Keresési kifejezés

Az ellátási lánc fenntarthatóságának fejlesztése partnerségben

A fenntarthatóság vállalati stratégiánk központi eleme. A Schaeffler-csoport 2040-től klímasemlegesen fog működni. Ez a cél a teljes ellátási láncot érinti, és ambiciózus középtávú fenntarthatósági célok tásrulnak hozzá. Ezekkel a kihívásokkal együtt kívánunk szembenézni üzleti partnereinkkel. Célunk a beszállítói hálózat átláthatóvá tétele a kockázatok korai felismerése és minimalizálása érdekében. Így ügyfeleink és partnereink követelményeinek és elvárásainak is eleget teszünk.

Az ellátási lánc fenntarthatóságának fejlesztése a partneri hálózatban

Az alapok

A Schaeffler Beszállítói Magatartási Kódexe a beszállítóinkkal való felelősségteljes együttműködés alapja.

Kockázatértékelés

Beszállítóinkkal kapcsolban fenntarthatósági kockázatértékelést végzünk.

Kockázat csökkentése

Az azonosított kockázatokat globális szabványok, elemzések és auditok segítségével csökkentjük.

A fenntarthatóság értékelése

A beszállítóink által készített önértékelések részletesebb betekintést nyújtanak a fenntarthatósági teljesítményükbe.

Ösztönzés

A beszerzési döntéseknél figyelembe vesszük beszállítóink fenntartható intézkedéseit.

Beszállítói Magatartási Kódex

Annak érdekében, hogy megfeleljünk felelősségvállalásunknak, valamint ügyfeleink és partnereink elvárásainak, a Beszállítói Magatartási Kódexben bizonyos követelményeket határoztunk meg beszállítóinkkal szemben. Ezeket a követkelményeket a teljes beszállítói hálózatnak figyelembe kell vennie. A Schaeffler-csoport Beszállítói Magatartási Kódexének beszállító általi elfogadása ezért minden meglévő és jövőbeli üzleti kapcsolat kötelező alapját képezi.

A Schaeffler-csoport Beszállítói Magatartási Kódexe

Beszállítói Magatartási Kódex

Fenntartható beszerzési politika

Fenntartható beszerzési politika

Az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Világbizottsága a fenntarthatóságot úgy határozza meg, mint „a jelen szükségleteinek való megfelelés andélkül, hogy az veszélyeztetné a jövő nemzedékeinek lehetőségét saját szükségleteik kielégítésére”. Ügyfeleink beszerzési döntéseiket is a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás alapján hozzák meg. A jogi fenntarthatósági követelményeken, valamint a civil szervezetek és befektetők értékelésein túl a fenntartható beszerzési stratégia egyre fontosabbá válik.

Ezzel összhangban a „Fenntartható beszerzési politikánkkal” egy kötelező keretrendszert határoztunk meg, amelyben úgy teljesítjük a termékeink, folyamataink és szolgáltatásaink iránti igényeket, hogy az életciklus-alapon értéket érjünk el azáltal, hogy nemcsak szervezetként, hanem társadalomként és a gazdaságként defináljuk magunkat, miközben minimalizálják a környezeti károkat.

Fenntartható beszerzési politika

Fenntarthatósági önértékelés

A beszállítók fenntarthatósági teljesítményének megértéséhez és fejlesztéséhez a Drive Sustainability kezdeményezés szabványosított önértékelési kérdőívét (SAQ) használjuk. A kiválasztott beszállítók az NQC Ltd.-n keresztül meghívást kapnak a kérdőív kitöltésére a SupplierAssurance platformon. Ha cége már regisztrált az NQC Ltd.-nél, várjuk jelentkezését, hogy megtekinthessük SAQ-ját.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Fenntarthatósági önértékelés

Konfliktusövezetből származó ásványokkal kapcsolatos politika

Konfliktusövezetből származó ásványokkal kapcsolatos politika

A Schaeffler nem szerez be közvetlenül az értékteremtéshez ásványokat, de tisztában van vele, hogy konfliktusövezetből származó ásványok előfordulhatnak az ellátási láncban. A Schaeffler ezért megköveteli önmagától és beszállítóitól, hogy minden Schaeffler termék mentes legyen azoktól az ásványoktól, amelyek kereskedelmét közvetlenül vagy közvetve az államok konfliktusainak finanszírozására használják, vagy amelyek konfliktusos vagy magas kockázatú területeken folytatott bányászati tevékenységből származnak.

Ennek fényében a Schaeffler megköveteli beszállítói hálózatában az ásványok felelős beszerzését, és ehhez a követelményhez hivatkozik az "OECD átvilágítási útmutatója a konfliktusok által érintett és magas kockázatú területekről származó ásványok felelős ellátási láncaihoz" című útmutatóra.

A Schaeffler elvárja a Conflict Minerals Compliance szempontjából érintett beszállítóktól, hogy évente jelentést tegyenek a globálisan elfogadott formátumban – RMI CMRT Reporting Template – a konfliktusövezetből származó ásványokról .

A formátum legújabb verziója mindig letölthető a Responsible Minerals Initiative webhelyről – Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Emberkereskedelemre vonatkozó politika

A világ szinte minden országát érinti az emberkereskedelem, legyen szó származási országról, tranzitországról vagy célországról. Ezért a Schaeffler-csoport kiemelt figyelmet fordít az emberkereskedelemre.

Az emberkereskedelemre vonatkozó politika alapvető elveket és intézkedéseket fogalmaz meg a kényszermunka és az emberkereskedelem megelőzésére. A szabályzat cégünk minden területére vonatkozik. Felkérjük üzleti partnereinket és teljes beszállítói láncunkat, hogy a kényszermunka és az embercsempészet megelőzése érdekében hatékony intézkedéseket hozzanak, és ezek eredményességét rendszeresen ellenőrizzék.

Human Trafficking Policy

Emberkereskedelemre vonatkozó politika

Nyilatkozat az emberi jogok tiszteletben tartásáról

Nemzetközi vállalatként a Schaeffler tisztában van társadalmi felelősségével, ezért egyértelműen elkötelezett az emberi jogok tiszteletben tartása mellett a teljes értéklánc mentén. Ez a megközelítésünk nemcsak saját üzleti tevékenységeinkre vonatkozik, hanem az értéklánc összes érdekeltjére, így a beszállítókara és az üzleti partnerekre is. A cél az esetleges jogsértések azonosítása és megfelelő intézkedésekkel – szükség esetén az üzleti kapcsolatok megszüntetésével – történő orvoslása. A vállalat saját önkéntes kötelezettségvállalását - beleértve a kiemelt emberi jogi kérdések, folyamatok és intézkedések leírását - az Emberi Jogi Nyilatkozat tartalmazza.

Statement on respect for human rights

A BMAS beszállítói oktatása és útmutatója

A BMAS beszállítói oktatása és útmutatója

A folyamatos fejlődés csak akkor érhető el, ha mindannyian értjük a követelményeket és azok hátterét. Ezért Önnek, mint beszállítónak, partnerünkkel, a BSD/Elevate-tel egy olyan platformot hoztunk létre, amely ingyenes képzésekhez biztosít hozzáférést. Ezek a tréningek arra szolgálnak, hogy tisztázzuk az elvárásainkkal kapcsolatos kérdéseket és elmagyarázzuk a háttérben megfogalmazott elveket.

Az ellátási lánc átvilágítási kötelezettségéről szóló német törvény keretein belül az Ön felelőssége, hogy ezt az ingyenes lehetőséget a Schaeffler beszállítói regisztrációját követően felhasználja a Schaeffler követelményeinek jobb megértése érdekében (ingyenes regisztráció „SGSUP” fiókkóddal).

A képzésben való részvételre vonatkozó, célzott kötelező érvényű ajánlást is látjuk, például ha a kockázatelemzési fenntarthatóság (Risk Exposure Sustainability vagy Self Assessment Questionnaire) alapján egyeztetünk Önnel a lehetséges fejlesztésekről (ingyenes regisztráció fiókkóddal) „SGCAP).

A tréningek végén az ismeretek elsajátításának ellenőrzésére is sor kerül.

Minden információra vonatkoznak a már elfogadott titoktartási megállapodások, valamint a DSGVo szabályai.

Kérjük, regisztráljon a hozzáféréshez a szükséges adatokkal és az "SGSUP" vagy "SGCAP" fiókkóddal, és kövesse az utasításokat: Regisztráció EiQ Learn

Regisztráció után közvetlenül bejelentkezhet neve és jelszava megadásával: Bejelentkezés EiQ Learn

Használati utasítás BMAS
Az Automotive Industry Dialogue kidolgozta a cselekvési útmutatókat az emberi jogi kérdések átvilágításának öt alapvető eleméhez (politikai nyilatkozat, kockázatelemzés, intézkedések, jelentéstétel és panasztételi mechanizmus).

Ezek önálló útmutatók, és teljes mértékben megfelelnek a requirements of the National Action Plan (NAP) követelményeinek. Ezenkívül az LkSG követelményeit is figyelembe veszik és külön azonosítják. A végrehajtás-orientált cselekvési útmutatók eszköztárként és útmutatóként szolgálnak az emberi jogi átvilágítás egyéni és folyamatban lévő végrehajtásához.

Az instrukciók letölthetők: Instrukciók letöltése

Környezetvédelem és munkavédelem

A környezetvédelem és a munkavédelem a Schaeffler vezetői irányelveinek alapvető részei.

EHS-politikánk (környezetvédelem, foglalkozás-egészségügy és biztonság) fogalmazza meg alapelveinket, és a vezetői irányelv részét képezik. Biztonságos, egészséges és a hatékonyságot elősegítő munkakörnyezet kialakításával és fenntartásával, valamint a környezet aktív védelmével segítjük cégünk folytonosságát és sikerét.

Ezek az alapelvek cégünk minden területére érvényesek. Elkötelezettek vagyunk, felelősséget vállalunk munkavállalóinkért, a társadalomért és a jövő generációiért.

EHS policy

Arra biztatjuk üzleti partnereinket és ellátási láncukat, hogy ennek megfelelően járjanak el.

Környezetvédelem és munkavédelem

Tiltott és bejelentési kötelezettség alá eső anyagok

Tiltott és bejelentési kötelezettség alá eső anyagok

Az alábbi táblázatban megtalálható a Schaeffler gyártási alapanyag beszállítóira vonatkozó kötelező érvényű szabványokat a „tiltott és a bejelentési kötelezettség alá eső anyagokra” vonatkozóan, ennek megfelelően minden szállító köteles minden anyagot teljeskörűen bejelenteni, és nem szállíthat tiltott anyagokat a Schaeffler számára.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Dokumentumok

Kérjük, válassza ki a termékének megfelelő kategóriát. Ha a kategória nem egyértelmű, forduljon a Schaeffler kapcsolattartójához, pl. helyi beszerzési osztály, anyagcsoport-koordinátor vagy alkalmazásmérnök.

Az A kategóriát kell kiválasztani azoknál a termékeknél, amelyek a Schaeffler értékesítési termékeinek is részei.

Conformity declaration Category A

A B kategóriát kell kiválasztani azoknál a termékeknél, amelyeket a gyártási folyamatokban és a karbantartás területén használnak, de nem kerülnek bele a Schaeffler értékesítési termékeibe. A B kategóriájú alkatrészeknél, amelyek nem vegyszerek és keverékek, a megfelelőségi nyilatkozat 7. pontját nem kell kitölteni!

Conformity declaration Category B

A C kategóriát kell kiválasztani azoknál a termékeknél, amelyeket a Schaeffler értékesítési termékeinek csomagolásaként használnak és szállítanak.

Conformity declaration Category C

Képzési dokumentumok és példák

Process instruction on prohibited and declarable substances S132030-1

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

S 132030-1 képzés

Registration live training

Általános információk az anyagok megfelelőségéről

Material compliance topics

Klímavédelem és energiahatékonyság

Energiapolitikánk megfogalmazza az energiaforrások felelős felhasználásának alapelveit. Ide tartozik az energiamenedzsment rendszer is, amely biztosítja a vállalat energiateljesítményének folyamatos javítását. Az S151010-25 műszaki szállítási feltételekkel energiahatékonysági normákat állítottunk fel új gépek és létesítmények beszerzésére vonatkozóan is.

Ezekkel az intézkedésekkel a Schaeffler támogatja a klímavédelmi célokat, és felelősséget vállal a társadalom és a jövő generációi felé. A következő alapelvek vállalatunk minden területére vonatkoznak világszerte, ezért üzleti partnereinket és azok ellátási láncát is ezek követésére ösztönözzük.

Energiapolitika

Útmutatónkban beszállítóink további információt találnak a kibocsátás kezeléséről és csökkentéséről.

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Klímavédelem és energiahatékonyság

Kibocsátás kiszámítása

A klímavédelem szorosan összefügg a CO2-kibocsátással vagy CO2-termeléssel. Termékeink CO2-kibocsátásának jelentős része már az ellátási láncban keletkezik, és 3. hatáskörű upstream kibocsátásként hivatkoznak rájuk. Ezért elvárjuk szállítóinktól, hogy ezzel összefüggésben átlátható és érthető tájékoztatást nyújtsanak. A szükséges, szabványosított kibocsátási számítások áttekintése a következő dokumentumban látható..

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

Ezen az áttekintésen kívül a PCF-útmutató további és részletesebb információkkal támogatja a termék szénlábnyomának kiszámítását.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Az optimális használat elérése érdekében a Schaeffler cookie-kat (sütiket) használ. A weboldal további használatával Ön hozzájárul a cookie-k alkalmazásához. További információk

Elfogad