Keresési kifejezés

A Schaeffler közzéteszi a 2022-es fenntarthatósági jelentését

Pressrelease Stage Image
Fenntarthatósági Jelentés 2022. Kép: Schaeffler

2023.03.07 | Herzogenaurach / Budapest

  • A Schaeffler-csoport fenntarthatósági stratégiája egyértelműen igazodik mindhárom ESG-dimenzióhoz
  • Holisztikus akcióterv a klímavédelmi célok eléréséhez
  • A fenntarthatóság téamköre az Igazgatótanács elnökéhez került
  • A globális klímavédelmi akciónap mintegy 23 000 ötletét kezdik bevezetni
  • "A" CDP-besorolás éghajlatvédelem és vízbiztonság területén

A fenntarthatóság a vállalati stratégia szerves része és a Schaeffler-csoport négy vállalati értékének egyike. A vállalat a teljes értéklánc mentén kiemelten kezeli a környezetvédelmi és társadalmi felelősséget. A Schaeffler fenntarthatósági stratégiája 2022-ben még egyértelműbben igazodik a három ESG-dimenzióhoz: környezeti, társadalmi, vállalatirányítási tényezők. Ezt az újraszabályozást tíz cselekvési terület támogatja, amelyeken keresztül a Schaeffler-csoport prioritásokat határoz meg, és a külső partnerek elvárásainak felel meg. Az ellenőrizhetőség érdekében a célokat néhány új mérhető teljesítménymutatóval egészítették ki, és tovább folytatták a javadalmazási rendszer átalakítását is. "A fenntarthatóság korunk egyik legnagyobb kihívása. A Schaeffler 2040-re klímasemleges kíván lenni. Ennek eléréséhez határozott, gyors és céltudatos cselekvésre lesz szükség a vállalat minden részlegénél" - mondta Klaus Rosenfeld, az Igazgatótanács elnöke.

A környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítási tényezők fontosságára való rávilágítás érdekében az ESG-célok magasabb prioritást kaptak a vezetői kompenzációban - mind rövid, mind hosszú távon. A Felügyelőbizottság minden évben legfeljebb két ESG-célt határoz meg a vezetők javadalmazásában, amelyek a különböző ESG-dimenziókat tükrözik. 2022-ben a rövid távú kompenzációs tényezők közé tartozott például a baleseti ráta csökkentése és a vízzel kapcsolatos intézkedések, amelyeknek köszönhetően évi 150 000 köbméter frissvíz-felhasználás csökkentését érték el. Andreas Schick, a Schaeffler AG termelésért, logisztikáért, beszerzésért felelős vezérigazgatója szerint "az édesvíz-fogyasztásunk csökkentése nagy lépés a fenntartható termelés felé. Az olyan sikeres intézkedések, mint a hűtővíz előállítása keringtető vízrendszer alkalmazásával és az esővízgyűjtés jelentősen közelebb visznek bennünket célunkhoz, hogy 2030-ra 20 százalékkal csökkentsük az édesvízfogyasztásunkat 2019-hez képest".

A klímasemlegesség központi szerepe
A Schaeffler fenntarthatósági stratégiájának megvalósításában központi szerepet kapott az kílmasemlegesség területe. A Schaeffler-csoport azt a célt tűzte ki, hogy 2040-től klímasemlegessé válik, és csökkenti a CO2-kibocsátást mind a saját termelésében, mind az ellátási láncban, például a megújuló energiaforrások felhasználásával. E célok elérése érdekében a vállalat 2022-ben kidolgozott egy klímavédelmi akciótervet. A terv konkrét lépéseket fogalmaz meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, valamint az ellenőrzési és döntéshozatali folyamatok fejlesztésére. A terv kulcsfontosságú elemei közé tartoznak a "zöld beszerzés", a "zöld termelés" és a "zöld termékek". A "zöld beszerzés" megnevezés az alacsony CO2-kibocsátású anyagok és szolgáltatások beszerzésére utal. Ide tartozik a "Zöld acél aktiválása" program, amely az acélgyártás és -finomítás rendelkezésre álló technológiai lehetőségeinek előnyeivel és hatásaival foglalkozik. Ennek a folyamatnak a részeként a Schaeffler-csoport megállapodást kötött a H2 Green Steel svéd startup céggel, amely 2027-től évente 100 000 tonna hidrogénnel előállított, közel CO2-mentes acél szállításáról rendelkezik.

2022 óta az összes európai és kínai Schaeffler-üzemben felhasznált villamos energia 100 százaléka regeneratív forrásból származik. Ez 2022-ben (2019-hez képest) mintegy 530 000 tonnával csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását. 2024-re a Schaeffler valamennyi telephelye világszerte 100 százalékban regeneratív módon előállított villamos energiával fog működni. 2030-ra a Schaeffler-üzemek éves villamosenergia-szükségletének összesen 25 százalékát saját termelésű megújuló energiából fedezik majd.

A környezetbarát termékfejlesztés területén a Schaeffler jelenleg a szénlábnyomok holisztikus, automatizált kiszámításának integrált tervén dolgozik. Ez megteremti az alapot a kibocsátáscsökkentés eléréséhez és nyomon követéséhez minden egyes termék esetén. "A fenntarthatóság a termékfejlesztéssel kezdődik. A szénlábnyom nagy része itt dől el. E lábnyom csökkentése érdekében a fejlesztési folyamat során a fenntarthatóságra, valamint a gazdasági és műszaki megvalósíthatóságra összpontosítunk" - mondja Uwe Wagner, a kutatásért és fejlesztésért felelős technológiai vezérigazgató. "Kizárólag mindezen kritériumok figyelembe vételével lehetséges a jövőbe mutató termékek gyártása."

A munkavállalók tudatosságának növelése és az aktív részvétel ösztönzése érdekében a Schaeffler 2022-ben az egész vállalatra kiterjedő klímavédelmi akciónapot szervezett. A számos különböző helyszínen tartott workshopokon a munkavállalók mintegy 23 000 javaslatot dolgoztak ki, amelyeket most végrehajtanak. A Schaeffler a munkatársak képzéséhez is hozzájárul, a fenntarthatósági és éghajlatvédelmi témákat egyre jobban beépíti belső képzési programjaiba.

A klímasemlegességre vonatkozó célkitűzés sikeres eléréséhez elengedhetetlen az ellátási láncokban keletkező kibocsátások csökkentése is. A Schaeffler például 2022-ben közös vállalatot hozott létre a norvég REEtec A céggel a ritkaföldfém-oxidok beszerzésére, hogy tovább fokozza a hibrid modulokhoz, hibrid meghajtásokhoz és teljesen elektromos meghajtású rendszerekhez használt villanymotorok fenntarthatóságát. A Schaeffler-csoport az elektromos mobilitás, a regeneratív energiatermelés vagy a hidrogén előállítása és felhasználása terén felkínált innovatív megoldásokkal is fenntartható értéket teremt ügyfelei számára. Ugyanakkor a vállalat saját gyártási folyamataiban is a maximális klímasemlegesség felé halad. Az Autóipari Kereskedelem üzletág például innovatív javítási megoldásokat szállít OEM-minőségben. Ez nagyban hozzájárul a járművek hosszabb élettartamához.

Társadalmi felelősségvállalás és az emberi jogok tiszteletben tartása
A klímavédelem mellett a társadalmi felelősségvállalás is kiemelt fontosságú a Schaefflernél. A munkahelyi egészség és biztonság folyamatos javítása a vállalat számára a legmagasabb prioritást élvezi. Emellett 2025-re 20 százalékra kívánják növelni a nők arányát a vezetői pozíciókban. A munkavállalónk alapvető szerepet játszanak a vállalat sikerében. A Schaeffler ezért támogatja a szakmai és személyes fejlődést, és nagy hangsúlyt fektet a képzésre és a szakmai oktatásra, hogy garantált legyen a vállalat jövőorientált formálódása.

Az emberi jogok tiszteletben tartása a Schaeffler-csoport vállalati kultúrájának elengedhetetlen eleme. Ezért dolgoznak az emberi jogok irányítási rendszerének (HRCMS) kidolgozásán. A rendszer később kiterjed majd az ügyfelekre és üzleti partnerekre is. Ezen kívül folyamatban van egy emberi jogi iránymutató dokumentum és egy alapelv-nyilatkozat kidolgozása az emberi jogok betartásával kapcsolatban. A vállalat ezen felül további intézkedéseket hajt végre a visszaélések megelőzésére és az emberi jogokkal kapcsolatos kockázatok csökkentésére. A program keretében egy bejelentő rendszert is működik világszerte: a munkavállalók és a vállalaton kívül bárki más is használhatja ezt az emberi jogok esetleges megsértésének bejelentésére.

Felelősségteljes vállalatirányítás
A Schaeffler-csoportnál a vállalatirányítás a hosszú távú értékteremtésre irányuló felelősségteljes és értékalapú vezetést jelenti. Az integritás és a szabálykövetés alapvető fontosságú a vállalat üzleti tevékenységei során. Ezért tartja be a legszigorúbb előírásokat, különösen a korrupció, a lobbizás, a pénzmosás és a gazdasági bűnözés megelőzése, valamint az emberi jogok védelme tekintetében. További prioritás az adatvédelem és az információ-, kiber- és informatikai biztonság. Értékeinek és normáinak védelme érdekében a vállalat megfelelőség-irányítási rendszert (CMS) működtet, és a Schaeffler-csoport egészére kiterjedő megfelelőségi szervezeti struktúrával rendelkezik.

A Schaeffler-csoport számos megfelelőségi folyamatot is bevezetett, hogy segítse a munkatársakat a belső és jogi követelményeknek való megfelelésben. Ez magában foglal egy képzési programot, amely a Schaeffler munkatársai és vezetői számára a megfelelőségi kérdéseket tárgyalja, és ismerteti a mindennapi munkavégzéssel kapcsolatos megfelelőségi kockázatokat. Webináriumok és személyes képzések, valamint előadások révén megismerkednek a Schaeffler-csoport magatartási kódexével és a vonatkozó csoportirányelvekkel. Ezeken az online és személyes képzéseken 2022-ben összesen 14 402 fő vett részt. A tanfolyamokat folyamatosan fejlesztik, valamint konkrét témakörökhöz és feladatokhoz igazítják.

Két "A" minősítés
2022-ben a Schaeffler-csoport erőfeszítéseit - hogy saját tevékenységét a lehető legátláthatóbbá tegye - ismét elismerte a CDP (Climate Disclosure Project) nemzetközi fenntarthatósági minősítő szervezet. Mind a klímaváltozás, mind a vízbiztonság tekintetében javította teljesítményét ismét a Schaeffler, és a maximális "A" minősítést kapta, amivel a legjobban teljesítő vállalatok felső 1 százalékába került. A Schaeffler emellett az EcoVadis fenntarthatósági értékelését is javította: 100-ból 76 pontot ért el. Ez "platina" státuszt jelent, és ezzel a vállalat itt is a legjobb egy százalék közé került be.

A Schaeffler-csoport a fenntartható fejlődés iránti globális elkötelezettségeként elfogadta az ENSZ Globális Megállapodásának tíz alapelvét és az EU fenntartható pénzügyi cselekvési tervét, amely a jelenlegi klímavédelmi és fenntarthatósági célok sikeres megvalósítása érdekében megköveteli a vállalatoktól, hogy tőkét fektessenek be fenntartható tevékenységekbe. A Schaeffler Igazgatótanácsának elnöke, Klaus Rosenfeld úgy fogalmazott: "A Schaeffler-csoport ambiciózus, de elérhető célokat tűzött ki maga elé a klímasemlegesség felé vezető úton, és az elmúlt években döntő lépéseket tett a fenntarthatóság irányába. A határozott fenntarthatósági stratégia és az a döntés, hogy a fenntarthatóságért való felelősséget az Igazgatótanács elnökére ruházzák át, jelzi, hogy ez a kérdés központi fontosságú a Schaeffler számára. A kezdeti sikerek megerősítik, hogy jó úton járunk, és arra motiválnak minket, hogy ezen az úton maradjunk."

A Schaeffler-csoport fenntarthatósági jelentése bemutatja, hogy a vállalat 2022-ben hogyan összpontosította erőfeszítéseit, és hogyan fejlődött a Schaeffler-csoport a kulcsfontosságú teljesítménymutatók és célkitűzések tekintetében. A jelentés digitális változata letölthető a vállalat microsite-járól: www.schaeffler-sustainability-report.com/2022

Itt érhetőek el az Igazgatótanács tagjainak sajtófotói: www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

Jövőre vonatkozó kijelentések és előrejelzések
Jelen sajtóközleményben bizonyos kijelentések esetében jövőre vonatkozó kijelentésekről van szó. A jövőre vonatkozó kijelentések természetüknél fogva számos olyan kockázatot, bizonytalanságot és feltételezést tartalmaznak, amelyek azt eredményezhetik, hogy a tényleges eredmények vagy fejlemények a jövőre vonatkozó kijelentésekben megadott vagy azokban utalásként szereplő eredményektől vagy fejleményektől lényegesen eltérnek. Ezek a kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések hátrányos hatással lehetnek az ebben a dokumentumban leírt tervek és fejlesztések eredményére és pénzügyi következményeire. Nem kötelességünk, hogy új információk, jövőbeni fejlemények alapján vagy egyéb okokból adódón nyilvános közlemény útján aktualizáljuk, vagy módosítsuk a jövőre vonatkozó kijelentéseket. Ezen sajtóközlemény címzettjeinek nem szabad aránytalan módon bízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben, melyek kizárólag ezen sajtóközlemény napján érvényes állapotot tükrözik vissza. Ebben a sajtóközleményben ismertetett múltban előforduló trendekre vagy fejleményekre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők olyan kijelentéseknek, miszerint ezek a trendek vagy fejlemények a jövőben is folytatódnak. Az előbbiekben feltüntetett figyelmeztetéseket a Schaeffler vagy annak nevében cselekvő személyek későbbi írásbeli, vagy szóbeli jövőre vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatban figyelembe kell venni.

Közzétevő: Schaeffler Magyarország
Ország: Magyarország

Kapcsolódó médiatartalom

Schaeffler sajtófotók és képek felhasználása

A Schaeffler sajtóképei csak sajtómegjelenési célokra használhatók fel. Eltérő rendelkezés hiányában az összes szerzői jog és a használati jog a Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Németország), illetve leányvállalatainak tulajdonában van. A Schaeffler sajtóképeinek sokszorosítása és közzététele csak akkor engedélyezett, ha a forrásban a következő megjelölés szerepel: "Kép: Schaeffler". Így a képek ingyenesen felhasználhatók. Tilos a képek további felhasználása reklám vagy egyéb kereskedelmi célokra, különös tekintettel harmadik feleknek kereskedelmi célokra történő átadására. A képek csak a Schaeffler jóváhagyásával szerkeszthetők.

Kérjük, küldjön számunkra egy példányt, ha a Schaeffler sajtóképeit nyomtatott médiumban jelentetik meg (illetőleg elektronikus másolatot elektronikus felületen való közzététel esetén). Ha a Schaeffler sajtóképeit filmben használják fel, kérjük, értesítsenek minket, tájékoztassanak a film címéről.

A Schaeffler sajtófotóinak használatára és felhasználására Németország törvényei vonatkoznak, az érvényes jogszabályokkal összhangban. Az illetékes joghatóság helye Nürnberg, Németország.

Postázási cím:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Németország

presse@schaeffler.com

Letöltések

Sajtóközlemények

Csomag (Sajtóközlemény + médiatartalom)

Oldal megosztása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad