Keresési kifejezés

A Schaeffler-csoport növelte nyereségességét a 2023-as üzleti évben

Pressrelease Stage Image

2024.03.05 | Herzogenaurach/Budapest

  • A Schaeffler-csoport árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 5,8 százalékkal, 16,3 milliárd euróra növelte az árbevételét (előző év: 15,8 milliárd euró)
  • A rendkívüli tételek előtti EBIT 1.187 millió euróra javult (előző év: 1.046 millió euró), a rendkívüli tételek előtti EBIT árrés 7,3 százalék volt (előző év: 6,6 százalék)
  • Az Autóipari Technológiák üzletág jelentős mértékben növelte a rendkívüli tételek előtti EBIT árrést, az Autóipari Kereskedelem üzletág komoly árbevétel-növekedést ért el, míg az Ipari üzletág árrése piaci okok miatt csökkent
  • Az M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow 421 millió eurós összege az egyidejűleg végrehajtott nagyobb mértékű beruházási tevékenységek mellett jobb az előrejelzésben várt értéknél
  • Javaslat a szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvényenkénti 0,45 euró összegű osztalékra
  • Az előrejelzés figyelembe veszi a Vitesco Technologies céggel történő egyesülést

A Schaeffler AG nyilvánosságra hozta a 2023-as üzleti évre vonatkozó számait. A tárgyévben a Schaeffler-csoport árbevétele 16,3 milliárd euró volt (előző év: 15,8 milliárd euró). Az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 5,8 százalékkal nőtt, és ezzel a 2023-ra vonatkozó előrejelzésben szereplő tartományban volt [5 és 8 százalék közötti árbevétel-növekedés]. Az értékesítés árbevételének árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított emelkedése a beszámolási időszakban elsősorban mennyiségnövekedésekre vezethető vissza. Az eladási árakkal kapcsolatos pozitív hatások ugyancsak befolyásolták az árbevétel alakulását.

A Schaeffler-csoport 2023-ban 834 millió euró kamat és nyereségadó-ráfordítások előtti eredményt (EBIT-et) ért el (előző év: 974 millió euró), amelyet 353 millió euró rendkívüli hatások befolyásoltak. A rendkívüli tételek előtti EBIT 1.187 millió euró volt (előző év: 1.046 millió euró). A 7,3 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árréssel (előző év: 6,6 százalék) a komoly kihívásokat jelentő üzleti környezet ellenére sikerült teljesíteni a 2023-ra vonatkozó előrejelzést [6 és 8 százalék közötti EBIT-árrés]. A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés növekedését lényegében a mennyiségekkel és az eladási árakkal kapcsolatos pozitív hatások eredményezték.

A Schaeffler-csoport M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flowja az elmúlt üzleti évben 421 millió euró volt (előző év: 280 millió euró) és ezzel meghaladta a 2023-as üzleti évre vonatkozó előrejelzést [300-400 millió euró között]. A konszernszintű eredmény csökkenését mindenekelőtt 313 millió euró összegű rendkívüli tételek eredményezték, melyek a Vitesco Technologies Group AG céggel tervezett, és 2023. október 9-én ismertetett tranzakcióra vezethető vissza. A rendkívüli tételek előtti konszernszintű eredmény 623 millió euró volt (előző év: 610 millió euró). Az anyavállalat részvényeseinek beszámítható rendkívüli tételek előtti konszernszintű eredmény az előző évi 756 millió euró után a tárgyévben 557 millió euró volt. A szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvényenkénti eredmény a fent említett hatás nélkül 0,47 euró volt (előző év: 0,84 euró).

A 2024. február 2-án megtartott rendkívüli közgyűlésén a Schaeffler ismertette, hogy ennek alapján 0,45 eurós osztalék kifizetését javasolta a közgyűlésnek (előző év: 0,45 euró). Ez közel 47,5 százalékos osztalékfizetési kvótának felel meg (előző év: közel 48,3 százalék) az anyavállalat részvényeseinek beszámítható rendkívüli tételek előtti konszernszintű eredményre vetítve. Ezzel egyidejűleg bejelentésre került az eddigi 30 és 50 százalékos osztalékfizetési kvótának a jövőben 40 és 60 százalék közötti értékre történő megemelése, az anyavállalat részvényeseinek beszámítható rendkívüli tételek előtti konszernszintű eredményre vetítve.

„A Schaeffler-csoport az előző üzleti évben jó eredményt ért el, és folytatja az átalakulását a 2025-ös ütemtervnek (Roadmap 2025) megfelelően. A kihívásokkal teli piaci környezetben diverzifikált struktúránk ismét versenyelőnynek bizonyult. Az éves közgyűlésen 45 centes, vonzó osztalékot fogunk javasolni, hogy részvényeseink is részesülhessenek a vállalat sikereiből"- mondta Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke.

table 1 - Key financial Schaeffler Group

Autóipari Technológiák: jelentős mértékben javult a rendkívüli tételek előtti EBIT-árrés

Az Autóipari Technológiák üzletág a tárgyévben 9.772 millió eurós értékesítési árbevételt ért el (előző év: 9.498 millió euró). Árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított árbevételnek az előző évhez képest kimutatott 5,4 százalékos emelkedését elsősorban a magasabb piaci kereslet miatt bekövetkezett mennyiségi növekedés eredményezte.

Az e-mobilitás vállalati terület árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított árbevétele elérte az előző évi szintet, miközben az 5,1 milliárd euró értékű bejövő megrendelés állomány ismét lényegesen meghaladta az évi 2-3 milliárd eurós céltartományt. A Motor & Erőátviteli rendszerek és Csapágyak vállalati területek árbevétel-növekedését nagymértékben az európai régió növekedése eredményezte, és ezzel a vállalati területek árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított 5,3 és 5,6 százalék közötti növekedési rátát értek el az előző évhez képest. A futómű-rendszerek vállalati terület az árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított 24,1 százalékkal a legnagyobb növekedési rátát könyvelhette el. Ehhez leginkább az európai és nagy kínai régió járult hozzá.

Az európai régió nőtt a legerősebben, és árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 12,4 százalékos árbevétel-növekedést könyvelt el. Míg az amerikai régió árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 2,8 százalékos csökkenést mutatott, addig a nagy kínai, valamint az ázsiai/csendes-óceáni régiók árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 2,0 százalékkal, valamint 7,3 százalékkal nőtt. A nagy kínai régió árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 1,4 százalékos árbevétel csökkentést könyvelt el. Az üzletág árbevételének növekedése összességében elmarad a világszintű autógyártás növekedési rátájától.

Az Autóipari Technológiák üzletág rendkívüli tételek előtti EBIT-je a tavalyi üzleti évben 435 millió euró volt (előző év: 292 millió euró), ami közel 49 százalékos, jelentős mértékű emelkedésnek és 4,5 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 3,1 százalék). A rendkívüli tételek előtti EBIT-árrés jelentős mértékű emelkedése elsősorban mennyiségi hatásokra vezethető vissza.

Autóipari Kereskedelem: erős növekedés, magas árrés

Az Autóipari Kereskedelem üzletág a tárgyévben 2.253 millió euró árbevételt ért el (előző év: 2.040 millió euró). Az értékesítés árbevételének árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított jelentős, 11,8 százalékos emelkedése mennyiségekkel és az eladási árakkal kapcsolatos pozitív hatásokra vezethető vissza. A megemelkedett beszerzési költségek jelentős részét tovább hárítottuk a piacra.

Az árbevétel tekintetében legerősebb európai régióban az Autóipari Kereskedelem üzletág árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított 10,3 százalékos növekedést ért el, amelyhez mindenekelőtt a közép- és kelet európai alrégió független autóipari kereskedelem területén elért jelentős mértékű növekedése járult hozzá. Az amerikai régió árbevétele árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számítva 12,0 százalékkal nőtt a tárgyévben. A nagy kínai régió árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított 28,7 százalékkal a legerősebb árbevétel-növekedést könyvelhette el a 2023-as üzleti évben. Ehhez elsősorban az e-kereskedelem jelentős növekedése járult hozzá. Az ázsiai/csendes-óceáni régiókban az árbevétel árfolyamhatásoktól megtisztított bázison 11,8 százalékkal nőtt, és ez meghaladta az előző évi értéket. A rendkívüli tételek előtti EBIT 367 millió eurós értékkel, 41,2 százalékkal meghaladta az előző évi 260 millió eurós szintet. Ez 16,3 százalékos rendkívüli tételek előtti EBIT árrésnek felel meg (előző év: 12,8 százalék). A rendkívüli tételek előtti EBIT-árrés ezzel meghaladta az előrejelzést. Ez a további sikeres fejlődés elsősorban a kedvező értékesítési összetétel és az eladási árak kiigazítása miatt megnövekedett bruttó árrésnek köszönhető.

Ipar: piaccal összefüggő árréscsökkenés

Az Ipari üzletág 2023-as üzleti évben árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számítva 3,9 százalékkal 4.288 millió euróra növelte az árbevételét (előző év: 4.271 millió euró). Az értékesítés árbevételének árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított növekedéséhez az év elején felvásárolt Ewellix-csoport pozitívan járult hozzá. Ez az ipari automatizálás szektorklaszterben mutatkozott meg 219 millió euróval. Ezenkívül az egyébként csökkenő értékesítési volument a pozitív értékesítési árhatások nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni, elsősorban a nagy kínai régió gyenge piaci környezete miatt.

Az európai régióban 7,0 százalékos árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított árbevétel-növekedés volt tapasztalható. Az amerikai régióban az árfolyamhatástól megtisztított árbevétel 11,3 százalékkal nőtt. A nagy kínai régióban a gyenge piaci környezet komoly negatív hatással volt az árbevétel alakulására. Az ottani árbevételek 6,3 százalékkal maradtak el az előző évitől árfolyamhatástól megtisztítva, míg az ázsiai/csendes-óceáni régióban az árfolyamhatástól megtisztítva 5,3 százalékkal nőtt az árbevétel.

A rendkívüli tételek előtti EBIT a 2023-as üzleti évben 385 millió euró volt (előző év: 493 millió euró). A rendkívüli tételek előtti EBIT árrés 9,0 százalék volt (előző év: 11,5 százalék). Az eredményt többek között a bruttó árrés csökkenése befolyásolta, ami az értékesítési összetétel változásának következménye, különösen a nagy kínai régióban bekövetkezett piaci fejlemények és az általános piaccal összefüggő alacsonyabb termelési volumen miatt.

table 2 - key financials by division

Szabad cash flow – magasabb beruházási tevékenység, jobb eredmény

A M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow a tavalyi üzleti évben 421 millió euró volt (előző év: 280 millió euró). Az immateriális javakba, valamint az ingatlanokba, gépekbe és berendezésekbe történő beruházásokra fordított magasabb kifizetések ellenére az előző évhez viszonyított növekedés elsősorban a működőtőke előző évhez képest alacsonyabb növekedésének köszönhető.

A tárgyi eszközökbe történő beruházásokra és az immateriális javakra fordított kifizetések összege (Capex) ugyanebben az időszakban 938 millió euróra nőtt (előző év: 791 millió euró). Ez 5,7 százalékos árbevételhez viszonyított beruházási kvótának felel meg (előző év: 5,0 százalék). Az újrabefektetési ráta 1,00 volt (előző év: 0,88).

A Schaeffler-csoport nettó pénzügyi adósság a 2023. december 31-i határnapon 3.189 millió euró volt (2022. december 31.: 2.235 millió euró). A nettó pénzügyi adósság és a saját tőke aránya (gearing-ratio) 81,7 százalékra nőtt (2022. december 31.: 54,0 százalék).

A Schaeffler-csoport mérleg főösszege 2023. december 31-i határnappal 15.006 millió euró volt (2022. december 31.: 14.284 millió euró). Ugyanezen a határnapon a dolgozói létszám 83.362 volt, és ezzel 0,7 százalékkal meghaladta az előző évi 82.773 fős értéket.

"A Schaeffler 2023-as üzleti évben elérte céljait, és a 421 millió eurós M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow-val ismét bizonyította pénzügyi és működési erejét. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy dinamikus környezetben a megfelelő területeken tovább bővítsük versenyhelyzetünket az új technológiákba történő célzott beruházások révén”- mondta Claus Bauer, a Schaeffler AG Pénzügyekért és IT-ért felelős vezérigazgatója.

A 2024-es évre vonatkozó előrejelzés: Vitesco egyesülés & jelentős mértékű árbevétel-növekedés

A 2024-es üzleti évre vonatkozóan a Schaeffler-csoport abból indul ki, hogy a 2024 januárjában felvásárolt Vitesco Technologies részvények 38,87 százalékát az akvizíció időpontjától 2024 harmadik negyedévéig bezárólag ún. equity-módszerrel (tőkerész módszerrel) számolja el. Továbbra is az a várakozás, hogy a Vitesco céggel való egyesülés bejegyzése 2024 negyedik negyedévében megtörténik, és a Vitesco Technologies a bejegyzéskor teljes konszolidálással bevonásra kerül a Schaeffler éves beszámolójába.

Ennek alapján a Schaeffler-csoport a 2024-es üzleti évben jelentős árfolyamhatásoktól megtisztított bázison számított árbevétel-növekedésre számít. Ezzel egyidejűleg a vállalat 6 és 9 százalék közötti, rendkívüli tételek előtti EBIT-árréssel számol, és 300-400 millió eurós M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtti szabad cash flow-t vár.

Tekintettel a Vitesco Technologies Schaefflerbe történő beolvadásával kapcsolatos 2024-re tervezett strukturális kiigazításokra, az üzletágak alakulására vonatkozó önkéntes előrejelzésekre most nem kerül sor.

table 3 -guidance Schaeffler Group

1 árfolyamhatásoktól megtisztítva
2 rendkívüli tételek előtt
3 az M&A tevékenységeknél felmerülő be- és kifizetések előtt

A Schaeffler és a Vitesco Technologies tervezett egyesülése & vezető Motion Technology vállalat

A Vitesco Technologies Group AG-val tervezett egyesülés bejelentésével a Schaeffler AG a tárgyévben újabb döntő lépést tett azért, hogy vezető Motion Technology vállalattá váljon. A tranzakció várhatóan 2024 negyedik negyedévében zárul le. A Vitesco Technologies integrációja jelentősen bővíti a Schaeffler-csoport üzleti és technológiai portfólióját, különösen az e-mobilitás területén. Már a 2024-es pénzügyi év első negyedévében összevonásra kerül az eddigi Autóipari Technológiák üzletágból a csapágy vállalati terület az Ipari üzletággal. A Vitesco céggel való egyesülést követően a Schaeffler-csoportnak négy üzletága lesz, amelyek mindegyike erős pozíciókkal rendelkezik a saját piacán: E-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions, Bearings & Industrial Solutions. A regionális struktúra továbbra is négy régióból fog állni.

2024 elején a Schaeffler AG-nak a Vitesco Technologies Group AG részvényeseinek tett nyilvános vételi ajánlata sikeresen végrehajtásra került. Az IHO Holding-gal, a Schaeffler-család holdingjával közösen a Schaeffler AG jelenleg a Vitesco Technologies Group AG alaptőkéjének és szavazati jogainak közel 89 százalékát birtokolja. Ezenkívül 2024. február elején a Schaeffler AG rendkívüli közgyűlésén és az elsőbbségi részvényesek külön közgyűlésén a Schaeffler részvényesei szinte egyhangúlag jóváhagyták a szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvények teljes szavazati joggal rendelkező törzsrészvényekké történő javasolt átalakítását. A részvénysorozat megváltoztatása függ az egyesülés korábbi vagy egyidejű hatálybalépésétől. A jövőben a Schaeffler AG-nak csak egy részvénysorozata lesz, és minden részvényes ugyanolyan szavazati joggal fog rendelkezni.

A Vitesco Technologies cégnek a Schaeffler-be történő beolvadásához - amely a teljes tranzakció harmadik lépése - a két vállalat éves közgyűlésének jóváhagyására van szükség, amelyekre 2024. április 24-én (Vitesco Technologies) és 2024. április 25-én (Schaeffler) kerül sor. 2023 decemberében a felek egy paritásos integrációs bizottságot hoztak létre annak érdekében, hogy az integrációt gyorsan végre tudják hajtani, és a tervezett évi 600 millió eurós árbevétel- és költségszinergiát a lehető leghamarabb elérjék. A bizottság hetente ülésezik, és operatív támogatást kap a központi integrációs csoportoktól, amelyek mindkét vállalat integrációs tevékenységét koordinálják.

Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „A Schaeffler és a Vitesco Technologies egyesülése jelentős előnyökkel jár valamennyi érintett fél számára. Meggyőződésünk, hogy a Schaeffler részvénye az átalakulás során még vonzóbbá válik. A tőkepiacról érkező, a tervezett egyesülést támogató pozitív jelzések megerősítik, hogy jó úton haladunk ahhoz, hogy vezető Motion Technology vállalattá váljunk."

Az Igazgatótanács tagjainak sajtófotói:
www.schaeffler.com/en/executive-board

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.


Közzétevő: Schaeffler Magyarország
Ország: Magyarország

Kapcsolódó médiatartalom

Schaeffler sajtófotók és képek felhasználása

A Schaeffler sajtóképei csak sajtómegjelenési célokra használhatók fel. Eltérő rendelkezés hiányában az összes szerzői jog és a használati jog a Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Németország), illetve leányvállalatainak tulajdonában van. A Schaeffler sajtóképeinek sokszorosítása és közzététele csak akkor engedélyezett, ha a forrásban a következő megjelölés szerepel: "Kép: Schaeffler". Így a képek ingyenesen felhasználhatók. Tilos a képek további felhasználása reklám vagy egyéb kereskedelmi célokra, különös tekintettel harmadik feleknek kereskedelmi célokra történő átadására. A képek csak a Schaeffler jóváhagyásával szerkeszthetők.

Kérjük, küldjön számunkra egy példányt, ha a Schaeffler sajtóképeit nyomtatott médiumban jelentetik meg (illetőleg elektronikus másolatot elektronikus felületen való közzététel esetén). Ha a Schaeffler sajtóképeit filmben használják fel, kérjük, értesítsenek minket, tájékoztassanak a film címéről.

A Schaeffler sajtófotóinak használatára és felhasználására Németország törvényei vonatkoznak, az érvényes jogszabályokkal összhangban. Az illetékes joghatóság helye Nürnberg, Németország.

Postázási cím:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Németország

presse@schaeffler.com

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad