Keresési kifejezés

A Schaeffler közzétette a 2023. évi fenntarthatósági jelentését

Pressrelease Stage Image

2024.03.05 | Herzogenaurach/Budapest

  • Négy cselekvési területet tartalmazó fenntarthatósági stratégia három ESG-dimenzió mentén
  • A dekarbonizáció a környezetvédelmi terület egyik legfontosabb kihívása
  • A termékfejlesztés jelenti a kulcsot a fenntartható technológiai átalakuláshoz
  • Társadalmi felelősségvállalás és értékalapú vállalatirányítás

A Schaeffler-csoport nagy jelentőséget tulajdonít a fenntarthatóságnak. A 2023-as fenntarthatósági jelentés erősíti az átláthatóságot, és ismerteti a csoport eredményeit. Klaus Rosenfeld, a Schaeffler AG Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „A fenntarthatóság vállalati stratégiánk szerves részét képezi. A Schaefflert mindig is az innovációs erő és a technológiai szakértelem jellemezte. Ez alapján szeretnénk összehangolni a fenntarthatóságot és a gazdaságosságot. Nagyra törő célokat tűztünk ki magunk elé. Az elmúlt években elért eredmények ellenére tisztában vagyunk azzal, hogy még hosszú út áll előttünk".

Fenntarthatósági stratégia világos célkitűzésekkel a három ESG-dimenzió mentén

A Schaeffler-csoport a fenntarthatóságot a vállalat valamennyi területét érintő kérdésnek tekinti, és a teljes értékteremtési lánc mentén ökológiai és társadalmi felelősséget vállal. A vállalat tíz cselekvési területet határozott meg fenntarthatósági stratégiájának megvalósításához, amelyek három ESG dimenzióhoz tartoznak: környezet (Environment), társadalom (Social), vállalatirányítás (Governance) tartoznak. 2023-ban a vállalat tovább pontosította a cselekvési területeket.

A „Fenntarthatóság és elkötelezettség” (Sustainability & Engagement) alprogrammal a Schaeffler a 2025-ös ütemterv (Roadmap 2025) részeként biztosítja a fenntarthatósági stratégia végrehajtását és a fenntarthatósági célok elérését. 2023-ban a vállalat átdolgozta a teljes alprogramot, és ebbe kulcsfontosságú elemként integrálta a 2022-ben kidolgozott Klímavédelmi Akciótervet. Ez a terv konkrét intézkedéseket tartalmaz a CO2e-kibocsátás csökkentésére. Egy olyan - a Schaeffler egészére kiterjedő - hálózat, amely segíti a fenntarthatósági stratégia megvalósítását, biztosítja, hogy az alprogram a vállalat minden funkciójában, üzletágában és régiójában megvalósuljon.

Fenntarthatósági stratégiájának végrehajtása keretében a Schaeffler jelenleg hét kulcsfontosságú ESG-célra összpontosít. Ezek különböző cselekvési területekre vonatkoznak, mint például az klímasemlegesség, az erőforrás-hatékonyság és a környezetvédelem, valamint a munka- és egészségvédelem.

Így akarja a Schaeffler megvalósítani például 2030-ra klímasemleges termelést, 2040-re pedig klímasemleges ellátási láncot. A klímasemleges termelés céljához hozzájáruló részcélokat a „Science Based Targets initiative“ (SBTi) (tudományos alapú megközelítésekre vonatkozó kezdeményezés) tudományosan megfelelőnek minősítette.

Az ESG-célkitűzések elérésének előmozdítása érdekében a kiválasztott cél-számokat évente beépítik az Igazgatóság tagjainak, a vezetők és a munkavállalók javadalmazásába. A tárgyévben a rövid távú díjazás szempontjából releváns tényezők között szerepelt többek között azon intézkedések 2023-ban történő végrehajtása, amelyek az édesvízfogyasztás évi 150 000 köbméterrel történő csökkentését eredményezik.

A Schaeffler-csoport ténylegesen mintegy 9 százalékkal csökkentette az édesvízfogyasztást a tárgyévben. 27 végrehajtott és külsős szakértők által ellenőrzött, 2023-ban végrehajtott víztakarékossági intézkedés legalább 265 000 köbméter éves megtakarítást fog eredményezni 2024-től.

A fenntarthatósági stratégia végrehajtása a környezetvédelem területén is jó értékeléseket eredményezett a tárgyévben a fenntarthatósági minősítésekben és besorolásokban. A Schaeffler a 2023-as évre vonatkozóan "A" osztályzatot kapott a CDP nonprofit globális környezetvédelmi szervezettől a vállalati átláthatóság és a klímaváltozás kategóriában mutatott teljesítményére. A vízfelhasználást minősítő besorolásánál az osztályzat "A-" volt. Az EcoVadis fenntarthatósági besorolásában a Schaeffler a 100 pontból összesen 79 pontot kapott, és ezzel ismét platina minősítést ért el. A vállalat ezzel a hasonló ipari vállalatokat tekintve 2023-ban ismét a legjobb 1 százalékhoz tartozik.

A dekarbonizáció a környezetvédelmi terület egyik legfontosabb kihívása

A klímaváltozás korunk egyik legfontosabb kihívása, amelyet csak közösen tudunk kezelni. A Schaeffler számára ennek fontos eleme a fenntartható ellátási láncok kialakítása (Scope 3 upstream), és az alacsony kibocsátású anyagok és szolgáltatások beszerzése. Andreas Schick, a Schaeffler Termelésért, logisztikáért és beszerzésért felelős vezérigazgatója úgy fogalmazott: „A beszállítóinkkal való szoros és bizalomteljes együttműködés révén máris elértük az első sikereket és kijelöltük a helyes irányt. Az átláthatóság és a beszállítóinkkal folytatott párbeszéd döntő fontosságú ahhoz, hogy közösen megbirkózzunk az előttünk álló feladatokkal, és 2040-re elérjük a klímasemleges ellátási láncra vonatkozó célunkat."

A Schaefflernél a termelés szén-dioxid-mentesítése (Scope 1 és 2) elsősorban a megújuló energiák felhasználásán, az energiahatékonyság növelésén és a berendezések megújuló energiák használatára történő utólagos átalakításán alapul. A Schaeffler-csoport ezért a meglévő energiahatékonysági program kiegészítéseként saját telephelyein kiépíti saját termelőkapacitását a megújuló energiák tekintetében. 2023-tól az európai, a nagy kínai és az amerikai régió szinte valamennyi gyárában a megvásárolt villamos energia 100 százaléka megújuló forrásokból származik. A tervek szerint az ázsiai/csendes-óceáni régió gyárai 2024-ben követik ezt a példát.

A folyamatos energiahatékonysági fejlesztéseknek köszönhetően a Schaeffler-csoport termeléssel kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátása az előző évhez képest mintegy 24 százalékkal, 493 000 tonna CO₂e-ről 375 000 tonna CO₂e-ra csökkent.

A termékfejlesztés a fenntartható technológiai átalakulás kulcsa

A Schaeffler-csoport azt a célt követi, hogy a terméktervezés és a kiválasztott anyagok, valamint az új eljárások módosításával már a termékfejlesztés szakaszában folyamatosan javítsa termékeinek CO2-értékét. "A fenntarthatóság és az innovációs erő a Schaeffler-csoport DNS-ébe vannak kódolva. Csak így tudunk megfelelni a jövő kihívásainak, és csak így tudjuk befolyásolni a változást egy fenntartható és klímabarát jövő létrehozásához"- mondta Uwe Wagner, a Schaeffler Technológiai vezérigazgatója.

Így tudta például Schaeffler a tárgyévben tovább javítani az elektromos motorok CO2-hatékonyságát. A vállalat emellett folyamatosan dolgozik a súrlódás optimalizálását és a gördülőcsapágyak élettartamának meghosszabbítását célzó megoldásokon.

A Schaeffler a körforgásorientált megközelítéssel összhangban olyan nyersanyagokat, komponenseket és termékeket kíván felhasználni, amelyek a lehető legtartósabbak és újrafelhasználhatók.

Ahol ez gazdaságosan megvalósítható, a vállalat kihasználja az anyaghatékonyságban, a kritikus vagy ritka nyersanyagok csökkentett felhasználásában, valamint a termékek hosszú élettartamában és javíthatóságában rejlő lehetőségeket.

Az Autóipari Kereskedelem üzletág portfóliója szervizmegoldások és egyedi alkatrészek széles választékát kínálja minden járműosztály számára, ezáltal elősegítve a járművek hosszabb élettartamát.

Társadalmi felelősségvállalás és értékalapú vállalatirányítás

A klímavédelmi célok eléréséhez szükséges intézkedések a munkavállalók nagyfokú elkötelezettségét is megkövetelik. A Schaeffler megfelelő képzésekkel és érzékenyítő kampányokkal támogatja őket ebben. Az egészségvédelem és a munkahelyi biztonság folyamatos javítása a vállalat számára kiemelt prioritás. A Schaeffler 2023-ban első alkalommal szervezett globális úgynevezett Health & Safety Napot minden munkavállaló számára. A Schaeffler emellett támogatja munkatársai szakmai és személyes fejlődését, továbbá a jövőorientált és célirányos transzformáció érdekében jelentős összegeket fektet be a munkavállalói továbbképzésébe.

Az emberi jogok tiszteletben tartása a Schaeffler-csoport vállalati kultúrájának elengedhetetlen része. A „Human Rights Compliance Management System” (Emberi jogi megfelelőségi irányítási rendszere) tovább bővül, és a tárgyévben közzétételre kerül egy iránymutatás, valamint egy szabályzat az emberi jogok tiszteletben tartásáról.

A vállalati kultúrához tartozik a felelősségtudatos és értékalapú vállalatirányítás is. A Schaeffler-csoport egy modern compliance management (Megfelelőségi menedzsment) rendszerre támaszkodik a vállalati értékek és normák betartása érdekében. Az egész Schaeffler-csoportot átfogó compliance szervezet működése szintén magától értetődik. Emellett a tárgyévben létrehozták az Igazgatótanács elnöke és a pénzügyi vezérigazgató által vezetett „Governance, Risk & Compliance Committee” (Irányítási, kockázati és megfelelőségi bizottság), valamint a kockázatkezelést és a belső ellenőrzési rendszert egyetlen irányítási funkcióba vonták össze.

A Schaeffler-csoport fenntarthatósági jelentése információt nyújt arról, mely témákra helyezte a hangsúlyt a vállalat 2023-ban és hogyan fejlődött a Schaeffler-csoport a legfontosabb mutatószámok és célkitűzések tekintetében. A jelentés elérhető digitális formában: www.schaeffler-sustainability-report.com/2023

Az Igazgatótanács tagjaina sajtófotói: www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.


Közzétevő: Schaeffler Magyarország
Ország: Magyarország

Kapcsolódó médiatartalom

Schaeffler sajtófotók és képek felhasználása

A Schaeffler sajtóképei csak sajtómegjelenési célokra használhatók fel. Eltérő rendelkezés hiányában az összes szerzői jog és a használati jog a Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Németország), illetve leányvállalatainak tulajdonában van. A Schaeffler sajtóképeinek sokszorosítása és közzététele csak akkor engedélyezett, ha a forrásban a következő megjelölés szerepel: "Kép: Schaeffler". Így a képek ingyenesen felhasználhatók. Tilos a képek további felhasználása reklám vagy egyéb kereskedelmi célokra, különös tekintettel harmadik feleknek kereskedelmi célokra történő átadására. A képek csak a Schaeffler jóváhagyásával szerkeszthetők.

Kérjük, küldjön számunkra egy példányt, ha a Schaeffler sajtóképeit nyomtatott médiumban jelentetik meg (illetőleg elektronikus másolatot elektronikus felületen való közzététel esetén). Ha a Schaeffler sajtóképeit filmben használják fel, kérjük, értesítsenek minket, tájékoztassanak a film címéről.

A Schaeffler sajtófotóinak használatára és felhasználására Németország törvényei vonatkoznak, az érvényes jogszabályokkal összhangban. Az illetékes joghatóság helye Nürnberg, Németország.

Postázási cím:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Németország

presse@schaeffler.com

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad