Keresési kifejezés

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság vállalati stratégiánk központi eleme. A Schaeffler-csoport 2040-től klímasemlegesen fog működni. Ez a teljes ellátási láncra vonatkozik, és középtávú fenntarthatósági céljaink is támogatják, hogy sikeresen megvalósítsuk. A felmerülő kihívásokkal üzleti partnereinkkel közösen nézünk szembe. Célunk a beszállítói hálózat átláthatóvá tétele a kockázatok korai felismerése és minimalizálása érdekében. Így ügyfeleink és partnereink igényeinek és elvárásainak is eleget teszünk.

Fenntartható beszerzési politika

Az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési bizottsága szerint a fenntarthatóság "a jelen szükségleteinek kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő generációinak lehetőségét saját szükségleteik kielégítésére." Ügyfeleink beszerzési döntéseiket a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás szempontjai alapján hozzák meg. A jogi fenntarthatósági követelmények, a civil szervezetek és a befektetők vizsgálata és a fenntartható beszerzési stratégia egyre fontosabbá válik.

"Fenntartható beszerzési politikánkkal" kötelezően előírt keretet határoztunk meg, amelyben termékekkel, folyamatokkal és szolgáltatássokkal kapcsolatos igényeinket úgy valósítjuk meg, hogy közben a teljes életciklust figyelembe véve értéket teremtsünk, miközben minimalizáljuk a környezeti károkat.

Fenntartható beszerzési politika

Az ellátási lánc fenntarthatóságának fejlesztése partnereinkkel közösen

Az alapok

A Schaeffler beszállítói magatartási kódex a beszállítóinkkal való együttműködésünk alapja.

A kockázatok azonosítása

Beszállítóinkról fenntarthatósági kockázatértékelést végezünk.

A kockázatok csökkentése

A kockázatokat globális standardok, vizsgálatok és auditok segítségével csökkentjük.

A fenntarthatóság felmérése

A beszállítóink által készített önértékelések részletesebb betekintést nyújtanak a fenntarthatósági intézkedéseik hatékonyságába.

Create incentives

In sourcing decisions, we take the sustainable actions of our suppliers into account.

Beszállítói Magatartási Kódex

Annak érdekében, hogy megfeleljünk felelősségvállalásunknak, valamint ügyfeleink és partnereink elvárásainak, a beszállítói magatartási kódexben meghatároztunk bizonyos követelményeket beszállítóinkkal szemben. A megfelelőség érdekében a követelményeket a teljes beszállítói hálózatunknak teljesítenie kell. A Schaeffler-csoport beszállítói magatartási kódexét minden meglévő és jövőbeli beszállítónknak el kell fogadnia, ez üzleti kapcsolataink alapja.

Supplier Code of Conduct

Fenntarthatósági önértékelés

A beszállítók fenntarthatósági teljesítményének megértéséhez és fejlesztéséhez a Drive Sustainability kezdeményezés szabványosított önértékelési kérdőívét (SAQ) használjuk. A kiválasztott beszállítók az NQC Ltd.-n keresztül felkérést kapnak a kérdőív kitöltésére, melyet a SupplierAssurance platformon végezhetnek el. Ha az Ön cége már regisztrált az NQC Ltd.-nél, várjuk jelentkezését, hogy megtekinthessük SAQ-ját.

Önértékelési kérdőív

Beszállítói garancia

GYIK - Beszállítói fenntarthatósági önértékelési kérdőív (SAQ)

Konfliktusövezetből származó ásványokkal kapcsolatos politika

A Schaeffler nem szerez be közvetlenül ásványokat, de tisztában van azzal, hogy konfliktusövezetben előforduló ásványok megjelenhetnek az ellátási láncban. A Schaeffler ezért megköveteli - önmagától és beszállítóitól -, hogy minden Schaeffler-termék mentes legyen azoktól az ásványoktól, amelyek kereskedelmét közvetlenül vagy közvetve az államok konfliktusainak finanszírozására használják, vagy amelyek konfliktusos vagy magas kockázatú területeken folytatott bányászati tevékenységből származnak.

Ennek fényében a Schaeffler megköveteli az ásványok felelős beszerzését beszállítói hálózatában, hivatkozva az „OECD átvilágítási útmutatója a konfliktusos és magas kockázatú területekről származó ásványok felelős ellátási láncaihoz” című útmutatóra.

A Schaeffler elvárja a Konfliktusos ásványok megfelelősége szempontjából érintett beszállítóktól, hogy minden évben jelentést tegyenek a Konfliktusos ásványokról egy globálisan elfogadott formátumban – RMI CMRT Reporting Template.

A sablon aktuális verziója letölthető a Responsible Minerals Initiative webhelyről – Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Konfliktusövezetből származó ásványokkal kapcsolatos politika

Emberkereskedelemmel kapcsolatos politika

A világ szinte minden országát érinti az emberkereskedelem, legyen szó indulási-, tranzit- vagy célországról. Ezért a Schaeffler-csoport kiemelt figyelmet fordít az emberkereskedelemre.

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos politikánk alapvető elveket és intézkedéseket ír elő a kényszermunka és az emberkereskedelem megelőzésére. A szabályzat vállalatunk minden területére vonatkozik. Felkérjük üzleti partnereinket és beszállítói kapcsolatainkat, hogy a kényszermunka és az emberkereskedelem megelőzése érdekében hozzanak hatékony intézkedéseket, és ezek hatékonyságát rendszeresen ellenőrizzék is.

Human Trafficking Policy

Környezetvédelem és munkavédelem

A környezetvédelem és a munkavédelem a Schaeffler vezetői irányelveinek alapvető részét képezik.

EHS-irányelvünk (környezetvédelem, foglalkozás-egészségügy és munkahelyi biztonság) tartalmazza az alapelvekeinket, és a vezetői irányelvünk részét képezi. Biztonságos, egészséges és a hatékonyságot elősegítő munkakörnyezet kialakításával és fenntartásával, valamint a környezetünk védelmével segítjük vállalatunk működését és sikerét.

Az alapelvek vállalatunk minden területére érvényesek. Elkötelezettek vagyunk: felelősséget vállalunk munkavállalóinkért, a társadalomért és a jövő generációiért.

EHS politika

Arra biztatjuk üzleti partnereinket és teljes ellátási láncukat, hogy ennek megfelelően járjanak el ők is.

Tiltott és bejelentésköteles anyagok

Az alábbi táblázatban megtalálhatók a Schaeffler gyártáshoz kapcsolódó, anyag-beszállítókra vonatkozó, kötelező érvényű szabályok a „tiltott és bejelentésköteles anyagokra” vonatkozóan. Minden beszállító köteles minden anyagot bejelenteni, és nem szállíthat tiltott anyagokat a Schaeffler számára.

S132030-1 Tiltott és jelentés-köteles anyagok

Kapcsolódó dokumentumok

S132030-1 / Függelék: Megfelelőségi nyilatkozat

Példa megfelelőségi nyilatkozatra - érvényes az EU-ban és az Egyesült Államokban

Példa a megvásárolt alkatrész megfelelőségi nyilatkozatára - érvényes az EU-ban és az Egyesült Államokban

Klímavédelem és energiahatékonyság

Energiapolitikánk tartalmazza az energiaforrások felelős felhasználásának alapelveit. Energiairányítási rendszerünk biztosítja a vállalatunk energiateljesítményének folyamatos fejlesztését. Az S151010-25 szállítási feltételekkel energiahatékonysági normákat jelölünk ki új gépek és létesítmények beszerzése során.

Ezekkel az intézkedésekkel a Schaeffler támogatja a klímavédelmi célokat, és felelősséget vállal a társadalom és a jövő generációi iránt. Ezek az elvek vállalatunk minden területére érvényesek világszerte, ezért üzleti partnereinket és az ellátási láncot is ezen elvek követésére kérjük.

Klímavédelem

A klímavédelem szorosan összefügg a CO2-kibocsátással vagy CO2-kibocsátás generálásával. Termékeink CO2-kibocsátásának jelentős hányadát az ellátó láncban a Scope 3 kibocsátás (upstream) okozza. Elvárjuk beszállítóinktól, hogy átlátható és egyértelmű tájékoztatást nyújtsanak. A szükséges, szabványosított kibocsátási számítások áttekintése a következő dokumentumban látható.

A termék szénlábnyomának kiszámítása (áttekintés)

Ezen a dokumentumon kívül a PCF-útmutató még részletesebb információt biztosít a termék szénlábnyomának kiszámításához.

Szénlábnyom számítása

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad