffler beruházásokat hajtott végre jövőorientált területekre (digitalizáció, e-mobilitás). A tárgyi eszközökbe történő beruházásokra és az immateriális javakra fordított kifizetések összege (Capex) a beszámolási időszakban összesen 221 millió euró volt, és ezzel 64 millió euróval meghaladta az előző év azonos időszakának értékét (előző év: 156 millió euró).

A nettó pénzügyi adósság 2023. március 31-i határnapon 2.999 millió euró volt. A pénzügyi adósságnak a 2022. december 31-én kimutatott értékhez (2.235 millió euró) viszonyított megemelkedése főként egy több mint 500 millió euró összegű kölcsönre vezethető vissza, mely 2023 első negyedév során került teljes mértékben lehívásra. A rendkívüli tételek előtti eladósodottság foka 2023. március 31-én 1,4x-es volt (2022. december 31.: 1,1x). A gearing-ratio, vagyis a nettó pénzügyi adósság és a saját tőke aránya 71,0 százalékra nőtt (2022. december 31.: 54,0 százalék). A konszern a 2023. március 31-i határnapon 84.060 munkavállalót foglalkoztatott.

2023. áprilisban a szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvények után 45 euró cent összegű osztalék került kifizetésre. Ez közel 48 százalékos osztalékfizetési kvótának felel meg, amely ily módon a célként kitűzött 30 és 50 százalék közötti tartomány felső értékének közelében volt az anyavállalat részvényeseinek beszámítható rendkívüli tételek előtti konszernszintű eredményre vetítve.

„A Schaeffler-csoport tartja magát a 2025-ös ütemtervben meghatározott növekedési pályához. További beruházásokat hajtunk végre jövőorientált területeken, és tovább fogjuk javítani az eredményességünket” - mondta zárásként Klaus Rosenfeld.

Az Igazgatótanács tagjainak sajtófotói: www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

1 Az S&P Global MobilityÓ által rendelkezésre bocsátott tartalmakat tartalmazza [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), 2023. április]. Minden jog fenntartva.

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Közzétevő: Schaeffler Magyarország
Ország: Magyarország

Kapcsolódó médiatartalom

Schaeffler sajtófotók és képek felhasználása

A Schaeffler sajtóképei csak sajtómegjelenési célokra használhatók fel. Eltérő rendelkezés hiányában az összes szerzői jog és a használati jog a Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Németország), illetve leányvállalatainak tulajdonában van. A Schaeffler sajtóképeinek sokszorosítása és közzététele csak akkor engedélyezett, ha a forrásban a következő megjelölés szerepel: "Kép: Schaeffler". Így a képek ingyenesen felhasználhatók. Tilos a képek további felhasználása reklám vagy egyéb kereskedelmi célokra, különös tekintettel harmadik feleknek kereskedelmi célokra történő átadására. A képek csak a Schaeffler jóváhagyásával szerkeszthetők.

Kérjük, küldjön számunkra egy példányt, ha a Schaeffler sajtóképeit nyomtatott médiumban jelentetik meg (illetőleg elektronikus másolatot elektronikus felületen való közzététel esetén). Ha a Schaeffler sajtóképeit filmben használják fel, kérjük, értesítsenek minket, tájékoztassanak a film címéről.

A Schaeffler sajtófotóinak használatára és felhasználására Németország törvényei vonatkoznak, az érvényes jogszabályokkal összhangban. Az illetékes joghatóság helye Nürnberg, Németország.

Postázási cím:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Németország

presse@schaeffler.com

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad